EU PROTECTS > Meie ühiskond > Energiaostuvõimetuse vähendamine: kuidas EL hoolitseb selle eest, et perekonnad ei peaks külmetama

„Meie kasvaval perel on nüüd soe kodu ja meie elu ei mõjuta enam ülisuured energiaarved. See oli võimalik tänu ELi rahastatud renoveerimisele.”

Robertas Marcinkevičius

ELis on 50 miljonit perekonda energiaostuvõimetud. Osal neist puudub juurdepääs taskukohasele energiale, samas kui teised elavad vanades ja tuult läbi laskvates majades, mida on raske soojaks kütta. Paljud elavad ilma valgustuse, kodumasinate, kütte ja toidu valmistamiseks vajalike seadmeteta – igapäevaste asjadeta, mis on meist enamiku jaoks iseenesestmõistetavad. Sellistes kehvades tingimustes elades on suurem tõenäosus, et inimestel tekivad hingamisvaevused, südamehaigused ja vaimse tervise probleemid. 

Kuid energiaostuvõimetus mõjutab meid kõiki, mitte ainult neid, kes elavad kehvades tingimustes. Vanade ja ebatõhusate eluasemete kütmiseks kasutatav ülemäärane energia avaldab tõsist mõju keskkonnale ning süvendab kliimamuutusi. Teadlikkuse suurendamise ja madala intressiga laenude andmise kaudu aitab EL inimestel oma kodu soojendada ja soojustada, energiaarveid kahandada ning ühiskonda paremaks muuta.

Energiaostuvõimetuse vähendamine: kuidas EL hoolitseb selle eest, et perekonnad ei peaks külmetama

ELis ei suuda paljud pered energiakulusid tasuda. Mõned neist ei saa oma kodu piisavalt soojaks kütta ning see mõjutab inimeste tervist, heaolu ja töövõimet. EL rahastab projekte, mis aitavad energiaostuvõimetust vähendada, nagu üks perekond Leedus seda juba koges.

Jätkamiseks liikuge kerides

Robertas Marcinkevičius

Proviisor

Leedu

„Elame ülemisel korrusel ja seega oli eriti tähtis uuendada katust – see on koht, mille kaudu palju soojust tavaliselt majast välja läheb. Samuti parandasime elektrisüsteemi ja tegime korda hoones olevad vanad küttetorud. Panime rõduustele topeltklaasid ja soojustasime soojuse hoidmiseks välisseinad. Kõike seda oli võimalik teha tänu ELi renoveerimise programmist saadud toetusele.”

„Nüüd on meil suurepärased elutingimused. Terve kortermaja on soojem ja noored pered kolivad siia elama.”

 - Robertas Marcinkevičius

Vladzė Prunskienė

UAB Druskininkų butų ūkis, hoonete hooldusettevõte

Leedu

„Leedus asuvas Druskininkai linnas ehitati palju hooneid enne 1960. aastat – seinu, aknaid ja uksi ei soojustatud ning hoonete fassaadid ja toed olid väga kehvas seisus.”

„Meie ettevõtte eesmärk on parandada korterelamuid, et muuta nendes elavate inimeste elu meeldivamaks. Taotlesime ELi laene 5000 perele, kes elavad kortermajades, sealhulgas ka Robertase perele. Keskmine laenusumma ühe korteri kohta oli 9000 eurot.”

„Kuulasime nendes vanades hoonetes elavate inimeste muresid ning arutasime koos hoolduse ja renoveerimise üle.”

