EU PROTECTS > Naše společnost > Rovné podmínky: Jak Unie přispívá k férovému obchodu

„Nekalá hospodářská soutěž může někdy způsobit ekonomický kolaps malého města.“

Monika Božíková

Elektrokola, tedy jízdní kola na elektrický pohon, jsou rychlejší, ekologičtější dopravní prostředek, který mohou využívat všichni bez rozdílu věku. V roce 2016 se evropské firmy z tohoto sektoru začaly potýkat s masivní konkurencí elektrokol dovážených z Číny. Čínská kola byla mnohem levnější a brzy evropský trh doslova zaplavila a hrozilo, že během pouhých několika let přijde v Evropě v tomto odvětví o práci 90 000 osob.

Evropští výrobci elektrokol proto neváhali a uvědomili Evropskou komisi, která začala případ dovozu elektrokol z Číny vyšetřovat a zároveň analyzovat situaci daného sektoru v Evropě. Během několika měsíců se vyšetřovacímu týmu podařilo shromáždit dostatek důkazů, aby se potvrdilo, že se dovážená elektrokola prodávají na evropském trhu pod cenou. Seznamte se s vyšetřovateli, celníky a společnostmi, jež přiměli dovozce elektrokol z Číny dodržovat pravidla.

Přehrát video

Rovné podmínky: Jak Unie přispívá k férovému obchodu

Evropa je otevřená obchodu, nicméně všichni zúčastnění musí dodržovat daná pravidla. Unie se snaží zabránit přílivu zboží ze třetích zemí, jejichž nízké ceny bylo dosaženo umělým způsobem. Toto zboží zaplavuje evropský trh a ohrožuje životaschopnost evropských podniků. Jakmile získali evropští výrobci kol podezření na porušení pravidel hospodářské soutěže, informovali o tom obchodní vyšetřovatele a celníky EU. Ti se případu ujali – v zájmu ochrany budoucnosti celého odvětví.

Pokračujte posunutím níže

EU Protects: Jak EU udržuje spravedlivé obchodní podmínky

Moreno Fioravanti

Ital, Evropská asociace výrobců jízdních kol

Belgie

„Začaly mi volat firmy z celé Evropy. Tomu přílivu dovážených elektrokol prodávaných pod cenou už nemohly konkurovat.“

„Elektrokola jsou velmi populární, oblíbili si je teď všichni. To je skvělé, ale celkem k ničemu, když se při jejich prodeji nerespektují pravidla spravedlivé hospodářské soutěže. Kdyby se do toho nevložil vyšetřovací tým Komise, už by dnes žádné evropské odvětví elektrokol neexistovalo.“

„Upozornili jsme Evropskou komisi na to, že je náš sektor v ohrožení a je třeba ochránit všech 800 malých podniků i 90 000 pracovních míst.“

 – Moreno Fioravanti

Michał Struk

Polák, útvar pro obchod, Evropská komise

Belgie

„Evropská asociace výrobců jízdních kol nás požádala, abychom vyšetřili podezření na dumping dovážených elektrokol, která zaplavují unijní trh. Navštívili jsme proto 5 výrobců v Evropě, abychom si ověřili, zda se jejich tvrzení o nekalé hospodářské soutěži zakládají na skutečnosti. Dále jsme navštívili 5 evropských dovozců čínských elektrokol, abychom zjistili, jaký dopad by naše opatření měla na jejich podnikání.“

„Za 12 měsíců se nám podařilo shromáždit dostatek důkazů o tom, že evropští výrobci skutečně čelí snižování podílu na trhu. Tím však naše vyšetřování nekalých obchodních praktik v tomto sektoru neskončilo.“

„Negativní dopad na evropské odvětví jízdních kol se nám potvrdil. Ale potřebovali jsme se dozvědět více o příčinách.“

 – Michał Struk

Arto Leppilahti

Fin, útvar pro obchod, Evropská komise

Belgie

„Zatímco kolegové vyšetřovali situaci v Evropě, náš tým se vydal do Číny, kde měl pouze několik měsíců na to, aby navštívil několik výrobců elektrokol a také jednoho dodavatele elektromotorů pro jízdní kola. Zjistili jsme, že tyto podniky získaly od čínské vlády podporu: formou levných půjček, součástek a dokonce i pozemku pro výstavbu výrobní továrny. Cílem bylo umožnit jim expandovat do zahraničí. Tím se vysvětlilo, jak se mohla čínská elektrokola prodávat za ceny o tolik nižší, než si stanovily evropské podniky.“

