EU PROTECTS > Naše bezpečnost > Fiktivní sňatky: Jak EU pomáhá obětem obchodování s lidmi

„Nebudeme schopni ochránit naše nejzranitelnější občany před fingovanými sňatky, dokud tento problém plně nepochopíme.“

Gita Miruškina

Fingované svatby jsou více než pouhé účelové sňatky, které jsou uzavírány s vidinou pobytu v Unii nebo finančního zisku. Když je zranitelná mladá žena donucena opustit svůj domov a vstoupit do vykořisťovatelského vztahu s cizím člověkem, hrozí jí ztráta svobody. 

Prvním krokem k potírání této trestné činnosti je naučit se rozpoznat varovná znamení. Proto se výzkumní pracovníci, imigrační úřady, nevládní organizace a orgány prosazování práva v Lotyšsku a v několika dalších zemích EU spojili, aby odhalovali vykořisťovatelské fiktivní sňatky. Díky této celoevropské iniciativě byly shromážděny údaje o falešných manželstvích a o jejich vazbách na obchodování s lidmi. Policisté a imigrační úředníci v celé Evropě jsou nyní s principem fingovaných sňatků daleko více obeznámeni a mohou tak pachatele trestné činnosti snadněji odhalit.

Fiktivní sňatky: Jak EU pomáhá obětem obchodování s lidmi

V Evropské unii se lze setkat s tím, že jsou ženám, které se ocitly bez příjmu či v jiné těžké životní situaci, nabízeny peníze pod podmínkou, že odcestují do zahraniční a tam uzavřou domluvený sňatek. Riskují však, že jakmile se ocitnou v cizí zemi, stanou se obětí zneužívání a budou nuceny k trestné činnosti. Takovéto fiktivní sňatky představují jednu z forem obchodování s lidmi, která dlouhou dobu unikala pozornosti úřadů. Kdyby neexistovaly přeshraniční dohody a spolupráce různých organizací, měli by obchodníci s lidmi na svědomí daleko více obětí.

Pokračujte posunutím níže

Gita Miruškina

Azylový dům Safe House

Lotyšsko

„Vzpomínám si na jeden případ: policii zavolala nějaká žena, že se její dcera chystá odjet z Lotyšska za účelem sňatku v zahraničí. Obávala se, že její dcera byla zlákána k tomu, aby uzavřela fiktivní manželství.“

„Pomohli jsme policii tuto mladou ženu přesvědčit, aby nikam neodjížděla. Ukázalo se, že pokud by do zahraničí skutečně odjela, byla by tam přinucena k natáčení pornografických snímků. Když vidíte někoho, kdo se v takové situaci ocitl, ale podařilo se mu vrátit se ke svému běžnému životu, je to velmi povzbudivé.“

„Mám velkou radost z toho, že se k boji proti fingovaným sňatkům připojily ostatní evropské země. Společně dokážou víc.“

 - Gita Miruškina

Vija Buša

Ministerstvo zahraničních věcí

Lotyšsko

„Jako zástupkyně vedoucí úřadu v Irsku jsem si všimla, že se znepokojivě často opakovala určitá situace: mladá žena byla nalákána, aby přijela z Lotyšska do Irska. Některé z nich přišly na velvyslanectví požádat o pomoc. Řekly nám to, co se skutečně stalo: jak jim byly přislíbeny peníze za to, že uzavřou manželství s cizincem. Mnohé z nich byly po příjezdu zbity a znásilněny. Pachatelé jim sebrali pasy a osobní věci.“

„Těmto fingovaným sňatkům jsme nemohli zabránit sami. Proto jsme v roce 2015 zahájili celounijní iniciativu.“

„Chceme chránit občany před touto formou vykořisťování, ať už k ní dochází kdekoli v Evropě.“

 - Vija Buša

Dr Karolis Žibas

Skupina pro rozvoj rozmanitosti

Litva

„Před rokem 2015 jsme o vykořisťovatelských fingovaných manželstvích v Evropě neměli dostatek informací. V rámci projektu EU jsem začal spolupracovat s výzkumnými pracovníky a organizacemi v Irsku, Lotyšsku, Estonsku a jinde v Evropě. Prostřednictvím rozhovorů se sociálními pracovníky, psychology, policisty a oběťmi v těchto zemích jsme se dozvěděli, jak jsou vykořisťovatelské fiktivní sňatky organizovány a jak jsou provázány s obchodováním s lidmi. Z výsledků naší práce dnes čerpají orgány, které bojují proti obchodování s lidmi, a daří se jim fingovaným svatbám v celé Evropě předcházet.“

„Nyní již v celé EU chápeme, že fiktivní sňatky jsou trestným činem obchodování s lidmi.“

 - Dr Karolis Žibas

Nusha Yonkova

Irka/Bulharka, Úřad pro imigraci, Irsko

Irsko

„Stejně jako lotyšští a litevští kolegové jsme si začali všímat, že došlo k nárůstu počtu případů, kdy se ženy dostávaly do pasti vykořisťovatelských fiktivních sňatků zde v Irsku. Tím, že se tento problém začal řešit na úrovni EU, dostalo se mu daleko větší pozornosti a obětem mohla být poskytnuta lepší podpora.“

„Nyní již irské orgány problematiku fingovaných manželství znají a vědí, jak obětem pomoci. Dokonce došlo ke změně v irském právu. Matriky mají nyní větší pravomoc upozorňovat na podezření na vykořisťovatelské fiktivní sňatky.“
 

„Právní pomoc v tomto případě nestačila. Situaci mohla vyřešit jen spolupráce s imigračními úřady a policií v dalších zemích EU.“

 - Nusha Yonkova

Szonja Szabó

Maďarka, odbornice na problematiku obchodování s lidmi, Europol

Nizozemsko

„Policejní orgány z celé Evropy se v případech sexuálního vykořisťování, nucené práce a jiných forem obchodování s lidmi opírají o expertizu našeho týmu.“ 

„Případy fiktivních sňatků se mi začaly na stole objevovat čím dál více. Pomáhám policii v různých zemích EU s identifikací organizovaných skupin obchodujících s lidmi, které by do nich mohly být zapleteny. Spolupracujeme na analýze informací o trestné činnosti pocházejících z mnoha různých zdrojů, abychom nakonec vysledovali obchodníky s lidmi a ochránili jejich oběti.“

„Jako bývalá maďarská policistka mohu využít svých zkušeností v této oblasti na evropské úrovni.“

 - Szonja Szabó

Víte, že...?

Fingovaná svatba, účelový sňatek

Bez ohledu na to, odkud pocházíme, všichni víme, co si představit pod pojmem fingované manželství. V Evropě uzavírají fiktivní sňatky obvykle muži ze zemí mimo EU s evropskými ženami, které s tím nemusí vždy plně souhlasit. Tito muži chtějí především urychlit vyřízení svého povolení k pobytu v EU. Motivace žen, které mohou pocházet ze sociálně či ekonomicky slabšího prostředí, není vždy jednoznačná. Pachatelé, kteří je donutili opustit domovy, je obvykle dále sexuálně vykořisťují nebo je nutí k otrocké práci.

20 532

Počet registrovaných obětí obchodování s lidmi v EU v období 2015–2016. Nejrozšířenější formou je obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování (56 %) a poté následuje obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování (26 %).

20 000 EUR

Podle irského šetření z roku 2015 maximální poplatek, který si účtují zprostředkovatelé fiktivního sňatku. Tyto peníze obětem nikdo nezaručí a pravděpodobně je ani nikdy neuvidí.

HESTIA: vyvolání nové reakce proti fiktivním sňatkům

V letech 2015–2017 se evropští výzkumní pracovníci, nevládní organizace a policejní orgány z Lotyšska, Irska, Litvy, Estonska, Finska a Slovenska zúčastnili projektu financovaného EU, jehož cílem bylo najít vazby mezi obchodováním s lidmi a fiktivními sňatky (HESTIA). Země EU a jejich úřady jsou tak nyní lépe vybaveny na boj proti zločineckým sítím, které fingovaná manželství organizují.

Obvyklí podezřelí

Europol a Eurojust pomohly v roce 2017 Německu a Dánsku v rozsáhlém vyšetřování případu fingovaných svateb. Organizovaná skupina, která za vším stála, byla v hledáčku policejních orgánů kvůli obchodování s lidmi, úplatkářství a padělání dokumentů již od roku 2015. Vyšetřování, které bylo uzavřeno v červnu 2018, je jedním z nedávných úspěšných případů, kdy se podařilo rozbít síť organizující fingovaná manželství v EU.

KDO DALŠÍ PŘISPÍVÁ K BOJI PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU?

Někteří jsou možná i z České republiky.

Před obchodováním s lidmi, obchodem s drogami, radikalizací, kybernetickými útoky apod. nás chrání síť místních obětavých pracovníků, kteří jsou propojeni díky EU. Podívejte se, jak tyto pracovníky – od pilotů přes obchodní experty až po pracovníky záchranné služby – Evropská unie podporuje.