EU PROTECTS > Biztonságunk > Névházasságok: Így igyekszik az EU felszámolni az emberkereskedelem szívszorító jelenségét

„Ha nem értjük a problémát, akkor nem tudjuk megvédeni a legkiszolgáltatottabb polgárokat a névházasságoktól.”

Gita Miruškina

A névházasságok túlmutatnak az érdekházasságok intézményén, amely esetében az EU-ban való tartózkodási lehetőség vagy az anyagi haszonszerzés miatt mondják ki az igent. Amikor kiszolgáltatott fiatal nőket otthonuk elhagyására és kizsákmányoló kapcsolatokba kényszerítenek, fennáll a veszélye, hogy személyi szabadságukat adják fel. 

E bűntény kezelésének első lépése a figyelmeztető jelek felismerése. Lettországban éppen ezért fogtak össze kutatók, bevándorlási hivatalok, civil szervezetek és bűnüldöző hatóságok a kizsákmányoló névházasságok leleplezése érdekében. Az uniós szintű kezdeményezésnek köszönhetően adatokat gyűjtöttek a hamis házasságokról, valamint azoknak az emberkereskedelemmel alkotott kapcsolódási pontjairól. Manapság a rendőrség és a bevándorlási hivatalok tisztviselői egész Európában egyre jobban felismerik a névházasságok jeleit, így megálljt parancsolhatnak a bűnözőknek.

Névházasságok: Így igyekszik az EU felszámolni az emberkereskedelem szívszorító jelenségét

Az Unióban előfordul, hogy pénzt ajánlanak fel kiszolgáltatott nőknek azért, hogy külföldön elrendezett házasságra lépjenek valakivel. Az új országokba érkezve azonban a nők ki vannak téve annak a veszélynek, hogy bántalmazzák és bűnözésre kényszerítik őket. Ezek a névházasságok az emberkereskedelem egy olyan formáját képviselik, amely túlontúl sokáig zajlott észrevétlenül. A különböző szervezetek határfüggetlen közös akarata és együttműködése nélkül még több áldozatot csalhatnának csapdába az emberkereskedők.

Görgessen lejjebb a folytatáshoz

Gita Miruškina

„Safe House” menedékotthon

Lettország

„Emlékszem egy esetre: egy nő beletelefonált a rendőrségre, mert a lánya épp elhagyni készült Lettországot, hogy külföldön férjhez menjen. Attól félt, hogy lányát névházasságba próbálják belevinni.”

„Segítettünk a rendőrségnek meggyőzni a fiatal nőt, hogy ne hagyja el az otthonát. Kiderült, hogy pornográf felvételek készítésére kényszerítették volna. Rendkívül nagy elégedettséggel tölt el, ha láthatom, hogy ezeknek az embereknek az élete végül visszatér a rendes kerékvágásba.”

„Örömmel látom, hogy újabb európai országok csatlakoznak hozzánk a névházasságok elleni küzdelemben. Komoly erő rejlik a közös problémamegoldásban.”

 – Gita Miruškina

Vija Buša

Külügyminisztérium

Lettország

„Amikor Írországban voltam misszióvezető-helyettes, aggasztó mintát fedeztem fel: fiatal lett nőket csábítottak Lettországból Írországba. Néhányan a követséghez fordultak segítségért. Elmondták, hogy mi is történt: pénzt ajánlottak nekik, hogy idegenekhez menjenek hozzá. Sokukat megverték, megerőszakolták, illetve elvették az útlevelüket és az ingóságaikat.”

„Egymagunkban nem tudtuk megakadályozni ezeket a névházasságokat. Ezért indítottunk útjára egy uniós szintű kezdeményezést 2015-ben.”

„Szeretnénk minden polgárt megvédeni a kizsákmányolás e formájától, függetlenül attól, hogy hol él Európán belül.”

 – Vija Buša

Dr Karolis Žibas

Sokszínűség-fejlesztő csoport

Litvánia

„2015-ben nem álltak rendelkezésre információk az európai kizsákmányoló névházasságokkal kapcsolatban. Egy uniós projekt részeként Írországban, Lettországban, Észtországban és Európa egyéb részein tevékenykedő kutatókhoz és szervezetekhez csatlakoztam. A különböző országokban található szociális munkásokkal, pszichológusokkal, rendőrtisztekkel és áldozatokkal folytatott beszélgetésekből megtudtuk, milyen módon zajlanak a kizsákmányoló névházasságok, és hogy azok hogyan kapcsolódnak az emberkereskedelemhez. Napjainkban a munkánk segíti az emberkereskedelem elleni küzdelemben részt vevő hatóságokat a névházasságok megelőzésében egész Európában.”

„Mostanra Európa-szerte tisztában vagyunk azzal, hogy a névházasságok az emberkereskedelem kategóriájába tartozó bűntények.”

 – Dr. Karolis Žibas

Nusha Yonkova

Ír/bolgár, Immigrant Council of Ireland (Ír Bevándorlási Tanács)

Írország

„Lett és litván munkatársainkhoz hasonlóan egyre több olyan esetre lettünk figyelmesek, amelyek során nők névházasságokba kényszerültek Írországban. Mióta a kérdés uniós törekvés részét képezi, a probléma láthatóbbá vált, és lehetőségünk nyílt arra, hogy megfelelőbb támogatást nyújtsunk az áldozatok számára.”

„Az ír hatóságok mostanra sokkal inkább tudatában vannak a névházasságoknak és annak, hogy hogyan segíthetnek az áldozatoknak. Még az ír jogszabályok is megváltoztak, és több jogkörrel ruházzák fel az anyakönyvvezetőket, hogy hangot adjanak a kizsákmányoló hamis házasságokkal kapcsolatos gyanújuknak.”
 

„A jogi segítségnyújtás nem bizonyult elegendőnek; együtt kellett működnünk más uniós országok bevándorlási hatóságaival és rendőrségével, hogy megoldást találjunk a helyzetre.”

 – Nusha Yonkova

Szonja Szabó

Magyar, emberkereskedelmi szakértő, Europol

Hollandia

„A csapatom szakértői tanácsokkal segíti Európa rendőrségi erőit a szexuális kizsákmányolást, kényszermunkát és az emberkereskedelem egyéb formáit magukban foglaló esetekben.” 

„Mostanra a névházasságok képezik a hozzám kerülő esetek zömét. Abban nyújtok segítséget a különböző uniós országok rendőrségeinek, hogy az egyes eseteket összeköthessék az emberkereskedelmet folytató bűnszervezetekkel. Közösen dolgozunk a különböző forrásokból származó bűnügyi információk elemzésén azzal az alapvető céllal, hogy azonosítsuk az emberkereskedőket és megvédjük az áldozatokat.”

„A Magyarországon végzett korábbi rendőri munkám során szerzett gyakorlati tapasztalataimat európai szinten kamatoztathatom.”

 – Szabó Szonja

Tudta-e?

Érdekházasság, névházasság

Nyelvtől függetlenül ismert előttünk a hamis házasság fogalma. Európában a névházasságok esetében jellemzően nem uniós országokból származó férfiak vesznek el európai nőket, akik ehhez nem feltétlenül járulnak hozzá teljes mértékben. A férfiak azért egyeznek bele a frigybe, mert az egyfajta gyorsított eljárást jelent ahhoz, hogy az EU-ban tartózkodhassanak. A nők esetében azonban – akik gyakran kiszolgáltatott vagy bizonytalan gazdasági háttérrel rendelkeznek – más a helyzet. Ők általában szexuális kizsákmányolás vagy kényszermunka áldozataivá válnak, amikor a bűnözők otthonuk elhagyására kényszerítik őket.

20 532

Az emberkereskedelem nyilvántartott áldozatainak száma az EU-ban 2015–2016-ban. Továbbra is a szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem a legelterjedtebb (56%), ezt követi a munkaerő-kizsákmányolás (a regisztrált áldozatok 26%-a).

20 000 euró

A névházasságok elősegítőinek kifizetett maximális díj egy 2015-ös ír vizsgálat alapján. Ennek a pénznek a kifizetésére nincs garancia az áldozatok számára, és valószínűtlen, hogy az valaha is eljut hozzájuk.

HESTIA: újult erővel a névházasságok ellen

2015 és 2017 között lett, ír, litván, észt, finn és szlovák kutatók, civil szervezetek és rendőrségek vettek részt egy uniós finanszírozású projektben, amely az emberkereskedelem és a névházasságok közötti kapcsolódási pontok megértését szolgálta (HESTIA).Következésképp az uniós országok és ügynökségek jobban fel vannak készülve a névházasságok mögött álló bűnügyi hálózatok kezelésére.

Ismert bűnbandák

2017 kezdetétől az Europol és az Eurojust egy nagyszabású, névházasságokkal kapcsolatos nyomozásban nyújtott segítséget Németországnak és Dániának. A bűnüldöző hatóságok már 2015 óta figyelemmel kísérték a nyomozás középpontjában álló bűnszervezetet emberkereskedelem, vesztegetés és okmányhamisítás miatt. A nyomozás – amely 2018 júniusában ért el áttörést – az egyik legújabb sikertörténet az uniós névházasság-hálózatok feloszlatásában.

KIK AZOK A HŐSÖK, AKIK MEGFÉKEZIK A BŰNCSELEKMÉNYEKET?

Néhányan közülük talán épp az Ön országából származnak.

Az EU létrehozott egy olyan hálózatot, amelynek révén a hétköznapi hősök közösen dolgoznak azon, hogy megvédjenek minket többek között az ember- és kábítószer-kereskedelemtől, a radikalizálódástól vagy a kibertámadásoktól. Történeteinkből megtudhatja, hogyan támogatja az EU a hétköznapi hősök – rendőrségi nyomozók, pilóták, kereskedelmi szakértők, orvosok stb. – munkáját minden uniós országban, köztük az Ön hazájában is.