EU PROTECTS > Нашата сигурност > Фиктивни бракове — как ЕС помага за преодоляване на трагедията, свързана с трафика на хора

„Не можем да защитаваме нашите най-уязвими граждани от фиктивни бракове, ако не разбираме този проблем.“

Gita Miruškina

Фиктивните бракове са по-различни от уредените бракове. Става въпрос за сключване на брак с цел придобиване на право на пребиваване в ЕС или финансова печалба. Когато уязвими млади жени са принудени да напуснат домовете си и встъпват в отношения на експлоатация с непознати, те рискуват да изгубят свободата си. 

Разпознаването на предупредителните знаци е първата стъпка в борбата с този вид престъпност. Ето защо изследователи, имиграционни агенции, НПО и правоприлагащи органи в Латвия и редица други държави от ЕС обединиха своите усилия, за да разобличат експлоататорските фиктивни бракове. Благодарение на тази общоевропейска инициатива бяха събрани данни за фиктивните бракове и тяхната връзка с трафика на хора. Днес полицията и имиграционните власти в цяла Европа са все по-наясно с признаците на фиктивните бракове, което им позволява да спират престъпниците.

Фиктивни бракове — как ЕС помага за преодоляване на трагедията, свързана с трафика на хора

На уязвими жени в ЕС могат да бъдат предложени пари, за да пътуват в чужбина с цел сключване на уреден брак. След пристигането им в новата страна обаче, те са изложени на риск от насилие и принуждаване към престъпност. Тези фиктивни бракове са форма на трафик на хора, на който дълго време не се обръщаше необходимото внимание. Без трансграничното разбиране на проблема и сътрудничеството между различни организации повече жертви могат да се окажат в ръцете на трафикантите на хора.

Плъзнете, за да продължите

Gita Miruškina

Приют „Безопасен дом“

Латвия

„Спомням си един случай. Жена се обади в полицията, защото дъщеря ѝ напускаше Латвия, за да сключи брак в чужбина. Тя се страхуваше, че дъщеря ѝ е въвлечена във фиктивен брак.“

„Помогнахме на полицията да убеди младата жена да остане в Латвия. Оказва се, че е щяла да бъде принудена да прави порнография. Да видиш някой като това момиче да се завърне към нормалния си живот е изключително удовлетворяващо.“

„Развълнувана съм да видя как други европейски държави се присъединяват към нас, за да се борим с фиктивните бракове. Разрешаването на един проблем заедно дава сила.“

 - Gita Miruškina

Vija Buša

Министерство на външните работи

Латвия

„Като заместник-ръководител на мисията в Ирландия, забелязах обезпокоителна тенденция. Млади жени бяха подмамвани да се преместят от Латвия в Ирландия. Някои от тях дойдоха в посолството за помощ. Казаха ни какво се е случило в действителност и как са им били обещани пари, за да сключат брак с непознати. Много от тях са били бити, изнасилвани, а паспортите и принадлежностите им са били взети.“

„Самостоятелно не бихме могли да предотвратим фиктивните бракове. Затова през 2015 г. стартирахме общоевропейска инициатива.“

„Искаме да защитим гражданите навсякъде в Европа от този вид експлоатация.“

 - Vija Buša

Dr Karolis Žibas

Групата за развитие на многообразието

Литва

„Преди 2015 г. нямаше информация за експлоататорските фиктивни бракове в Европа. В рамките на проект на ЕС започнах да работя с изследователи и организации в Ирландия, Латвия, Естония и други страни в Европа. От разговорите със социални работници, психолози, полицейски служители и жертви в тези различни страни, научихме как се случват експлоататорските фиктивни бракове и как те са свързани с трафика на хора. Днес работата ни помага на органите за борба с трафика да предотвратяват фиктивни бракове навсякъде в Европа.“

„Сега вече знаем навсякъде в Европа, че фиктивните бракове са престъпление, свързано с трафика на хора.“

 - Dr Karolis Žibas

Nusha Yonkova

Българо-ирландка, Имигрантски съвет на Ирландия

Ирландия

„Подобно на нашите латвийски и литовски колеги, започнахме да забелязваме повече случаи, в които жени попадат в капана на експлоататорски фиктивни бракове в Ирландия. Участието ни в проект на ЕС осигури по-голяма видимост на проблема и ни позволи да предложим по-добра подкрепа на жертвите.“

„Ирландските органи вече са много по-добре осведомени за фиктивните бракове и как да помагат на жертвите. Дори ирландското законодателство бе изменено с цел лицата, които регистрират бракове, да получат повече правомощия за повдигане на съмнения за експлоататорски фиктивни бракове.“
 

„Правната помощ не бе достатъчна. Трябваше да работим с полицията и имиграционните агенции в други държави от ЕС, за да намерим решения.“

 - Nusha Yonkova

Szonja Szabó

Унгарка, специалист в областта на трафика на хора, Европол

Нидерландия

„Моят екип предоставя на полицейските органи в цяла Европа експертни познания за случаи, свързани със сексуална експлоатация, принудителен труд и други форми на трафик на хора.“ 

„Фиктивните бракове станаха важна част от моята работа. Помагам на полицейските служби в различни държави от ЕС да свързват случаите с организирани престъпни групи за трафик на хора. Работим заедно, за да анализираме криминална информация от много различни източници, като крайната цел е да издирим трафикантите и да защитим жертвите“.

„Като бивш полицейски служител в Унгария, мога да използвам своя опит в тази сфера на европейско равнище.“

 - Szonja Szabó

Знаете ли, че?

Фиктивен брак

Независимо от езика, всички знаем какво представляват фиктивните бракове. В Европа фиктивните бракове обикновено включват мъже от държави извън Съюза, които сключват брак с жени от ЕС, не непременно с тяхното пълно съгласие. Мъжете се съгласяват на сделката с цел да получат бързо право на пребиваване в ЕС. Положението обаче не е същото за жените, които може да произлизат от уязвима или икономически нестабилна среда. Обикновено те са подложени на сексуална експлоатация или принудителен труд от престъпници, които са ги принудили да напуснат домовете си.

20 532

Броят на регистрираните жертви на трафик на хора в ЕС за периода 2015—2016 г. Трафикът с цел сексуална експлоатация остава най-широко разпространената форма (56 %), следван от трафика с цел трудова експлоатация (26 %).

20 000 евро

Максималната такса, заплащана на посредници при фиктивни бракове, според ирландско разследване от 2015 г. Много малко вероятно е тези средства да стигнат до жертвите.

HESTIA: нов отговор на фиктивните бракове

Между 2015 и 2017 г. изследователи от ЕС, НПО и полицейски органи от Латвия, Ирландия, Литва, Естония, Финландия и Словакия участват във финансиран от ЕС проект за проучване на връзките между трафика на хора и фиктивните бракове (HESTIA). В резултат на това днес държавите и агенциите от ЕС са по-добре подготвени да се справят с престъпните мрежи, които стоят зад фиктивните бракове.

Обичайните заподозрени

От началото на 2017 г. Европол и Евроюст помагат на Германия и Дания в мащабно разследване на фиктивни бракове. Организираната престъпна група, занимаваща се с това, от 2015 г. е разследвана от правоприлагащите органи за трафик на хора, подкупи и фалшифициране на документи. Разследването, чиято кулминация бе през юни 2018 г., е пример за успех през последните години в разбиването на мрежи за фиктивни бракове в ЕС.

КОИ СА ДРУГИТЕ ГЕРОИ, КОИТО СЕ БОРЯТ С КРИМИНАЛНИ ДЕЙНОСТИ?

Някои от тях може дори да са от вашата държава.

Благодарение на ЕС съществува мрежа от местни герои, които работят заедно, за да ни защитават от трафик на хора и наркотици, радикализация, кибератаки и други. От полицейски следователи до пилоти, от търговски експерти до медици — научете как ЕС подкрепя местните герои във вашата страна.