EU PROTECTS > Naše společnost > Budování základů: Jak EU pomáhá vymanit se z koloběhu chudoby

„Teď, když mám práci a vlastní byt, si konečně mohu dělat plány do budoucna.“

Jaroslav Reiber

V Evropě je ohroženo nebo se potýká s chudobou a sociálním vyloučením více než 113 milionů lidí. Tito lidé čelí nezaměstnanosti, nevyhovujícím podmínkám bydlení a obavám, že si nebudou schopni vystačit s finančními prostředky od jedné výplaty k druhé. 

EU podporuje místní úřady, sdružení a charitativní organizace, které nabízí pomoc lidem v nouzi. Díky této podpoře pomáhá sdružení sociální rehabilitace v Ústeckém kraji v České republice lidem bez vzdělání nebo stálého bydlení postavit se znovu na nohy. Díky ní se Jaroslav Reiber vyučil tesařem poté, co strávil většinu svého dospělého života usilovným hledáním zaměstnání. A také díky ní v Irsku zajišťuje projekt dárcovství potravin financovaný z prostředků EU, který sdružuje charitativní organizace a distributory potravin, rodinám v nouzi zdravou stravu. Marie Croninová, dobrovolnice pracující v charitativní organizaci, vysvětluje, jak tento projekt pomohl v oblasti Dublinu, kterou má na starosti. 

Jaroslav a Marie osvětlili úsilí EU pomoci vymýtit chudobu.

Budování základů: Jak EU pomáhá vymanit se z koloběhu chudoby

Nezaměstnanost, podvýživa, bezdomovectví – chudoba v různých formách postihuje již po celé generace mnoho rodin. EU na místní úrovni podporuje práci národních úřadů, sociálních pracovníků a dobrovolníků s cílem bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení v celé Evropě.

Pokračujte posunutím níže

Andriana Sukova

Bulharka, Oddělení pro zaměstnávání, sociální záležitosti a začleňování, Evropská komise

Belgie

„Naše oddělení využívá finanční zdroje EU na pomoc v boji proti chudobě. Do takové pomoci spadá vše od budování center denní péče o děti, aby se rodiče mohli vrátit do zaměstnání, po organizování školení pro rozvoj dovedností v různých sektorech i zemích. V rámci úzké spolupráce s evropskými zeměmi zajišťujeme vše od základních materiálních potřeb, jako jsou oblečení a přístřeší, po snídani pro děti v nejchudších evropských čtvrtích.“

„Zajistit záchrannou síť pro všechny Evropany patří mezi základní poslání EU, a to nejen teoreticky, ale i v praxi.“

 – Andriana Suková

Zuzana Thürlová

Sdružení Jurta

Česko

„Naše sdružení sociální rehabilitace pomáhá lidem najít zaměstnání a dosáhnout nezávislosti, ať už pochází ze sociálně slabých komunit z měst nebo jejich okolí, či žijí s psychickým nebo duševním postižením. Podáváme také pomocnou ruku mladým lidem v pěstounské péči, kteří dosáhli věku 18 let a do nemají začátku svého dospělého života kam jít.“ 

„Díky podpoře EU můžeme pořádat individuálně přizpůsobené školicí kurzy. Je také skutečně inspirativní učit se od nevládních organizací z jiných evropských zemí, které se zabývají podobnými problémy.“

„Z 60 lidí, kteří absolvují naše dvouleté školicí kurzy, jich 40 získá zaměstnání, které si udrží.“

 – Zuzana Thürlová

Jaroslav Reiber

Pomocný tesař

Česko

„Před pěti lety jsem žil v domě pro osoby se zdravotním postižením. Neměl jsem práci a žádné vzdělání. Díky týmu z Jurty jsem se zapsal do programu orientovaného na zpracování dřeva. Pomohli mi také najít zaměstnání a postavit se na vlastní nohy, takže jsme spolu s přítelkyní mohli začít plánovat budoucnost.“

„I když moje práce není snadná, jsem šťastný, když každý den vídám kolegy z tesařské dílny. Jsou to dobří kamarádi. Díky pravidelnému platu si mohu svobodně vybrat, co budu jíst a co si koupím.“  

„I když můj pracovní den začíná už ve 4:00 ráno, ke svému předchozímu způsobu života bych se vrátit nechtěl.“

– Jaroslav Reiber

Ronan Harney

Oddělení pro záležitosti týkající se zaměstnávání a sociální ochrany

Irsko

„V Irsku využíváme evropské finanční prostředky k pomoci našim nejzranitelnějším komunitám. Jde zejména o jeden projekt, centra organizace FoodCloud, který spolupracuje s potravinářskými firmami a distributory potravin, získává potraviny pro všechny charitativní organizace v celé zemi. Projekt není ale jen o zajištění stravování pro rodiny v nouzi. Pro irské výrobce a podniky, které darují potraviny na charitativní účely, je ve skutečnosti nákladově efektivní a omezuje plýtvání potravinami.“

„Každý jedenáctý člověk v Irsku je v potravinové nouzi. Charitativní organizace v Irsku zajišťují díky podpoře EU lidem v nouzi přístup k novým druhům a vyšší kvalitě potravin.“

 – Ronan Harney

Marie Cronin

Dobrovolnice z charitativní organizace Society of Saint Vincent De Paul

Irsko

„Mám na starosti sociálně strádající oblast Dublinu, která se nazývá Cherry Orchard. Věnuji se dobrovolnické činnosti už více než 30 let. Během této doby jsem zjistila, že rodiny, které navštěvuji, mají kvůli špatné stravě zdravotní problémy, a proto jsme se rozhodli založit potravinovou banku.“

„Centra organizace FoodCloud jsou mimořádná, protože dokonale odpovídají stravovacím potřebám naší komunity, rodičů i dětí. V současné době zajišťujeme každý týden balíčky s potravinami pro 150 rodin a pořádáme kurzy věnované výživě a kuchařské kurzy pro rodiče. Podporujeme také mimoškolní klub, ve kterém děti mohou dostat teplé jídlo a zároveň si udělat domácí úkoly.“

„FoodCloud umožňuje naší charitativní organizaci dělat svou práci lépe.“

– Marie Croninová

Víte, že...

113 milionů

Počet Evropanů ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, z nichž 27 % tvoří děti

43 milionů

Počet lidí v Evropě, kteří si mohou dopřát kvalitní jídlo pouze každý druhý den

FEAD

Fond evropské pomoci nejchudším osobám podporuje členské země EU při poskytování materiální pomoci, například potravin a oblečení, těm nejchudším. Tato materiální pomoc je doplněna opatřeními pro začlenění do společnosti a pokyny, které mají pomoci lidem vymanit se z chudoby.

370 000

Hmotnost potravinové pomoci v tunách, která byla v roce 2017 poskytnuta prostřednictvím fondu FEAD

11 milionů

Počet lidí v Evropě, kteří každý rok najdou zaměstnání, naučí se novým dovednostem a nakonec zlepší úroveň svého života díky Evropskému sociálnímu fondu

KDO JSOU DALŠÍ HRDINOVÉ, KTEŘÍ PODPORUJÍ SOLIDARITU V EVROPĚ?

Někteří z nich možná působí právě ve vaší zemi.

Díky propojení EU zde existuje síť hrdinů mezi námi, kteří nás společně chrání před sociálními problémy, jako jsou chudoba, škodlivé obchodní praktiky, podvody s kreditními kartami a další rizika. Seznamte se s hrdiny mezi námi, od sociálních pracovníků po požárníky, od odborníků na obchod po policejní vyšetřovatele, a zjistěte, jakým způsobem je Evropská unie ve vaší zemi podporuje.