EU PROTECTS > Naše společnost > Jak se vymanit z energetické chudoby: EU chce zajistit, aby nikdo doma nemusel mrznout

„Naše rozrůstající se rodina teď žije v zatepleném domě a už nás nesvazují extrémně vysoké účty za energii. A to vše díky renovaci, kterou financovala EU.“

Robertas Marcinkevičius

Přibližně 50 milionů domácností v celé Unii žije v energetické chudobě. Některé z nich nemají přístup k cenově dostupným zdrojům energie, jiné zase bydlí ve starých, energeticky náročných budovách, které je velmi obtížné vytopit. Mnoho z nich žije bez osvětlení, domácích spotřebičů, vytápění či možnosti si něco uvařit, což jsou každodenní věci, které většina z nás považuje za samozřejmost. V těchto špatných životních podmínkách se u lidí mohou rozvinout dýchací potíže, onemocnění srdce nebo psychické problémy. 

Energetická chudoba však má dopad na nás všechny, nejen na ty, kteří v těchto podmínkách žijí. Nadměrné množství energie, které spotřebuje vytápění starých, energeticky náročných budov, má závažný dopad na životní prostředí a přispívá ke změně klimatu. Zlepšováním informovanosti a poskytováním nízkoúročených úvěrů pomáhá EU lidem tepelně izolovat jejich příbytky, snižovat výdaje za energii a celkově zlepšovat naši společnost.

Jak se vymanit z energetické chudoby: EU chce zajistit, aby nikdo doma nemusel mrznout

Řada lidí v celé Unii se potýká s vysokými náklady na energii. Nemohou dostatečně vytopit své příbytky, což má vliv na jejich zdraví, dobré životní podmínky a schopnost pracovat. EU financuje projekty, které pomáhají s tzv. energetickou chudobou bojovat – jak tomu bylo i v případě jedné rodiny z Litvy.

Pokračujte posunutím níže

Robertas Marcinkevičius

farmaceut

Litva

„Žijeme v nejvyšším patře, takže ze všeho nejdůležitější bylo renovovat střechu – tudy většinou uniká nejvíce tepla. V celé budově jsme také opravili elektrické vedení a renovovali staré rozvody ústředního topení. Provedli jsme tepelnou izolaci venkovních zdí a balkonové dveře osadili dvojitými skly. To vše bylo možné jen díky financování z evropského programu na obnovu obytných domů.“

„Naše životní podmínky se o hodně zlepšily. Budova je zateplená a stěhují se sem rodiny s malými dětmi.“

 – Robertas Marcinkevičius

Vladzė Prunskienė

UAB Druskinkų butų ūkis, organizace zabývající se údržbou bytového fondu

Litva

„V našem městě Druskininkai byla řada budov postavena před rokem 1960 – stěny, okna a dveře nebyly izolovány a fasády i statika budov byly ve velmi špatném stavu.“

„Naše organizace se snaží bytové domy opravovat a zlepšovat tak životní podmínky lidí, kteří v nich bydlí. Jménem 5 000 domácností žijících v těchto domech jsme zažádali o úvěr z EU. Průměrný úvěr na byt činil 9 000 eur.“

„Vyslechli jsme si obavy vlastníků bytů v těchto starých budovách a promluvili jsme s nimi o údržbě a renovaci.“

 – Vladzė Prunskienė

Alexander Antonyuk

Brit, Evropská investiční banka

Lucembursko

„Jako energetický ekonom pomáhám vybírat energetické projekty, které obdrží finanční prostředky z Evropské investiční banky. Navštěvuji staveniště, úzce spolupracuji s projektovými manažery a monitoruji dopad projektu. Dobrým příkladem je výstavba plynového terminálu v Litvě, která pomohla snížit cenu dovozu energie o 25 % a ukončit závislost této země na jednom dodavateli. Díky tomu je provoz celého systému levnější a spolehlivější. Na energetické projekty v celé EU poskytujeme ročně přibližně 13 miliard eur, včetně toho v Litvě. To má velký dopad na životy lidí. V jednom konkrétním regionu si lidé museli v rámci průběžně placeného systému kupovat topný olej. To bylo velmi nákladné, žádnou jinou možnost, jak své domovy vytápět, však neměli. Financovali jsme výstavbu nové infrastruktury, která dodává plyn přímo do domu. Je to levnější, vždy dostupné a šetrnější k životnímu prostředí.“

„Pokud jde o přínos společnosti, dělám jednu z nejlepších prací v Evropě. Naše energetické projekty totiž mají hmatatelný a reálný dopad na hospodářství a na životy lidí.“

 – Alexander Antonyuk

 

Prof Stefan Bouzarovski

Velká Británie a Řecko, občan Republiky Severní Makedonie, Evropské středisko pro sledování energetické chudoby

Spojené království

„Jsem předsedou Evropského střediska pro sledování energetické chudoby, což je iniciativa EU, která sdružuje výzkumné pracovníky, univerzity a další organizace s cílem nalézt řešení tohoto problému.“

„Stejně jako ostatní evropské země i Litva čelí velkým výzvám, pokud jde o energetickou chudobu – jedná se zejména o regulace v odvětví energetiky a zvyšování cen energie. Naše středisko však nabízí příslušným orgánům užitečná školení a zdroje. Shromážděné údaje mohou pomoci nalézt řešení celého problému a vyvést lidi z energetické chudoby.“

 

„Energetická chudoba ovlivňuje nás všechny – má dopad na celou naši společnost a ekonomiku.“

 – Prof Stefan Bouzarovski

Sam Nierop

Navigant, poradenská firma v oblasti energetiky a klimatu

Nizozemsko

„Pracuji pro Navigant, což je poradenská firma v oblasti energetiky a jeden z partnerů, kteří tvoří Evropské středisko pro sledování energetické chudoby. Vytvořili jsme databázi organizací zabývajících se energetickou chudobou ve všech zemích EU, abychom mohli tento problém řešit společně.“

„Shromažďujeme rovněž informace o různých režimech pro snížení energetické chudoby v evropských zemích.“

„Zabýváme se shromažďováním a sdílením poznatků o energetické chudobě. Chceme zveřejňovat užitečné zdroje na celoevropské platformě.“

 – Sam Nierop

Víte, že...?

50 milionů

domácností žije v energetické chudobě.

Každý desátý

Evropan platil v roce 2016 své účty za veřejné služby se zpožděním.

11 %

obyvatel EU nedokázalo v roce 2016 dostatečně vytopit své domovy.

2009

V tomto roce byl v právních předpisech EU poprvé zmíněn boj proti energetické chudobě, který vyžaduje, aby země Unie vypracovaly akční plány pro řešení tohoto problému.

Evropské středisko pro sledování energetické chudoby (EPOV)

je rozsáhlou databází vědomostí, dat a kontaktů z celé EU a slouží ke zviditelnění tohoto problému.

52 000

domácností v Litvě bylo renovováno díky finančním prostředkům EU.

KDO JSOU DALŠÍ HRDINOVÉ PŘÍBĚHU O PODPOŘE EVROPSKÉ SOLIDARITY?

Někteří jsou možná i z České republiky.

Řešit sociální problémy, jako je chudoba, škodlivé obchodní praktiky, podvody s kreditními kartami a další, se snaží síť místních obětavých pracovníků, kteří jsou propojeni díky EU. Podívejte se, jak tyto pracovníky – od sociálních pracovníků přes hasiče, obchodní experty až po policejní detektivy – Evropská unie podporuje.