 - Vladzė Prunskienė

Alexander Antonyuk

Inglane, Euroopa Investeerimispank

Luksemburg

„Energeetikavaldkonna majandusteadlasena aitan valida energiaprojekte, mis saavad Euroopa Investeerimispangalt rahalist toetust. Ma külastan projektide asukohti, teen tihedat koostööd projektijuhtidega ja jälgin projektide mõju. Heaks näiteks oli gaasiterminali ehitamine Leedus. See vähendas energiaimpordi hinda 25% ja lõpetas riigi sõltuvuse ühest tarnijast. Nii muutus terve süsteem kõigile odavamaks ja usaldusväärsemaks. Me anname kogu ELis, sealhulgas Leedus, energiaostuvõimetuse vähendamiseks mõeldud projektidele laene aastas kokku umbes 13 miljardi euro ulatuses. Sellel on suur mõju inimeste elule. Ühes konkreetses piirkonnas hankisid energiaostuvõimetusest mõjutatud inimesed kütteõli gallonites, kasutades jooksvalt tasumise süsteemi. See oli küll kallis, kuid ainus viis, kuidas nad said oma kodud soojaks kütta. Meie rahaliste vahendite abil ehitati uus taristu, mis tarnib gaasi otse nende inimeste kodudesse. See võimalus on odavam, alati kättesaadav ja keskkonnasäästlikum.”

„Mul on üks paremaid töökohti Euroopas, mis puudutab panustamist ühiskonda. Näen energiaprojektide käegakatsutavat ja reaalset mõju majandusele ning inimeste elule.”

 - Alexander Antonyuk

 

Prof Stefan Bouzarovski

Britt, kreeklane, Põhja-Makedoonia Vabariigi kodanik, ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskus

Ühendkuningriik

„Juhin ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskuse tööd. Tegemist on ELi algatusega, mis toob kokku uurimisrühmad, ülikoolid ja muud organisatsioonid, et leida ühiselt lahendusi energiaostuvõimetuse vähendamiseks kogu Euroopas.”

„Nagu teised Euroopa riigid, seisab ka Leedu energiaostuvõimetuse osas silmitsi suurte väljakutsetega, nagu energiasektori reguleerimine ja energiahindade tõus. Vaatluskeskus pakub koolitusi ja vahendeid, et probleemi ametiasutustele nähtavaks muuta. Meie andmeid saab kasutada, et leida probleemile lahendusi ja aidata inimestel energiaostuvõimetusest üle saada.”

 

„Energiaostuvõimetus mõjutab meid kõiki – see kahjustab kogu meie ühiskonda ja majandust.”

 - Prof Stefan Bouzarovski

Sam Nierop

Navigant, energia- ja kliimaalane nõustamine

Madalmaad

„Ma töötan ettevõttes Navigant, mis tegeleb energeetikaalase nõustamisega ja on üks ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskuse partneritest. Oleme loonud kõigi ELi riikide energiaostuvõimetuse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide kohta andmebaasi, et saaksime probleemi üheskoos lahendada.”

„Kogume teavet ka selle kohta, missuguste tegevuskavade abil energiaostuvõimetust Euroopa riikides vähendatakse.”

„Me vastutame energiaostuvõimetusega seotud teadmiste kogumise ja jagamise eest. Tahame välja anda kasulikke materjale, millele saab kogu ELis juurdepääsu vastaval platvormil.”

 - Sam Nierop

Kas teadsite?

50 miljonit

Energiaostuvõimetusest mõjutatud leibkondade arv.

Üks kümnest

Eurooplased, kes jäid 2016. aastal oma kommunaalmaksete tasumisega hiljaks.

11 %

ELi elanikest ei saanud 2016. aastal oma kodu piisavalt soojaks kütta.

2009

Aasta, mil energiaostuvõimetuse vähendamise vajadust esimest korda ELi õigusaktides mainiti, nõudes, et ELi riigid töötaksid probleemi lahendamiseks välja tegevuskavad.

ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskus

on suur hulk teadmisi, andmeid ja kontakte energiaostuvõimetuse kohta kogu ELis ning probleemi nähtavaks tegemine.

52 000

Selliste kodude arv Leedus, mis on tänu ELi vahenditele renoveeritud.

KES ON TEISED EUROOPAS SOLIDAARSUST EDENDAVAD KANGELASED?

Mõned neist võivad pärineda ka Teie riigist.

EL on loonud kohalike kangelaste võrgustiku, mille eesmärk on aidata lahendada selliseid sotsiaalseid probleeme nagu vaesus, kahjulikud äritavad, krediitkaardipettused jne. Võrgustikku kuuluvad väga erinevad inimesed sotsiaaltöötajatest tuletõrjeülemate ja kaubandusekspertidest politseiuurijateni. Lugege, kuidas toetab EL Teie riigi kohalikke kangelasi.