EU PROTECTS > Yhteiskunta > Energiaköyhyyden torjunta: EU varmistaa, ettei perheitä jätetä kärsimään kylmästä

”Kasvavan perheemme koti on nyt lämmin, eivätkä valtavan suuret sähkölaskut enää rajoita elämäämme. Tämä on EU:n rahoittamien kunnostustöiden ansiota.”

Robertas Marcinkevičius

EU:ssa 50 miljoonaa perhettä elää energiaköyhyydessä. Osalla ei ole käytettävissä kohtuuhintaista energiaa, kun taas toiset asuvat vanhoissa ja vetoisissa rakennuksissa, joita on vaikea lämmittää. Monet perheet elävät ilman valaistusta, kodinkoneita, lämmitystä ja keittovälineitä – jokapäiväisiä hyödykkeitä, joita suurin osa meistä pitää itsestäänselvyytenä. Huonojen elinolosuhteiden takia he kärsivät muita useammin hengityselinsairauksista, sydänsairauksista ja mielenterveysongelmista. 

Mutta energiaköyhyys vaikuttaa meihin kaikkiin, ei ainoastaan huonoissa olosuhteissa eläviin. Koska vanhojen, heikosti eristettyjen asuntojen lämmitykseen kuluu valtavasti turhaa energiaa, sillä on myös vakavia vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. EU:n tiedotuskampanjoilla ja matalakorkoisilla lainoilla autetaan ihmisiä hankkimaan lämpimämpiä, paremmin eristettyjä koteja, alentamaan energiakuluja ja parantamaan yhteiskuntaa, jossa elämme.

Energiaköyhyyden torjunta: EU varmistaa, ettei perheitä jätetä kärsimään kylmästä

Monilla perheillä eri puolilla Eurooppaa on vaikeuksia selvitä energiakustannuksistaan. Kaikki eivät voi lämmittää kotejaan riittävästi, ja tämä vaikuttaa heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja työkykyynsä. EU rahoittaa hankkeita, joiden avulla torjutaan energiaköyhyyttä. Esimerkkitapauksessamme kerrotaan erään liettualaisen perheen kokemuksista.

Jatka vierittämällä

Robertas Marcinkevičius

Apteekkari

Liettua

”Asumme ylimmässä kerroksessa, joten katon kunnostaminen oli erityisen tärkeää – lämpöä karkaa yleensä juuri katon kautta. Paransimme myös rakennuksen sähköliitäntöjä ja kunnostimme vanhoja lämmitysputkia. Vaihdoimme parvekkeen oviin kaksinkertaiset lasit ja eristimme ulkoseinät lämpövuotojen ehkäisemiseksi. Tämä oli mahdollista EU:n kunnostusohjelmasta saadun rahoituksen ansiosta.”

”Nyt tilanne on erinomainen. Rakennus on lämpimämpi, ja taloon muuttaa nuoria perheitä.”

 - Robertas Marcinkevičius

Vladzė Prunskienė

UAB Druskininkų butų ūkis -kiinteistönhuoltoyritys

Liettua

”Liettualaisessa Druskininkain kaupungissa monet rakennukset on rakennettu ennen 1960-lukua – seiniä, ikkunoita ja ovia ei ole eristetty ja rakennusten julkisivut ja tukirakenteet ovat hyvin huonossa kunnossa.”

”Järjestömme tavoitteena on ehostaa ja korjata asuinrakennuksia ja tehdä niiden asukkaiden elämästä miellyttävämpää. Haimme EU:n tarjoamaa lainaa 5 000:n kerrostalossa asuvan perheen puolesta – yksi näistä oli Robertasin perhe. Lainaa myönnettiin huoneistoa kohden noin 9 000 euroa.”

”Kuuntelimme vanhoissa rakennuksissa asuvien asunnonomistajien huolia, ja puhuimme heidän kanssaan talojen kunnossapito- ja remontointitarpeista.”

