EU PROTECTS > Нашето общество > Изграждане на основите: Как ЕС помага за прекъсване на цикъла на бедността

„Вече имам работа и собствен апартамент и най-накрая мога да правя планове за бъдещето.“

Ярослав Райбер

В Европа повече от 113 милиона души живеят в риск или са изложени на риск от бедност и социална изолация. Те са изправени пред безработица, жилищни условия под стандарта за живот и притеснения, че няма да могат да свържат двата края. 

ЕС подпомага местните власти, асоциации и благотворителни организации, като предоставя помощ на хората в нужда. С тази подкрепа асоциация за социална рехабилитация, работеща в региона Усти, Чехия, помага на хората, които нямат образование или постоянно жилище, да стъпят отново на краката си. Така с тяхна помощ Ярослав Райбер премина подготовка за работа като дърводелец, след като е прекарал по-голямата част от съзнателния си живот в търсене на работа. В Ирландия проект за даряване на храна, финансиран от ЕС, обединява благотворителни организации и дистрибутори на храни, за да предложат здравословна храна на семейства в нужда. Мари Кронин, доброволец в благотворителна организация, обяснява как това е помогнало в нейния район в Дъблин. 

Ярослав и Мари хвърлиха светлина върху усилията на ЕС, насочени към изкореняване на бедността.

Изграждане на основите: Как ЕС помага за прекъсване на цикъла на бедността

Безработица, недохранване, липса на жилище – бедността в различните си форми засяга много семейства поколения наред. ЕС работи на местно ниво, за да подпомогне работата на националните служби, социалните работници и доброволците, с цел борба с бедността и социалната изолация в цяла Европа.

Плъзнете, за да продължите

Andriana Sukova

Българка, Дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейска комисия

Белгия

„Нашият отдел използва финансиране от ЕС за подпомагане на справянето с бедността. Това включва различни мерки – от изграждане на центрове за дневни грижи за деца, за да могат родителите да се върнат на работа, до организиране на обучение за усвояване на умения в различни направления и държави. В тясно сътрудничество с европейските държави ние осигуряваме всичко – от материали за основни нужди, напр. дрехи и подслон, до закуски за децата в най-бедните квартали на Европа.“

„Осигуряването на мрежа за сигурност за всички европейци е в основата на ЕС – не само по принцип, но и на практика.“

- Андриана Суркова

Zuzana Thürlová

Асоциация Jurta

Чешка република

„Нашата асоциация за социална рехабилитация помага на хората да намерят работа и независимост – независимо дали са от общности в неравностойно положение около или в градовете, или живеят с физически или интелектуални увреждания. Също така посещаваме младежи в домове за сираци, които са навършили 18 години и не знаят откъде да започнат живота си като възрастни.“ 

„Нашите персонализирани курсове за обучение са възможни благодарение на подкрепата на ЕС. Освен това наистина е вдъхновяващо да научиш как НПО в други европейски държави се справят с подобни предизвикателства.“

„От 60-те души, които участват в нашите двугодишни курсове на обучение, 40 ще получат работа и ще я запазят.“

- Зузана Тюрлова

Jaroslav Reiber

Помощник-дърводелец

Чешка република

„Преди пет години живеех в дом за хора с увреждания. Нямах работа, нито образование. Заедно с екипа в Jurta се включих в програма за дървообработване. Освен това те ми помогнаха да си намеря работа, да се преместя в собствено жилище и да започна да планирам бъдещето си с приятелката си.“

„Въпреки че работата е тежка, щастлив съм, че виждам момчетата в дърводелската работилница всеки ден. Те са добри приятели. С редовна заплата имам свободата да избирам с какво да се храня и какво да си купувам“.  

„Дори и работният ми ден да започва в 4:00 ч., няма да се върна към предишния си живот.“

- Ярослав Райбер

Ronan Harney

Дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Ирландия

„В Ирландия ние използваме европейското финансиране, за да подпомагаме най-уязвимите общности. Един от проектите, FoodCloud Hubs, работи с предприятия и дистрибутори на храни, за да набавя храна за всички благотворителни организации в страната. Проектът не е само за осигуряване на храна на семействата в нужда. За ирландските производители и предприятия, които даряват храна на благотворителни организации, това всъщност е рентабилно и намалява разхищаването на хранителни продукти.“

„1 на всеки 11 човека в Ирландия страда от недостиг на храна. С помощта на ЕС благотворителни организации в Ирландия предоставят на хората достъп до нови разнообразни и качествени храни.“

 - Ронан Харни

Marie Cronin

Доброволец в „Обществото на Сент Винсент де Пол“

Ирландия

„Аз отговарям за район на Дъблин в неблагоприятно положение, наречен Чери Орчърд. Доброволец съм от повече от 30 години. През това време съм забелязала, че семействата, които посещаваме, имат проблеми със здравето поради лошия си начин на хранене. Затова отворихме хранителна банка.“

„FoodCloud Hubs са изключителни, тъй като отговарят идеално на хранителните нужди на нашата общност, родители и деца. В момента всяка седмица снабдяваме 150 семейства с пакет с храни и организираме курсове по готварство и хранене за родителите. Освен това подпомагаме занималня за децата, в която те могат да получават топла храна, докато пишат домашните си.“

„Чрез FoodCloud нашата благотворителна организация може да върши работата си по-добре.“

- Мари Кронин

Знаете ли, че?

113 милиона

Броят на европейците, изложени на риск от бедност или социална изолация, 27 % от които са деца.

43 милиона

Броят на хората в Европа, които могат да си позволят качествена храна всеки ден.

FEAD

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица подпомага държавите от ЕС в предоставянето на материална помощ, напр. храни и облекло, на хората, които имат най-голяма нужда. Това се допълва от мерки за социална интеграция и насоки за преодоляване на бедността.

370,000

Тона продоволствена помощ, предоставена чрез FEAD през 2017 г.

11 милиона

Броят на хората в Европа, които всяка година намират нова работа, усвояват нови умения и като цяло подобряват живота си благодарение на Европейския социален фонд.

КОИ СА ОСТАНАЛИТЕ ГЕРОИ, КОИТО НАСЪРЧАВАТ СОЛИДАРНОСТТА В ЕВРОПА?

Някои от тях може дори да са от Вашата държава.

Съществува мрежа от местни герои, обединени от ЕС и работещи заедно, за да помагат за предпазването ни от социални проблеми като бедност, вредни бизнес практики, измами с кредитни карти и много други. От социални работници до пожарникари, от търговски експерти до полицейски инспектори, открийте как ЕС подпомага местните герои във Вашата държава.