EU PROTECTS > Mūsu sabiedrība > Eiropas mozaīka: kā ES tirdzniecības izmeklētāji aizsargāja darbvietas pret negodīgu konkurenci

“Ja ņem vērā visu ražošanas ķēdi, riskam tika pakļautas vismaz 100 000 darbvietu.”

Alfonso Panzani

Keramikas flīzes var atrast mūsu vannas istabās, virtuvēs un uz grīdām. Eiropā šajā nozarē dominē vietējie uzņēmumi un mazie ražotāji, kuru labklājība ir atkarīga no tā, vai uz visiem tirgus dalībniekiem attiecas vienādi noteikumi. 

2016. gadā Eiropas uzņēmumus apdraudēja milzu imports ar Ķīnas keramikas flīzēm par pazeminātām cenām, pakļaujot riskam tūkstošiem darbvietu. Eiropas Savienība nolēma izmeklēt negodīgi noteiktās cenas (tas tiek saukts arī par “dempingu“) un pārliecināties, ka šīs importētās preces pārdod par atbilstošu tirgus cenu. 

Eiropas mozaīka: kā ES tirdzniecības izmeklētāji aizsargāja darbvietas pret negodīgu konkurenci

Amatnieki un mazi uzņēmumi var viegli attapties neaizsargātā pozīcijā pret negodīgu tirdzniecības praksi. Kad Eiropas keramikas ražotāju darbību apdraudēja apjomīgs Ķīnas keramikas imports, pārdodot preces par mākslīgi samazinātām cenām, riskam bija pakļautas arī darbvietas un labklājība. 

Ritiniet tālāk

Alfonso Panzani

Settecento – mozaīkas un keramika

Itālija

“Pie mums strādā vairāk nekā 100 cilvēku, un mēs esam daļa no keramikas uzņēmumu, piegādātāju un arhitektu tīkla, kas regulāri eksportē preces uz valstīm ārpus ES. Kad saskārāmies ar no Ķīnas importētajiem keramikas izstrādājumiem par pazeminātām cenām, mūsu uzņēmējdarbība bija būtiski apdraudēta.”

 

 

 

 

 

 

“Es nespēju iedomāties, kas būtu noticis, ja ES nebūtu iejaukusies.”

 — Alfonso Pancani (Alfonso Panzani)

Renaud Batier

Francūzis, asociācija Cerame-Unie

Beļģija

“Mūsu arodasociācija pārstāv Eiropas keramikas nozares uzņēmumus. Mūsu biedri brīdināja par pieaugošu lētu keramikas flīžu importu no valstīm ārpus ES. Kad ieguvām pierādījumus par negodīgu tirdzniecību, ziņojām Eiropas Komisijai, lai tā uzsāktu izmeklēšanu.” 

 

 

“Mūsu biedri zināja, ka ir apdraudēti viņu uzņēmumi un darbvietas.”

 — Reno Batjē (Renaud Batier)

Markus Walldorf

Vācietis, Tirdzniecības ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija

Beļģija

“Lai varētu izvērtēt, vai ir pamats aizdomām, ka Ķīnas eksportētāji var kaitēt mūsu ražotājiem ar mākslīgi samazinātām cenām un milzīgiem preču krājumiem, mums bija jāpārliecinās, ka visas iesaistītās personas ir sniegušas precīzu informāciju.”

“Mēs arī ieguvām informāciju no Ķīnas eksportētajiem, piemēram, pārdošanas un ražošanas rādītājus. Protams, mēs šos datus rūpīgi pārbaudījām viņu rūpnīcās Ķīnā. Mums bija jābūt diplomātiskiem un laipniem, bet arī nedrīkstējām pieļaut, ka mums tiek sniegta nepatiesa informācija.”  

 

 

 

 

 

 

“Mums bija jābūt ļoti modriem, lai no visiem iegūtu uzticamus datus.”

 — Markuss Valdorfs (Markus Walldorf)

Kristina Gutteková

Čehiete, Tirdzniecības ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija

Beļģija

“Mums bija jāizvērtē, vai Eiropas nozare ciestu no negodīgas tirdzniecības tad, ja aizsardzības pasākumus atceltu. Tādēļ mēs apmeklējām keramikas uzņēmumus Spānijā, Itālijā un Portugālē.” 

“Ņemot vēra mūsu izmeklētāju konstatēto Ķīnā, mēs ierosinājām lēto keramikas flīžu importam piemērot antidempinga nodevu.”

 

“Ja antidempinga pasākumi netiktu uzturēti, Eiropas rūpniecībai tiktu nodarīts kaitējums.”

 — Kristīna Gutekova (Kristina Gutteková)

Florindo Iervolino

Muita, Dženovas osta

Itālija

“Dženovas osta ir viena no Itālijas rosīgākajām jūras ostām. Mēs kontrolējam ikvienu produktu, kas no šīs ostas nonāk ES tirgū. Tas ietver arī tādu produktu kā Eiropas tirgum paredzētas keramikas importu.”

“Mēs pārliecināmies, ka uzņēmumi maksā par ES antidempinga likumu pārkāpumiem neatkarīgi no nozares.” 

 

 

 

“Mūsu darbs ir pārliecināties, ka Eiropā nonākošās preces ir drošas un ES likumiem atbilstošas.”

 — Florindo Iervolino

Vai zinājāt?

Alumīnija folija, čuguna preces, saules bateriju paneļi

Šie ir tikai daži citu preču piemēri, neskaitot keramiku, kas ES tika pakļauti antidempinga izmeklēšanai 2018. gadā.

Divas trešdaļas

Tik liela ir MVU tirgus daļa Eiropas keramikas flīžu nozarē.

33

Kopš 2014. gada tik daudz tirdzniecības aizsardzības pasākumi tika ieviesti, kopējam spēkā esošo pasākumu skaitam sasniedzot 144. Šie tirdzniecības aizsardzības pasākumi tiešā veidā aizsargā vairāk nekā 350 000 darbvietu.

 

3,8 miljardi KVADRĀTMETRU

Tāda bija Ķīnas keramikas flīžu nozares rezerves jauda 2016. gada beigās — tas vairākkārt pārsniedz ES patēriņu.

VIENĀDU NOSACĪJUMU IEVIEŠANA

2017. gadā ES pieņēma jaunu metodoloģiju taisnīgas cenas aprēķinam tām precēm, kuras ienāk ES.

 

ATBALSTS EIROPAS MVU

Ja jums ir neliels uzņēmums un jūs vēlaties uzzināt vairāk par antidempinga normatīvajiem aktiem, notiekošajām izmeklēšanām vai pat iesaistīties jaunā izmeklēšanā, sazinieties ar MVU palīdzības dienestu: trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu