EU PROTECTS > Нашето общество > Избягване на енергийната бедност — как ЕС гарантира, че семействата не са оставени на студено

„Вече имаме топъл дом за нашето разрастващо се семейство и не сме ограничени от изключително високите сметки за енергия. Това стана възможно благодарение на саниране, финансирано със средства на ЕС.“

Robertas Marcinkevičius

В рамките на ЕС 50 млн. семейства страдат от енергийна бедност. Някои от тях нямат достъп до енергия на достъпни цени, а други живеят в стари, неизолирани сгради, които не могат да се отопляват лесно. Много хора живеят без осветление, електроуреди, отопление и достъп до съоръжения за готвене — ежедневни неща, които повечето от нас считат за даденост. В подобни лоши условия на живот има по-голяма вероятност хората да развият респираторни проблеми, да страдат от сърдечни заболявания и проблеми с психичното здраве. 

Но енергийната бедност засяга всички ни, а не само хората, които живеят при подобни условия. Излишната енергия, използвана за отопление на стари, неефективни жилища, оказва сериозно въздействие върху околната среда и допринася за изменението на климата. Чрез повишаване на осведомеността и предоставяне на нисколихвени заеми ЕС помага на хората да създават по-топли домове с добра изолация, да намалят сметките си за енергия и да допринасят за подобряване на обществото, в което живеем.

Избягване на енергийната бедност — как ЕС гарантира, че семействата не са оставени на студено

Много семейства в ЕС изпитват трудности по отношение на своите енергийни разходи. Някои от тях не успяват да отопляват достатъчно добре своите домове, което се отразява на тяхното здраве, благосъстояние и способност за работа. ЕС финансира проекти, които помагат за борбата с енергийната бедност, жертва на която е едно литовско семейство.

Плъзнете, за да продължите

Robertas Marcinkevičius

Фармацевт

Литва

„Живеем на последния етаж, затова бе особено важно да ремонтираме покрива — това е мястото, откъдето обикновено се губи много топлина. Подобрихме и електротехниката и подновихме старите тръбопроводи на отоплителната система в сградата. Сложихме двойни прозорци на балконските врати и изолирахме външните стени, за да задържат топлината. Всичко това стана възможно благодарение на финансирането по програма на ЕС за саниране.“

„Сега имаме отлични условия. Сградата е по-топла и млади семейства се нанасят в нея.“

 - Robertas Marcinkevičius

Vladzė Prunskienė

UAB Druskininkų butų ūkis, организация за поддръжка на жилищни сгради

Литва

„В литовския град Друскининкай много от сградите са построени преди 1960 г. — стените, прозорците и вратите не бяха изолирани, а фасадите на сградите и подпорите бяха в много лошо състояние.“

„Нашата организация има за цел да подобрява и ремонтира жилищни сгради, за да направи живота на хората, които живеят в тях, по-приятен. Кандидатствахме за заеми от ЕС от името на 5000 семейства, живеещи в многофамилни сгради, включително семейството на Робертас. Средният размер на наличните заеми бе 9000 евро за апартамент.“

„Изслушахме тревогите на собствениците на жилища в тези стари сгради и разговаряхме с тях за поддръжка и ремонт.“

 - Vladzė Prunskienė

Alexander Antonyuk

Британец, Европейска инвестиционна банка

Люксембург

„Като енергиен икономист помагам за подбора на енергийни проекти, които ще получат финансиране от Европейската инвестиционна банка. Посещавам обекти, работя в тясно сътрудничество с ръководителите на проекти и наблюдавам въздействието. Добър пример бе изграждането на терминал за газ в Литва, което доведе до спад на цената на вноса на енергия с 25 % и сложи край на зависимостта на страната от един-единствен доставчик. Така системата стана икономически по-ефективна и по-надеждна за всички. Ежегодно предоставяме около 13 млрд. евро под формата на заеми за проекти за преодоляване на енергийната бедност в целия ЕС, включително в Литва. Това има голямо отражение върху живота на хората. В един от регионите хората, живеещи в енергийна бедност, купуваха галони мазут за отопление по разходопокривна схема. Това бе скъпо, но бе единственият начин, по който можеха да отопляват домовете си. Финансирахме нова инфраструктура, която доставя газ директно до техните домове. Това е по-евтино, винаги на разположение и екологично по-чисто.“

„Имам една от най-хубавите длъжности в Европа предвид нейния принос към обществото. Мога да видя осезаемото, реално въздействие на проектите в областта на енергетиката върху икономиката и върху живота на хората.“

 - Alexander Antonyuk

 

Prof Stefan Bouzarovski

британец, грък, гражданин на Република Северна Македония, Обсерватория на ЕС на енергийната бедност

Обединено кралство

„Ръководя Обсерваторията на енергийната бедността на ЕС — инициатива, която обединява изследователски групи, университети и други организации с цел да се намерят решения за енергийната бедност в цяла Европа.“

„Подобно на други европейски страни Литва е изправена пред големи предизвикателства, що се отнася до енергийната бедност, като например регулиране в енергийния сектор и повишаване на цените на енергията. Обсерваторията обаче предлага обучения и ресурси, чрез които проблемът да стане известен на органите. Нашите данни могат да се използват, за да се подпомогне намирането на решения на проблема и преодоляването на енергийната бедност.“

 

„Енергийната бедност засяга всички нас — тя оказва въздействие върху цялото общество и върху икономиката.“

 - Prof Stefan Bouzarovski

Sam Nierop

Navigant, консултантско дружество в областта на енергетиката и климата

Нидерландия

„Работя за Navigant — консултантско дружество по енергийни въпроси и един от партньорите в рамките на Обсерваторията на ЕС на енергийната бедност. Създадохме база данни с организации, работещи в областта на енергийната бедност във всички държави от ЕС, за да можем да се справим с проблема заедно.“

„Освен това събираме информация за различните схеми за намаляване на енергийната бедност в европейските държави.“

„Отговаряме за събирането и обмена на знания за енергийната бедност. Искаме да публикуваме полезни ресурси на достъпна общоевропейска платформа.“

 - Sam Nierop

Знаете ли?

50 млн.

Броят на домакинствата в положение на енергийна бедност.

1 от 10

европейци са закъснявали с плащането на сметките за комунални услуги през 2016 г.

11%

от гражданите на ЕС не са можели да отопляват достатъчно домовете си през 2016 г.

2009

Годината, в която енергийната бедност се споменава за първи път в законодателството на ЕС, като от държавите от ЕС се изисква да разработят планове за действие за справяне с проблема.

Обсерваторията на ЕС на енергийната бедност (EPOV)

съдържа колекция от знания, данни и лица за контакт във връзка с енергийната бедност в ЕС и осигурява видимост за проблема.

52 000

Броят на жилищата, които са били санирани благодарение на финансиране от ЕС в Литва.

КОИ СА ДРУГИТЕ ГЕРОИ, НАСЪРЧАВАЩИ СОЛИДАРНОСТТА В ЕВРОПА?

Някои от тях може дори да са от вашата държава.

ЕС създаде мрежа от местни герои, които работят заедно, за да помагат за разрешаването на социални проблеми, като например бедност, вредни бизнес практики, измами с кредитни карти и други. От социални работници до пожарникари, от търговски експерти до следователи — научете как ЕС подкрепя местните герои във вашата страна.