 - Vladzė Prunskienė

Alexander Antonyuk

Euroopan investointipankin brittiläinen virkamies

Luxemburg

”Energiatalouden asiantuntijana autan valitsemaan energiahankkeita, joille voidaan myöntää rahoitusta Euroopan investointipankilta. Vierailen kohteissa, teen tiivistä yhteistyötä hankevastaavien kanssa ja seuraan vaikutuksia. Hyvänä esimerkkinä on Liettuaan rakennettu kaasuterminaali, joka laski energian tuonnin hintaa 25 prosentilla. Sen ansiosta maa ei myöskään enää ole riippuvainen yhdestä kaasuntoimittajasta. Tämän ansiosta järjestelmä on nykyään kaikkien osalta edullisempi ja luotettavampi. Myönnämme vuosittain noin 13 miljardin euron arvosta lainoja unionin alueella toteutettaviin energiaköyhyyttä torjuviin hankkeisiin, joihin myös Liettuan hanke kuului. Niillä on suuri vaikutus ihmisten elämään. Eräällä alueella energiaköyhyydessä elävät ihmiset joutuivat maksamaan lämmitysöljynsä käteismaksuilla litroittain. Se oli kallista, mutta ainoa tapa, jolla he saivat talonsa lämmitettyä. Rahoitimme uuden infrastruktuurin, joka tuo heille kaasun suoraan kotiin. Tämä on edullisempi, ympäristöystävällisempi ja aina käytettävissä oleva järjestelmä.”

”Minulla on varmasti yksi Euroopan parhaimmista työpaikoista, jos ajatellaan, miten se vaikuttaa yhteiskuntaan. Näen energiahankkeiden konkreettisen, todellisen vaikutuksen talouteen ja ihmisten elämään.”

 - Alexander Antonyuk

 

Prof Stefan Bouzarovski

Britti, kreikkalainen, Pohjois-Makedonian kansalainen, EU:n energiaköyhyyden seurantakeskus

Yhdistynyt kuningaskunta

”Valvon EU:n energiaköyhyyden seurantakeskuksen toimintaa. Se on EU:n aloite, jonka puitteissa tutkijaryhmät, korkeakoulut ja muut organisaatiot etsivät yhteistyössä ratkaisuja eurooppalaisten energiaköyhyyteen.”

”Liettualla, kuten muillakin Euroopan valtioilla, on edessään suuria energiaköyhyyteen liittyviä haasteita, joita ovat esimerkiksi energia-alan sääntely ja energian hintojen nousu. Seurantakeskus tarjoaa dataa, koulutusta ja resursseja, joiden avulla voidaan tuoda ongelma viranomaisten tietoon, hakea ratkaisuja ja auttaa ihmisiä pois energiaköyhyydestä.”

 

”Energiaköyhyys vaikuttaa meihin kaikkiin – sen vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan ja talouteen.”

 - Prof Stefan Bouzarovski

Sam Nierop

Navigant, energia- ja ilmastoalan konsulttiyritys

Alankomaat

”Työskentelen Navigant-konsulttiyrityksessä, joka tarjoaa energianeuvontaa ja on yksi EU:n energiaköyhyyden seurantakeskuksen kumppaneista. Olemme koonneet tietokantaan tietoja EU-maissa toimivista alan järjestöistä energiaköyhyyttä aiheuttavien ongelmien ratkaisemiseksi.”

”Keräämme tietoja myös erilaisista ohjelmista, joiden tavoitteena on vähentää energiaköyhyyttä EU-maissa.”

”Hankimme ja jaamme tietoa energiaköyhyydestä. Haluamme julkaista hyödyllistä aineistoa koko EU:n alueella käytettävissä olevalla verkkoalustalla.”

 - Sam Nierop

Tiesitkö tämän?

50 miljoonaa

Energiaköyhyydessä elävien kotitalouksien määrä.

10 %

Niiden EU-kansalaisten osuus, jotka maksoivat energialaskunsa myöhässä vuonna 2016.

11 %

Niiden EU-kansalaisten osuus, jotka eivät pystyneet lämmittämään kotiaan riittävästi vuonna 2016.

2009

Vuosi, jona energiaköyhyyden torjunta mainittiin ensimmäistä kertaa EU:n lainsäädännössä ja EU-maat velvoitettiin ryhtymään toimiin ongelman ratkaisemiseksi.

EU:n energiaköyhyyden seurantakeskus (EPOV)

kerää tietoa EU:ssa esiintyvästä energiaköyhyydestä, toimii yhteystahona ja antaa ongelmalle näkyvyyttä.

52 000

EU-rahoituksen avulla kunnostettujen asuntojen määrä Liettuassa.

KEITÄ OVAT MUUT SANKARIT, JOTKA EDISTÄVÄT SOLIDAARISUUTTA EUROOPASSA?

Jotkut heistä voivat olla lähtöisin kotimaastasi.

EU saattaa yhteen paikallisia arjen sankareita, joiden yhteistyön avulla haetaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten köyhyyteen, hyvän kauppatavan vastaiseen toimintaan tai luottokorttipetoksiin. Lue, miten EU tukee eri maissa arjen sankareita – sosiaalityöntekijöitä, palomiehiä, kauppapolitiikan asiantuntijoita, rikostutkijoita...