„Abychom při vyšetřování nic neopomněli, museli jsme prozkoumat nejen činnost čínských podniků, ale také roli čínských hospodářských a obchodních orgánů. Po návratu do Bruselu jsme se na základě veškerých důkazů získaných v Evropě i Číně rozhodli uvalit na dovoz těchto elektrokol zvláštní daň. Tím se nám podařilo obnovit spravedlivé konkurenční prostředí v EU.“

„Dohlížíme na to, aby se obchodní pravidla EU dodržovala. Nedovolíme, aby hospodářskou soutěž narušovaly nekalé praktiky cenového zvýhodňování.“

 – Arto Leppilahti

Oliver Christ

Celnice, Hamburk

Německo

„Každý den provedeme až 500 kontrol. Pokud někdo proclívá kontejner s elektrokoly, zkontrolujeme, zda je máme v elektronické databázi. Přesvědčíme se, že splňují požadavky stanovené v obchodních pravidlech EU. A pokud ne, musí zaplatit antidumpingové clo.“

„Máme co do činění s řadou různých firem a produktů. Za ty roky jsem se naučil rozpoznávat importované zboží, které není v souladu s pravidly EU a ohrožuje tak evropský trh.“

„Po úspěšném zakončení vyšetřování zajistíme, aby daná firma zaplatila dodatečné dovozní clo.“

 – Oliver Christ

Monika Božíková

Společnost Kenzel – výrobce jízdních kol

Slovensko

„S bratrem jsme trávili dětství kolem kol, byl to náš svět. Rodinný podnik funguje dodnes. Spolupracujeme s dodavateli z Evropy i z různých částí světa.“

„Zaměstnáváme 80 lidí a nedávno jsme investovali do nového výrobního zařízení. Nikdy bychom ale nemohli konkurovat kolům dováženým za dumpingové ceny. Chrání nás obchodní pravidla Unie, díky nimž může dál prosperovat náš podnik i naše komunita.“

„Evropa sehrála při rozvoji malých firem, jako je ta naše, skutečně důležitou roli. Když spojíme naše úsilí, můžeme naše odvětví lépe ochránit.“

 – Monika Božíková

Víte, že...?

Plnou parou vpřed

Elektrická kola se liší velikostí, stylem, ale jedno mají společné: všechna jsou poháněna elektromotorem, což usnadňuje šlapání do kopce či v náročnějším terénu. U novějších modelů existuje dokonce možnost komunikovat s ostatními vozidly v zájmu zajištění bezpečné vzdálenosti.

Elektroúčinnost

Výrobci elektrokol v Evropě se pyšní tím, že přispívají ke snížení uhlíkové stopy. Pokud by veškerá elektrokola prodaná v EU pocházela z Číny, mohly by se emise CO2 a ostatních nebezpečných látek zvýšit o 2 miliony tun.

800

Počet inovativních malých a středních podniků vyrábějících jízdní kola v Evropě (zajišťují 90 000 pracovních míst).

1 milion

Počet elektrokol vyrobených v Evropě v loňském roce.

Elektrická alternativa

Projekt financovaný Evropskou unií Pro E-Bike podporuje široké využívání elektrických kol a koloběžek jako alternativního dopravního prostředku, tedy namísto vozidel na fosilní paliva. Realizace projektu již běží v Itálii, Švédsku, Chorvatsku, Nizozemsku, Portugalsku a dalších zemích.

KDO JSOU OSTATNÍ HRDINOVÉ, KTEŘÍ PROSAZUJÍ SOLIDARITU V EVROPĚ?

Někteří jsou možná i z České republiky.

Sociální problémy, jako je chudoba, škodlivé obchodní praktiky, propouštění a podobně, řeší síť místních obětavých pracovníků, kteří jsou propojeni díky EU. Podívejte se, jak tyto pracovníky – od odborníků na sociální práci přes hasiče a policejní vyšetřovatele až po obchodní experty – Evropská unie podporuje.