EU PROTECTS > Naše společnost > Evropská mozaika: Jak vyšetřovatelé obchodních podmínek v EU ochránili pracovní místa před nekalou konkurencí

„Když zohledníme celý výrobní řetězec, bylo ohroženo minimálně 100 000 pracovních míst.“

Alfonso Panzani

Keramické dlaždice máme v koupelnách, kuchyních i na podlaze. V Evropě dominují odvětví keramiky místní firmy a malí výrobci, jejichž živobytí závisí na rovných obchodních podmínkách. 

V roce 2016 ohrožoval evropské firmy masivní dovoz levných keramických dlaždic z Číny, který ohrozil tisíce pracovních míst. Evropská unie se rozhodla nekalou cenotvorbu (označovanou také jako „dumping“) prošetřit a zkontrolovat, zda bylo toto zboží prodáváno za odpovídající tržní ceny. 

Evropská mozaika: Jak vyšetřovatelé obchodních podmínek v EU ochránili pracovní místa před nekalou konkurencí

Řemeslníci a malé firmy jsou tváří v tvář nečestným obchodním postupům často bezbranní. Když byli evropští výrobci keramiky zavaleni masivním dovozem levné keramiky z Číny, byla ohrožena pracovní místa i živobytí. 

Pokračujte posunutím níže

Alfonso Panzani

Settecento – Mosaics & Ceramics

Itálie

„Zaměstnáváme více než 100 lidí a jsme součástí řetězce firem prodávajících keramiku, dodavatelů a architektů, kteří pravidelně vyvážejí do zemí mimo EU. Když jsme ale čelili záplavě levné keramiky z Číny, existence našeho podnikání byla ohrožena.“

„Nedokážu si představit, co by se stalo, kdyby EU nezasáhla.“

– Alfonso Panzani

Renaud Batier

Francie, sdružení Cerame-Unie

Belgie

„Jsme obchodní sdružení, které zastupuje evropské firmy z odvětví výroby keramiky. Naši členové nás upozornili na narůstající počet levných keramických dlaždic dovážených do EU. Jakmile jsme měli důkazy o nečestných obchodních praktikách, upozornili jsme Evropskou komisi, aby mohla zahájit vyšetřování.“ 

„Naši členové věděli, že jejich podnikání a práce byly v ohrožení.“

– Renaud Batier

Markus Walldorf

Německo, obchodní oddělení, Evropská komise

Belgie

„Museli jsme zajistit, aby všechny dotčené osoby poskytly přesné informace, abychom mohli posoudit riziko, zda čínští vývozci nepoškozují naše odvětví svými uměle nízkými cenami a velkým objemem výrobků.“

„Shromáždili jsme také informace od čínských vývozců, například údaje o prodeji a výrobě. Samozřejmě jsme vše ověřili v jejich závodech v Číně. Museli jsme postupovat diplomaticky a zdvořile, ale zároveň ověřit, zda jsou poskytnuté údaje správné.“  

 

 

 

 

 

 

„Museli jsme být velmi obezřetní, abychom od všech získali spolehlivé údaje.“

– Markus Walldorf

Kristina Gutteková

Česká republika, obchodní oddělení, Evropská komise

Belgie

„Museli jsme posoudit, zda by byl evropský průmysl poškozen nečestným obchodováním, kdybychom opatření zrušili. Museli jsme proto navštívit firmy vyrábějící keramické výrobky ve Španělsku, Itálii a Portugalsku.“ 

„S využitím zjištění našich vyšetřovatelů v Číně jsme navrhli antidumpingové clo na dovážené levné keramické dlaždice.“
 

 

„Pokud by antidumpingová opatření přestala platit, evropský průmysl by trpěl.“

– Kristina Gutteková

Florindo Iervolino

Celní správa, Janovský přístav

Itálie

„Janovský přístav je jeden z nejvytíženějších přístavů v Itálii. Kontrolujeme každý výrobek, který se z přístavu dostane na území EU. To zahrnuje také dovážené výrobky, například keramiku, určené pro evropské trhy.“

„Bez ohledu na odvětví dbáme na to, aby byly firmy potrestány za porušení antidumpingových zákonů EU.“ 

 

 

 

„Náplní naší práce je zajistit, že zboží vstupující do Evropy je bezpečné a splňuje zákony EU.“

– Florindo Iervolino

Víte, že...

Hliníková fólie, výrobky z litiny, solární panely

Pár příkladů dalších výrobků, mimo keramiky, na které byl v roce 2018 v EU zaměřeno antidumpingové vyšetřování

Dvě třetiny

Podíl na trhu náležející malým a středním podnikům v evropském sektoru keramických dlaždic 

33

Počet nových opatření na ochranu obchodu zavedených od roku 2014, celkový počet aktivních opatření se navýšil na 144. Tato opatření přímo chrání více než 35 000 pracovních míst.

 

3,8 miliard m2

Výše zásob čínských keramických dlaždic na konci roku 2016, několikanásobně vyšší než je spotřeba EU

Rovné podmínky

V roce 2017 přijala EU nový způsob výpočtu spravedlivé ceny za výrobky dovážené do EU

 

Podpora malých a středně velkých podniků v Evropě

Pokud řídíte malou firmu a chcete se dozvědět další informace o antidumpingových zákonech a probíhajících vyšetřováních nebo se chcete zapojit do zahájení vyšetřování, obraťte se na helpdesk pro malé a střední podniky na adrese trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu.