EU PROTECTS > Ár Sochaí > Mósáic Eorpach: Mar a chosain imscrúdaitheoirí trádála an Aontais Eorpaigh poist ar iomaíocht neamhchothrom

“Má smaoiníonn tú ar an slabhra táirgeachta iomlán, bhí 100,000 post ar a laghad i gcontúirt.”

Alfonso Panzani

Faightear tíleanna ceirmeacha inár seomraí folctha, cistineacha, agus ar ár n-urláir. San Eoraip is gnólachtaí áitiúla agus monaróirí beaga formhór na hearnála agus braitheann siad ar dhálaí cothroma iomaíochta chun a gcuid a shaothrú. 

In 2016, chuir iompórtálacha ollmhóra de thíleanna ceirmeacha Síneacha ar lascaine gnólachtaí Eorpacha faoi bhagairt agus cuireadh na mílte post i gcontúirt. Chinn an tAontas Eorpach an phraghsáil neamhchothrom (nó 'dumpáil' mar a thugtar air) a imscrúdú agus a chinntiú go raibh na hiompórtálacha seo á ndíol ar an bpraghas ceart margaidh. 

Mósáic Eorpach: Mar a chosain imscrúdaitheoirí trádála an Aontais Eorpaigh poist ar iomaíocht neamhchothrom

Is furasta do cheardaithe agus do ghnólachtaí beaga a bheith gan chosaint in éadan cleachtas neamhchothroma trádála. Nuair a iompórtáladh lear mór earraí ceirmeacha Síneacha ar phraghas íseal isteach san Aontas Eorpach, bhí poist agus slite beatha mórchuid Eorpach i gcontúirt. 

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

Alfonso Panzani

Settecento – Mósáicí & Ceirmeacht

An Iodáil

“Fostaímid díreach os cionn 100 duine agus is cuid de shlabhra gnólachtaí ceirmeachta, soláthraithe agus ailtirí muid, a easpórtálann go rialta go tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach. Ach nuair a bhraitheamar go raibh tuile de cheirmeacht ar phraghas íseal ag teacht chugainn ón tSín, b'éigean dúinn gníomhú chun ár ngnó féin a chosaint.”

 

 

 

 

 

 

“Ní a fhios agam ó thalamh an domhain cad a tharlódh murach gur ghníomhaigh an tAontas Eorpach.”

 - Alfonso Panzani

Renaud Batier

Francach, cumann Cerame-Unie

An Bheilg

“Is cumann trádála muid a ionadaíonn do ghnólachtaí Eorpacha ceirmeachta. Fuaireamar foláireamh ónár mbaill go raibh líon na n-iompórtálacha de thíleanna ceirmeacha ar chostas íseal a bhí ag teacht isteach san Aontas ag dul i méid. A luaithe a raibh cruthúnas againn ar thrádáil neamhchothrom, chuireamar foláireamh chuig an gCoimisiún Eorpach ionas go bhféadfaidís imscrúdú a lainseáil.” 

 

 

“B'eol dár mbaill go raibh a ngnólachtaí agus a bpoist i mbaol.”

 - Renaud Batier

Markus Walldorf

Gearmánach, An Roinn Trádála, An Coimisiún Eorpach

An Bheilg

“Bhí orainn féachaint chuige gur chuir gach duine a bhí bainteach leis faisnéis chruinn ar fáil, ionas go bhféadfaimis breithiúnas a thabhairt ar a dhóichí a bhí sé go raibh onnmhaireoirí Síneacha ag déanamh damáiste dár dtionscal le praghsanna a bhí níos ísle ná mar ba cheart agus lear mór stoic.”

“Ina theannta sin, bhailíomar faisnéis ó allmhaireoirí Síneacha, ar nós figiúirí díolachán agus táirgthe. Ar ndóigh, sheiceálamar an fhaisnéis seo ina gcuid monarchan sa tSín. B'éigean dúinn a bheith cúramach agus dea-bhéasach ach féachaint chuige ag an am céanna gur sonraí cruinne a bhí sna sonraí a cuireadh ar fáil.”  

 

 

 

 

 

 

“B'éigean dúinn a bheith an-aireach chun sonraí iontaofa a fháil ó gach uile dhuine.”

 - Markus Walldorf

Kristina Gutteková

Seiceach, An Roinn Trádála, an Coimisiún Eorpach

An Bheilg

“B'éigean dúinn measúnú a dhéanamh ar cibé an mbeadh tionscal na hEorpa níos measa as de bharr trádáil neamhchothrom, dá gcuirfí deireadh leis na bearta. Chuige sin, thugamar cuairt ar ghnólachtaí ceirmeachta sa Spáinn, san Iodáil agus sa Phortaingéil.” 

“Nuair a chuireamar an méid a fuair ár n-imscrúdaitheoirí amach sa tSín san áireamh, mholamar dleacht frithdhumpála a ghearradh ar na hiompórtálacha de thíleanna ceirmeachta ar phraghas íseal.”
 

 

“Dá gceadófaí do bhearta frithdhumpála dul in éag, bheadh tionscal na hEorpa thíos leis.”

 - Kristina Gutteková

Florindo Iervolino

Custaim, Port Genoa

An Iodáil

“Tá port Genoa ar cheann de na poirt mhara is gnóthaí san Iodáil. Rialaímid gach aon táirge a thagann isteach san Aontas Eorpach tríd an bport sin. Áirítear air sin iompórtálacha táirgí a láimhsiú – amhail earraí ceirmeacha – atá ceaptha do mhargaí na hEorpa.”

“Is cuma cén earnáil atá i gceist, féachaimid chuige go n-íocann gnólachtaí as dlíthe frithdhumpála AE a shárú.” 

 

 

 

“Is é ár gcúram féachaint chuige gur earraí sábháilte iad na hearraí a thagann isteach san Eoraip agus go gcomhlíonann siad dlíthe AE.”

 - Florindo Iervolino

Arbh eol duit?

Scragall alúmanaim, earraí déanta as iarann teilgthe, painéil ghréine

Beagán samplaí de tháirgí eile, seachas earraí ceirmeacha, a ndearnadh imscrúduithe frithdhumpála maidir leo san Aontas Eorpach in 2018.

Dhá thrian

Sciar den mhargadh de chuid na FBManna in earnáil Eorpach na dtíleanna ceirmeacha.

33

Líon na mbeart nua cosanta trádála atá i bhfeidhm ó 2014 i leith, a thugann líon iomlán na mbeart i bhfeidhm go 144. Cosnaíonn na bearta cosanta trádála seo 350,000 post go díreach.

 

3.8 billiún m2

Líon breise tíleanna ceirmeacha Síneacha ag deireadh 2016, a bhí i bhfad Éireann níos mó ná éileamh na hEorpa ar thíleanna.

Cothrom na féinne a áirithiú

In 2017, ghlac an tAontas Eorpach modh nua chun praghas cothrom a ríomh ar tháirgí a thagann isteach san AE.

 

FBManna na hEorpa a threalmhú

Má tá gnólacht beag agat agus más mian leat tuilleadh a fháil amach faoin reachtaíocht fhrithdhumpála, imscrúdaithe atá ar siúl faoi láthair nó fiú a bheith páirteach in imscrúdú a lainseáil, déan teagmháil le deasc chabhrach na FBM: trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu .