EU PROTECTS > Mūsų visuomenė > Energijos nepritekliaus mažinimas. Kaip ES gali užtikrinti, kad šeimoms netektų kęsti šalčio

„Dabar turime šiltus namus savo augančiai šeimai, mūsų nebevaržo itin didelės sąskaitos už energiją. Tai tapo įmanoma dėl ES skiriamo finansavimo renovacijoms“.

Robertas Marcinkevičius

Visoje Europos Sąjungoje energijos nepriteklių patiria 50 milijonų šeimų. Vienos negali naudotis prieinamais energijos šaltiniais, kitos gyvena senuose, skersvėjų košiamuose pastatuose, kuriuos sudėtinga apšildyti. Daug šeimų neturi elektros, buitinių prietaisų, šildymo, neturi galimybės gamintis valgio – neturi kasdienių dalykų, kuriuos laikome savaime suprantamais. Gyvendami tokiomis vargingomis sąlygomis žmonės dažniau suserga kvėpavimo takų, širdies ligomis, taip pat patiria psichikos sveikatos problemų. 

Energijos nepriteklius veikia mus visus, ne tik tokiomis sąlygomis gyvenančius žmones. Energija, kuri iššvaistoma šildant senus, energijos požiūriu neefektyvius namus, labai veikia aplinką ir didina klimato kaitą. Skleisdama informaciją ir teikdama paskolas su mažomis palūkanomis ES padeda žmonėms įrengti šiltesnius, geriau apšildytus namus, sumažinti sąskaitas už energiją ir kurti geresnę visuomenę, kurioje gyvename.

Energijos nepritekliaus mažinimas. Kaip ES gali užtikrinti, kad šeimoms netektų kęsti šalčio

Visoje ES daugeliui šeimų sunku padengti energijos išlaidas. Kai kurie gyventojai yra nepajėgūs pakankamai apšildyti savo namų, dėl to nukenčia jų sveikata, gerovė, gebėjimas dirbti. ES finansuoja projektus, pagal kuriuos padedama mažinti energijos nepriteklių – tokia parama pasinaudojo šeima iš Lietuvos.

Slinkti, kad būtų tęsiama

Robertas Marcinkevičius

Farmacininkas

Lietuva

„Gyvename viršutiniame aukšte, todėl mums buvo ypač svarbu renovuoti stogą – būtent per jį dažniausiai prarandama daug šilumos. Taip pat patobulinome pastato elektros įvadus, atnaujinome seną šildymo vamzdyną. Įstatėme dvigubo stiklo balkono duris, apšildėme išorės sienas, kad neprarastume šilumos. Visa tai buvome pajėgūs padaryti, nes pasinaudojome finansavimu pagal ES renovacijos programą“.

„Dabar gyvename puikiomis sąlygomis. Pastatas yra šiltesnis, atsikrausto jaunos šeimos.“

 – Robertas Marcinkevičius

Vladzė Prunskienė

Pastatų priežiūros įmonė UAB „Druskininkų butų ūkis“

Lietuva

„Druskininkuose daug pastatų buvo pastatyti iki 1960 m. – sienos, langai ir durys nebuvo apšildyti, pastatų fasadai ir atraminės konstrukcijos buvo labai prastos būklės“.

„Mūsų organizacija stengiasi gerinti ir remontuoti daugiabučius, kad juose gyvenantiems žmonėms būtų malonu čia gyventi. 5 000 šeimų, gyvenančių daugiabučiuose, vardu, įskaitant Roberto šeimą, kreipėmės dėl ES paskolų. Vidutiniškai vienam butui skirta 9 000 EUR paskola“.

„Išklausėme tokiuose senuose pastatuose butus turinčių žmonių skundus, kalbėjomės su jais apie būsto priežiūrą ir renovaciją.“

 – Vladzė Prunskienė

Alexander Antonyuk

Britas, Europos investicijų bankas

Liuksemburgas

„Kaip energetikos ekonomistas, padedu priimti sprendimus, kuriems energetikos projektams skirti Europos investicijų banko finansavimą. Vykstu į projektų įgyvendinimo vietas, glaudžiai bendradarbiauju su projektų vadovais ir stebiu poveikį. Geras pavyzdys buvo dujų terminalo statyba Lietuvoje. Jį pastačius, energijos importo kaina sumažėjo 25 proc., šalis nustojo būti priklausoma nuo vieno tiekėjo. Dėl to sistema tapo pigesnė ir patikimesnė visiems. Per metus visoje Europoje, įskaitant Lietuvą, vykdomiems energijos nepritekliaus mažinimo projektams skiriame 13 mlrd. EUR paskolų. Tai daro didelį poveikį žmonių gyvenimui. Viename regione energijos nepritekliuje gyvenantys žmonės pirkdavo krosnių kurą galonais pagal einamojo finansavimo principą. Tai buvo brangus, bet vienintelis būdas namams šildyti. Finansavome naują infrastruktūrą, kurioje dujos tiekiamos tiesiai į namus. Tokios dujos pigesnės, jomis visada galima naudotis ir tai mažiau kenkia aplinkai“.

„Pagal indėlį į visuomenės gyvenimą dirbu vieną geriausių darbų Europoje. Galiu matyti konkretų, realų energetikos projektų poveikį ekonomikai ir žmonių gyvenimams“.

 – Alexander Antonyuk

 

Prof Stefan Bouzarovski

Britas, graikas, Šiaurės Makedonijos Respublikos pilietis, ES energijos nepritekliaus observatorija

Jungtinė Karalystė

„Prižiūriu Europos Sąjungos energijos nepritekliaus observatoriją, ES iniciatyvą, kuri vienija visos Europos mokslinių tyrimų vykdytojų grupes, universitetus ir kitas organizacijas ir stengiasi išspręsti energijos nepritekliaus problemas“.

„Labai panašiai kaip kitos šalys, kurioms tenka spręsti energijos nepritekliaus problemas, Lietuva turi atremti didelius iššūkius, pavyzdžiui, spręsti energijos sektoriaus reguliavimo ir energijos kainų didėjimo klausimus. Tačiau Observatorija siūlo mokymus ir išteklius, kad problema valdžios institucijoms būtų matomesnė. Naudodamiesi savo duomenimis galime padėti spręsti problemą ir išgelbėti žmones nuo energijos nepritekliaus“.

 

„Energijos nepriteklius paliečia mus visus – jo padarinius jaučia visa visuomenė ir visa ekonomika“.

 – Prof Stefan Bouzarovski

Sam Nierop

„Navigant“ konsultantas energetikos ir klimato klausimais

Nyderlandai

„Dirbu įmonėje „Navigant“ energetikos konsultantu, esu vienas iš partnerių, dirbančių ES energijos nepritekliaus observatorijoje. Sukūrėme visose ES šalyse energijos nepritekliaus srityje veikiančių organizacijų duomenų bazę, kad galėtume šią problemą spręsti drauge“.

„Taip pat renkame informaciją apie įvairias Europos šalių energijos nepritekliaus mažinimo programas“.

„Mūsų užduotis – rinkti ir skleisti informaciją apie energijos nepriteklių. Norime, kad naudingi ištekliai būtų skelbiami prieinamoje ir visoje ES veikiančioje platformoje“.

 – Sam Nierop

Ar žinote, kad…

50 milijonų

Energijos nepritekliuje gyvenančių namų ūkių skaičius

1 iš 10

Europiečiai, vėlavę apmokėti komunalinių paslaugų sąskaitas 2016 m.

11%

ES gyventojai, 2016 m. negalėję pakankamai šildyti savo būstų

2009 m.

Šiais metais kova su energijos nepritekliumi pirmą kartą paminėta ES teisės aktuose, reikalaujant, kad ES šalys parengtų veiksmų planus problemai spręsti.

ES energijos nepritekliaus observatorija (angl. EPOV)

yra didžiulis informacijos, duomenų ir kontaktinių duomenų apie energijos nepriteklių visoje ES rinkinys, padedantis viešinti problemą.

52 000

Būstų, kurie buvo renovuoti naudojantis ES lėšomis visoje Lietuvoje, skaičius

KAS YRA KITI HEROJAI, STIPRINANTYS EUROPOS SOLIDARUMĄ?

Kai kurie iš jų galbūt yra atvykę iš jūsų šalies.

ES suvienija vietos herojus – jie drauge stengiasi išspręsti socialinius klausimus, tokius kaip skurdas, žalinga verslo veikla, sukčiavimas kredito kortelėmis ir pan. Susipažinkite, kaip įvairūs ES specialistai: socialiniai darbuotojai, gaisrininkai, prekybos ekspertai ir policijos detektyvai, padeda vietos herojams jūsų šalyje.