EU PROTECTS > Meie ühiskond > Euroopa mosaiik: kuidas ELi kaubanduse uurijad kaitsesid töökohti ebaausa konkurentsi eest

„Kui võtta arvesse kogu tootmisahel, oli ohus vähemalt 100 000 töökohta.“

Alfonso Panzani

Keraamilisi plaate kasutatakse meie vannitubades, köökides ja põrandatel. Euroopas domineerivad selles tööstusharus ettevõtjad ja väiketootjad, kelle äriedu sõltub ausast konkurentsist.

2016. aastal hakati Euroopa turule massiliselt importima õiglasest hinnast madalama hinnaga Hiina keraamilisi plaate, mis ähvardasid Euroopa keraamikaettevõtted turult välja tõrjuda, seades ohtu tuhanded töökohad. Euroopa Komisjon uuris, kas on kasutatud ebaõiglast hinnakujundust (nn dumpingut), ja tagas importtoodete müümise õige turuhinnaga. 

Euroopa mosaiik: kuidas ELi kaubanduse uurijad kaitsesid töökohti ebaausa konkurentsi eest

Käsitöölised ja väikeettevõtted võivad kergesti muutuda ebaausa konkurentsi suhtes kaitsetuks. Kui õiglasest hinnast madalama hinnaga Hiina odavad importtooted ähvardasid Euroopa keraamikaettevõtted turult välja tõrjuda, seadis see ohtu töökohad ja äriedu. 

Jätkamiseks liikuge kerides

Alfonso Panzani

Settecento – Mosaics & Ceramics

Itaalia

„Meie juures töötab vaid veidi üle 100 inimese ja kuulume keraamikaettevõtete, tarnijate ja arhitektide ahelasse, kes ekspordivad korrapäraselt riikidesse väljaspool ELi. Aga kui seisime silmitsi suure hulga õiglasest hinnast madalama hinnaga Hiina keraamiliste plaatidega, oli meie ettevõtte ellujäämine ohus.“

 

 

 

 

 

 

„Ma ei tea, mis oleks ilma ELi abita saanud.”

 - Alfonso Panzani

Renaud Batier

Prantsusmaa, kutseorganisatsioon Cerame-Unie

Belgia

„Oleme Euroopa keraamikaettevõtteid esindav kutseorganisatsioon Cerame Unie. Meie liikmed hoiatasid meid madala hinnaga keraamikatoodete impordi eest ELi-välistest riikidest. Kui me saime tõendeid ebaõiglase kaubanduse kohta, teavitasime sellest Euroopa Komisjoni, et nad saaksid algatada uurimise.” 

 

 

„Liikmed teadsid, et kaalul on nende ettevõtted ja töökohad.“

 - Renaud Batier

Markus Walldorf

Saksamaa, kaubanduse peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Belgia

„Pidime tagama, et kõik osalejad esitaksid täpse teabe, et saaksime hinnata Hiina eksportijatega kaasnevat riski, mis kahjustaks meie tööstust kunstlikult madalate hindade ja tohutu hulga varudega.”

„Samuti kogusime teavet Hiina eksportijatelt, näiteks müügi- ja tootmisandmeid. Loomulikult kontrollisime seda teavet ka nende Hiina tehastes. Pidime olema diplomaatilised ja viisakad, veendudes samas, et esitatud andmed oleksid õiged.”  

 

 

 

 

 

 

„Usaldusväärse teabe kogumiseks pidime olema väga valvsad.”

 - Markus Walldorf

Kristina Gutteková

Tšehhi, kaubanduse peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Belgia

„Meil oli vaja hinnata, kas Euroopa tööstus kannatab ebaõiglase kaubanduse tõttu, kui meetmed kõrvaldatakse. See hõlmas Hispaania, Itaalia ja Portugali keraamikaettevõtete külastamist.” 

„Meie uurijate Hiinas tehtud avastuste järel kehtestasime õiglasest hinnast madalama hinnaga keraamiliste plaatide impordi suhtes dumpinguvastase tollimaksu.”
 

 

„Kui loobuksime dumpinguvastastest meetmetest, kahjustaksime Euroopa tööstust.“

 - Kristina Gutteková

Florindo Iervolino

Toll, Genova sadam

Itaalia

„Genova sadam on üks kõige tihedama liiklusega meresadamaid Itaalias. Me kontrollime kõiki sadamasse sisenevaid tooteid. See hõlmab Euroopa turgudele mõeldud importtoodete (nagu keraamika) käitlemist.”

„Veendume, et ettevõtted saaksid tööstusharust olenemata ELi dumpinguvastaste seaduste rikkumise eest karistada.”

 

 

 

„Meie ülesanne on veenduda, et Euroopasse saabuvad kaubad oleksid ohutud ja vastaksid ELi seadustele.“

 - Florindo Iervolino

Kas teadsite?

Alumiiniumfoolium, malmist tooted, päikesepaneelid

Toome lisaks alumiiniumfooliumile mõned näited toodetest, millega seoses käivitati ELis 2018. aastal dumpinguvastane menetlus.

Kaks kolmandikku

VKEde turuosa Euroopa keraamiliste plaatide müügis.

33

2014. aastast rakendatud kaubanduse kaitsemeetmete arv. Aktiivsete meetmete koguarv on 144. Nende kaubanduse kaitsemeetmetega kaitstakse 350 000 töökohta.

 

3,8 miljardit m2

2016. aastal Hiinast imporditud keraamiliste plaatide kogupind ületab mitmekordselt ELi tarbimist.

Võrdsete võimaluste loomine

2017. aastal võttis EL kasutusele uue meetodi ELi imporditavate toodete õiglase hinna arvutamiseks.

 

Euroopa VKEde varustamine

Kui juhite väikeettevõtet ja soovite rohkem teavet dumpinguvastase seadusandluse, käimasolevate uurimiste või uurimise algatamise võimaluste kohta, võtke ühendust VKEde kasutajatoega aadressil trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu.