EU PROTECTS > Naša varnost > Navidezne sklenitve zakonske zveze: kako EU pripomore k odpravljanju trgovine z ljudmi

„Brez razumevanja te problematike ne moremo zaščititi naših najranljivejših državljanov pred navideznimi sklenitvami zakonske zveze.“

Gita Miruškina

Navidezne sklenitve zakonske zveze so več kot zakoni iz koristoljubja, pri katerih se ljudje poročijo zaradi pridobitve dovoljenja za prebivanje v EU ali finančnih koristi. Kadar so ranljive mlade ženske prisiljene zapustiti svoje domove in vstopiti v izkoriščevalske odnose z neznanci, tvegajo izgubo svobode. 

Prepoznavanje opozorilnih znakov je prvi korak v boju proti tovrstnemu kriminalu. Zato so se raziskovalci, agencije za priseljevanje, nevladne organizacije in organi pregona v Latviji in več drugih državah EU povezali, da bi razkrili izkoriščevalske navidezne sklenitve zakonske zveze. V okviru te vseevropske pobude so zbrali podatke o navideznih zakonskih zvezah in njihovih povezavah s trgovino z ljudmi. Policisti in uradniki za priseljevanje po vsej Evropi so zdaj bolje seznanjeni z znaki navideznih sklenitev zakonske zveze, s čimer onemogočajo kriminalce.

Navidezne sklenitve zakonske zveze: kako EU pripomore k odpravljanju trgovine z ljudmi

V EU ranljivim ženskam včasih ponudijo denar za potovanje v tujino, da bi sklenile dogovorjene zakonske zveze. V novi državi pa jih lahko zlorabljajo in prisilijo v kriminal. Navidezne sklenitve zakonske zveze so oblika trgovine z ljudmi, ki je že predolgo neopažena. Brez čezmejnega soglasja in sodelovanja različnih organizacij bi bilo lahko še več žrtev prepuščenih na milost in nemilost trgovcev z ljudmi.

Za nadaljevanje podrsnite

Gita Miruškina

Varna hiša Shelter

Latvija

„Spominjam se primera, ko je neka ženska poklicala policijo, ker je njena hči zapuščala Latvijo, da bi se poročila v tujini. Skrbelo jo je, da je bila njena hči prisiljena v navidezno sklenitev zakonske zveze.“

„Policiji smo pomagali prepričati to mlado žensko, naj ostane. Izkazalo se je, da bi bila prisiljena v pornografijo. V veliko zadovoljstvo nam je, ko vidimo, da ljudje, kot je bila ta ženska, spet normalno zaživijo.“

„Navdušena sem, da so se nam v boju proti navideznim sklenitvam zakonske zveze pridružile tudi druge evropske države. Skupaj smo pri reševanju te problematike močnejši.“

 – Gita Miruškina

Vija Buša

Ministrstvo za zunanje zadeve

Latvija

„Kot namestnica vodje misije na Irskem sem ugotovila zaskrbljujoče dogajanje: mlade ženske so zvabljali iz Latvije na Irsko. Nekatere so prišle na veleposlaništvo po pomoč. Povedale so nam, kaj se je v resnici zgodilo, kako so jim obljubili denar za poroko z neznanci. Veliko jih je bilo pretepenih, posiljenih, odvzeli so jim tudi njihove potne liste in lastnino.“

„Teh navideznih sklenitev zakonske zveze sami nismo mogli preprečiti. Zato smo leta 2015 sprožili pobudo na ravni EU.“

„Evropske državljane želimo zaščititi pred to obliko izkoriščanja.“

 – Vija Buša

Dr Karolis Žibas

Skupina za razvoj raznolikosti

Litva

„Pred letom 2015 je bilo na voljo premalo informacij o navideznih sklenitvah zakonske zveze v Evropi. V okviru projekta EU sem se pridružil raziskovalcem in organizacijam na Irskem, v Latviji, Estoniji in drugod po Evropi. Prek pogovorov s socialnimi delavci, psihologi, policisti in žrtvami v teh različnih državah smo ugotovili, kako prihaja do izkoriščevalskih navideznih sklenitev zakonske zveze in kako so povezane s trgovino z ljudmi. Danes želimo pomagati organom za boj proti trgovini z ljudmi pri preprečevanju navideznih sklenitev zakonske zveze po vsej Evropi.“

„Zdaj na ravni EU ugotavljamo, da so navidezne sklenitve zakonske zveze kaznivo dejanje trgovine z ljudmi.“

 – Dr Karolis Žibas

Nusha Yonkova

Irka/Bolgarka, Irski svet za priseljevanje

Irska

„Tako kot naši latvijski in litovski kolegi smo začeli opažati, da je na Irskem čedalje več žensk, ki so ujete v izkoriščevalske navidezne sklenitve zakonske zveze. Sodelovanje na ravni EU je zagotovilo večjo prepoznavnost te problematike in nam omogočilo, da žrtvam nudimo boljšo podporo.“

„Irski organi so zdaj veliko bolje seznanjeni z navideznimi sklenitvami zakonske zveze in možnostih za pomoč žrtvam. Spremenili so celo irsko zakonodajo, ki matičarjem omogoča večjo pristojnost pri opozarjanju na sum izkoriščevalskih navideznih zakonskih zvez.“
 

„Pravna pomoč ni bila dovolj; pri iskanju rešitev smo sodelovali z agencijami za priseljevanje in policijo v drugih državah EU.“

 – Nusha Yonkova

Szonja Szabó

Madžarka, strokovnjakinja za trgovino z ljudmi, Europol

Nizozemska

„Moja skupina zagotavlja policijskim enotam po vsej Evropi strokovno znanje s področja spolnega izkoriščanja, prisilnega dela in drugih oblik trgovine z ljudmi.“ 

„Navidezne sklenitve zakonske zveze zdaj predstavljajo večji del mojih primerov. Pomagam policiji v različnih državah EU pri povezovanju primerov z organiziranimi kriminalnimi združbami, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi. Sodelujemo pri analizi informacij o kaznivih dejanjih iz različnih virov, da bi izsledili trgovce z ljudmi in zaščitili žrtve.“

„Kot nekdanja madžarska policistka lahko uporabljam svoje izkušnje na tem področju na evropski ravni.“

 – Szonja Szabó

Ali ste vedeli?

Navidezna sklenitev zakonske zveze, zakon iz koristoljubja

Ne glede na jezik vsi poznamo navidezno zakonsko zvezo. V Evropi navidezne sklenitve zakonske zveze običajno vključujejo moške iz držav zunaj EU, ki se poročijo z Evropejkami, ne nujno z njihovim polnim soglasjem. Moški pristanejo na dogovor, saj je to hitra pot do pridobitve dovoljenja za prebivanje v EU. Drugače pa je pri ženskah, ki lahko prihajajo iz ranljivih ali ekonomsko nestabilnih okolij. Običajno so izpostavljene nadaljnjemu spolnemu izkoriščanju ali prisilnemu delu storilcev kaznivih dejanj, ki jih silijo, da zapustijo svoje domove.

20 532

Število registriranih žrtev trgovine z ljudmi v EU v obdobju 2015–2016. Najpogostejši namen trgovine z ljudmi je spolno izkoriščanje (56 %), na drugem mestu pa je izkoriščanje delovne sile (26 %).

20 000 evrov

Najvišja pristojbina, plačana posrednikom pri navidezni sklenitvi zakonske zveze, po ugotovitvah irske preiskave iz leta 2015. Ta denar ni namenjen žrtvam in ga najverjetneje nikoli ne bodo prejele.

HESTIA: nov odziv na navidezne sklenitve zakonske zveze

V obdobju 2015–2017 so raziskovalci EU, nevladne organizacije in policijske enote iz Latvije, Irske, Litve, Estonije, Finske in Slovaške sodelovali v projektu, ki ga je financirala EU, da bi ugotovili povezavo med trgovino z ljudmi in navideznimi sklenitvami zakonske zveze (HESTIA). Zato so države in agencije EU bolje pripravljene za boj proti kriminalnim združbam, ki stojijo za navideznimi sklenitvami zakonske zveze.

Običajni osumljenci

Europol in Eurojust sta leta 2017 sodelovala z Nemčijo in Dansko pri obsežni preiskavi o navideznih sklenitvah zakonske zveze. Od leta 2015 se organi kazenskega pregona osredotočajo na organizirano kriminalno združbo zaradi trgovine z ljudmi, podkupovanja in ponarejanja dokumentov. Preiskava, ki je junija 2018 dosegla vrhunec, je eden od nedavnih uspehov pri razbijanju mrež navideznih sklenitev zakonske zveze v EU.

KDO SO ŠE DRUGI HEROJI, KI SE BOJUJEJO PROTI KRIMINALNI DEJAVNOSTI?

Nekateri od njih morda prihajajo prav iz vaše države.

Mrežo lokalnih herojev povezuje EU, njeni člani pa nas skupaj pomagajo zaščititi pred trgovino z ljudmi in drogami, radikalizacijo, kibernetskimi napadi in podobnim. Kako EU podpira lokalne heroje v vaši državi – od policijskih preiskovalcev in pilotov do strokovnjakov za trgovino in zdravnikov.