EU PROTECTS > Vårt samhälle > Europeisk mosaik: Hur EU:s handelsutredare skyddade jobb mot orättvis konkurrens

”Om man ser till hela produktionskedjan riskerade minst 100 000 jobb att försvinna.”

Alfonso Panzani

Kakel finns i våra badrum, kök och golv. I Europa domineras sektorn av lokala företag och små tillverkare vars levebröd är beroende av rättvis konkurrens. 

Under 2016 hotade en enorm import av billigt kakel från Kina de europeiska företagen. Tusentals jobbtillfällen riskerade att försvinna. EU bestämde sig för att reda ut den orättvisa prissättningen (som kallas prisdumpning) och se till att sådana importvaror såldes till rimliga marknadspriser. 

Europeisk mosaik: Hur EU:s handelsutredare skyddade jobb mot orättvis konkurrens

Hantverkare och småföretag kan många gånger inte värja sig mot orättvisa handelsmetoder. När europeiska kakeltillverkare hamnade i underläge på grund av en enorm import av billigt kinesiskt kakel som såldes till artificiellt lågt pris var jobb och levebröd i farozonen. 

Fortsätt genom att rulla

Alfonso Panzani

Settecento – mosaik och kakel

Italien

”Vi har drygt 100 anställda och ingår i en kedja med kakelföretag, leverantörer och arkitekter som regelbundet exporterar till länder utanför EU. Men när en flod av prissänkt kakel vällde in från Kina stod verksamhetens överlevnad på spel.”

 

 

 

 

 

 

”Jag kan inte föreställa mig vad som skulle ha hänt utan EU:s åtgärder.”

 – Alfonso Panzani

Renaud Batier

Fransman, organisationen Cerame-Unie

Belgien

”Vi är en branschorganisation och representerar europeiska kakelföretag. Våra medlemmar varnade oss om en ökande billig import av kakel från platser utanför EU. Så fort vi hade bevis på orättvis handel underrättade vi Europeiska kommissionen så att de skulle kunna inleda en utredning.” 

 

 

”Våra medlemmar visste att deras företag och arbetstillfällen var i fara.”

 – Renaud Batier

Markus Walldorf

Tysk, handelsdepartementet vid Europeiska kommissionen

Belgien

”Vi var tvungna att se till att alla inblandade lämnade ifrån sig korrekt information så att vi kunde bedöma risken för att kinesiska exportörer skadade vår industri med artificiellt låga priser och enorma lagerkvantiteter.”

”Vi samlade även in information från kinesiska exportörer, t.ex. försäljnings- och tillverkningssiffror. Vi dubbelkollade givetvis detta vid deras fabriker i Kina. Vi behövde vara diplomatiska och artiga, men ändå se till att de uppgifter vi fick var korrekta.”  

 

 

 

 

 

 

”Vi behövde vara mycket noggranna för att få tillförlitliga uppgifter från alla.”

 – Markus Walldorf

Kristina Gutteková

Tjeckiska, handelsdepartementet vid Europeiska kommissionen

Belgien

”Vi behövde utvärdera huruvida den europeiska branschen skulle lida någon skada från orättvis handel om åtgärderna drogs in. Detta inbegrep besök hos kakelföretag i Spanien, Italien och Portugal.” 

”Baserat på vad våra utredare i Kina kommit fram till föreslog vi en antidumpningstull på billigt, importerat kakel.”
 

 

”Om antidumpingsåtgärderna tilläts upphöra skulle den europeiska branschen lida skada.”

 – Kristina Gutteková

Florindo Iervolino

Tullen, hamnen i Genua

Italien

”Genuas hamn är en av de livligaste i Italien. Vi kontrollerar varje produkt som kommer in i EU från hamnen. Det gäller även hantering av produktimporter – t.ex. kakel – som är avsedda för europeiska marknader.”

”Vi ser till att företag som bryter mot EU:s antidumpningslagar får betala för det, oavsett sektor.” 

 

 

 

”Vårt uppdrag är att se till att varorna som anländer till Europa är säkra och efterlever EU:s lagar.”

 – Florindo Iervolino

Visste du detta?

Aluminiumfolie, GJUTJÄRN, solpaneler

Bara ett par exempel på andra produkter, utöver kakel, som har varit föremål för antidumpingsutredningar av EU under 2018

Två tredjedelar

Små och medelstora företags marknadsandel av sektorn för kakelplattor i Europa 

33

Antalet nya handelsskyddsåtgärder som har införts sedan 2014, som gör att det totala antalet insatser är 144. Dessa åtgärder skyddar fler än 350 000 jobb direkt

 

3,8 miljarder m²

Överskottskapaciteten för kinesiskt kakel i slutet av 2016, flera gånger högre än EU:s förbrukning

Utjämna konkurrensen

EU antog 2017 en ny metod för att beräkna det rimliga priset för produkter som kommer in i EU

 

Utrusta Europas små och medelstora företag

Om du har ett litet företag och vill veta mer om lagstiftningen mot dumping, pågående utredningar eller till och med vara med om att sätta igång en utredning, kan du kontakta supporten för små och medelstora företag på trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu