EU PROTECTS > Turvallisuus > Lumeavioliitot: EU on mukana korjaamassa ihmiskaupan aiheuttamia vahinkoja

”Emme voi suojella alistettuja lumeavioliittojen uhreja, jos emme ymmärrä ongelmaa.”

Gita Miruškina

Lumeavioliitoissa ei aina ole kyse pelkästään siitä, että avioliitto solmitaan EU:n oleskeluluvan tai taloudellisen hyödyn takia. Vakavimmissa tapauksissa haavoittuvassa asemassa oleva nuori nainen pakotetaan jättämään kotinsa ja solmimaan muukalaisen kanssa suhde, jossa häntä käytetään hyväksi, ja hän menettää vapautensa. 

Jotta tällaisia lumeavioliittoja voitaisiin torjua ja uhreja auttaa, on tiedettävä, mistä merkeistä nämä rikokset tunnistaa. Tätä varten tutkijat, maahanmuuttovirastot, kansalaisjärjestöt ja lainvalvontaviranomaiset Latviassa ja useissa muissa EU-maissa yhdistivät voimansa ja alkoivat tutkia lumeavioliittoja, joihin sisältyy hyväksikäyttöä. Tämän EU:n laajuisen aloitteen ansiosta on kerätty tietoja valeavioliitoista ja niiden yhteyksistä ihmiskauppaan. Poliisi- ja maahanmuuttoviranomaiset kaikkialla Euroopassa tuntevat vähitellen paremmin lumeavioliittojen merkit, minkä ansiosta he voivat puuttua rikollisten toimintaan.

Lumeavioliitot: EU on mukana korjaamassa ihmiskaupan aiheuttamia vahinkoja

Huono-osaisille naisille saatetaan EU:ssa tarjota rahaa, jotta he matkustavat ulkomaille järjestettyä avioliittoa varten. Uudessa kotimaassa heitä voidaan kuitenkin käyttää hyväksi ja pakottaa rikolliseen toimintaan. Tällaiset lumeavioliitot ovat ihmiskaupan muoto, joka on ollut piilossa liian kauan. Ilman eri maiden ja organisaatioiden yhteistyötä yhä useammat uhrit voivat joutua ihmiskauppiaiden armoille.

Jatka vierittämällä

Gita Miruškina

Safe House -turvakoti

Latvia

”Muistan yhden tapauksen: Eräs nainen soitti poliisille, koska hänen tyttärensä oli lähdössä Latviasta mennäkseen naimisiin ulkomailla. Nainen pelkäsi, että hänen tytärtään houkuteltiin lumeavioliittoon.”

”Autoimme poliisia suostuttelemaan tämän nuoren naisen jäämään Latviaan. Kävi ilmi, että hänet olisi pakotettu pornografiaan. On erittäin palkitsevaa nähdä, kun uhriksi houkuteltu ihminen voikin jatkaa tavallista elämäänsä.”

”Olen todella iloinen siitä, että muut EU-maat lähtivät mukaan torjumaan lumeavioliittoja. Yhteistyö on voimaa.”

 - Gita Miruškina

Vija Buša

Latvian ulkoministeriö

Latvia

”Toimiessani Irlannin-edustuston apulaispäällikkönä sain kuulla, että rikolliset houkuttelivat nuoria naisia valheellisin perustein Latviasta Irlantiin. Jotkut hakivat apua edustustosta. He kertoivat, mitä todella tapahtui ja miten heille luvattiin rahaa, jos he menisivät naimisiin muukalaisten kanssa. Monet heistä hakattiin ja raiskattiin, ja heiltä vietiin passit ja omaisuus.”

”Emme voineet ehkäistä näitä lumeavioliittoja yksin. Siksi käynnistimme vuonna 2015 EU:n laajuisen operaation.”

”Haluamme suojella kansalaisia kaikkialla Euroopassa tällaiselta hyväksikäytöltä.”

 - Vija Buša

Dr Karolis Žibas

Diversity Development Group -kansalaisjärjestön työntekijä

Liettua

”Ennen vuotta 2015 Euroopassa tiedettiin liian vähän hyväksikäyttöä sisältävistä lumeavioliitoista. EU-hankkeessa tein yhteistyötä tutkijoiden ja organisaatioiden kanssa, jotka toimivat Irlannissa, Latviassa, Virossa ja muualla Euroopassa. Haastattelemalla sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, poliiseja ja uhreja näissä eri maissa saimme tietää, miten lumeavioliittoja järjestetään ja miten ne liittyvät ihmiskauppaan. Nyt työmme tuloksista on apua viranomaisille, jotka ehkäisevät ihmiskauppaa ja lumeavioliittoja eri puolilla Eurooppaa.”

”Olemme nyt koko EU:ssa yhtä mieltä siitä, että lumeavioliitot ovat ihmiskaupparikoksia.”

 - Dr Karolis Žibas

Nusha Yonkova

Immigrant Council of Ireland -kansalaisjärjestön irlantilais-bulgarialainen työntekijä

Irlanti

”Latvialaisten ja liettualaisten kollegojemme tavoin aloimme löytää yhä enemmän tapauksia, joissa naiset jäivät loukkuun lumeavioliittoihin täällä Irlannissa. Koska olimme mukana EU:n hankkeessa, saimme ongelmalle enemmän näkyvyyttä ja pystyimme tarjoamaan uhreille parempaa tukea.”

”Irlannin viranomaiset ovat nyt paljon tietoisempia lumeavioliitoista ja siitä, miten uhreja voidaan auttaa. Jopa Irlannin lainsäädäntö on muuttunut – siinä annetaan nyt väestörekisterien virkailijoille laajemmat valtuudet ilmoittaa mahdollisista valeavioliittotapauksista.”
 

”Pelkkä oikeusapu ei riittänyt; tarvittiin myös yhteistyötä muiden EU-maiden maahanmuuttovirastojen ja poliisilaitosten kanssa.”

 - Nusha Yonkova

Szonja Szabó

Unkarilainen ihmiskaupan asiantuntija, Europol

Alankomaat

”Tiimini antaa unionin poliisivoimille asiantuntija-apua tapauksissa, joihin liittyy seksuaalista hyväksikäyttöä, pakkotyötä ja ihmiskaupan muita muotoja.” 

”Lumeavioliitot muodostavat yhä suuremman osan käsittelemistäni tapauksista. Autan eri EU-maiden poliiseja yhdistämään tapauksia järjestäytyneisiin rikollisryhmiin, jotka ovat mukana ihmiskaupassa. Yhdessä analysoimme monista eri lähteistä saatavaa rikollisuuteen liittyvää tietoa. Lopullisena tavoitteena on saada ihmiskauppiaat kiinni ja suojella uhreja.”

”Toimin ennen poliisina Unkarissa, ja tätä kokemusta voin nyt hyödyntää unionin tasolla.”

 - Szonja Szabó

Tiesitkö tämän?

”Marriage blanc”, ”marriage of convenience”

Kaikissa kielissä on oma nimityksensä valeavioliitolle. Euroopassa solmittavissa lumeavioliitoissa yleensä EU:n ulkopuolisesta maasta kotoisin oleva mies menee naimisiin eurooppalaisen naisen kanssa usein ilman naisen suostumusta. Miehet suostuvat järjestelyyn saadakseen nopeasti oleskeluluvan EU:sta. Mutta asia näyttää toisenlaiselta naisten näkökulmasta. He saattavat olla lähtöisin huonoista oloista tai olla taloudellisesti heikossa asemassa. Rikolliset, jotka pakottavat heidät lähtemään kotimaastaan, käyttävät heitä yleensä myös seksuaalisesti hyväkseen tai saattavat heidät pakkotyöhön.

20 532

Ihmiskaupan rekisteröityjen uhrien määrä EU:ssa vuosina 2015–2016. Ihmiskaupan yleisin muoto on seksuaalinen hyväksikäyttö (56 %) ja toiseksi yleisin muoto on pakkotyö (26 %).

20 000 euroa

Lumeavioliittojen välittäjille maksettu enimmäispalkkio vuonna 2015 tehdyn irlantilaistutkimuksen mukaan. Uhreille ei anneta mitään takeita, ja on epätodennäköistä, että he koskaan saisivat osuuttaan rahoista.

HESTIA – yhteinen lumeavioliittojen ehkäisyhanke

Vuosina 2015–2017 joukko EU:ssa toimivia tutkijoita ja kansalaisjärjestöjä sekä Latvian, Irlannin, Liettuan, Viron, Suomen ja Slovakian poliisivoimat osallistuivat EU:n rahoittamaan HESTIA-hankkeeseen, jossa selvitettiin ihmiskaupan ja lumeavioliittojen välisiä yhteyksiä. Hankkeen ansiosta EU-mailla ja -virastoilla on paremmat edellytykset puuttua lumeavioliittoja järjestävien rikollisverkostojen toimintaan.

Vanhat tutut tekijät

Vuodesta 2017 alkaen Europol ja Eurojust avustivat Saksaa ja Tanskaa laajassa lumeavioliittotutkinnassa. Tapauksen keskiössä ollut järjestäytynyt rikollisryhmä oli ollut lainvalvontaviranomaisten seurannassa jo vuodesta 2015 ihmiskaupan, lahjonnan ja asiakirjaväärennösten takia. Vuonna 2018 päätökseen saatu tutkinta on yksi onnistunut askel lumeavioliittoverkostojen torjuntatyössä EU:ssa.

MUITA ARJEN SANKAREITA, JOTKA PITÄVÄT RIKOLLISET AISOISSA

Jotkut heistä voivat olla lähtöisin kotimaastasi.

EU saattaa yhteen erimaalaisia arjen sankareita, joiden yhteistyö suojaa meitä ihmis- ja huumekaupalta, radikalisoituneilta ääriliikkeiltä, kyberhyökkäyksiltä ja muilta uhilta. Lue, miten EU tukee eri maissa arjen sankareita – poliisin tutkijoita, lentäjiä, kauppapolitiikan asiantuntijoita, lääkäreitä...