EU PROTECTS > Naše bezpečnost > Bezpečné používání internetu: Jak nás EU chrání online

„Pokud se v této situaci ocitnou další rodiče, měli by se okamžitě obrátit na své národní centrum pro bezpečnější internet.“

Carmen

Přínosy internetu jsou téměř neomezené po stránce vzdělávání, komunikace či zábavy. Ale stejně jako je tomu u dalších věcí, které otevírají nové možnosti, je s nimi spojeno i nebezpečí. Děti jsou obzvláště zranitelné vůči online predátorům, šikaně a trollům. Matka Malťanky Marie to poznala natvrdo, když jeden Mariin kamarád umístil na internet fotografii, na níž byla Maria nahá. Mariina matka nevěděla, na koho se v této situaci obrátit. 

Během posledních 20 let EU přijímá opatření v zájmu větší bezpečnosti občanů online, aby na internetu mohli bez obav např. sdílet  své zkušenosti, zájmy či nápady. Zavedla podpůrnou síť center pro bezpečnější internet. Takové centrum funguje v každém státě EU a lze se přes něj bezplatně obrátit na odborníky v otázkách souhlasu s používáním obsahu, ochrany soukromí, falešných zpráv a dalších problémů. Když se Mariina matka obrátila na maltské centrum pro bezpečnější internet, centrum zařídilo, aby fotografie byla odstraněna z Facebooku, a ochránilo tak Marii před šikanováním, a to nejen na internetu, ale také na škole.

Bezpečné používání internetu: Jak nás EU chrání online

Na internetu se odehrává všechno: učení, hry, obchod, chatování, brouzdání, sdílení, sympatie či láska. Je středobodem moderního života. Internet však skrývá i nebezpečí: neinformovaní uživatelé se mohou stát obětí šikanování, trollování, podvodů, sexuálního obtěžování nebo hackerských útoků. Proto EU vytvořila ochrannou síť, která pomáhá a radí, jak útočníkům nenaletět bez ohledu na váš věk.

Pokračujte posunutím níže

Carmen

Matka oběti kybernetické šikany

Malta

V zájmu ochrany soukromí rodiny jsou jména členů rodiny našeho příběhu smyšlená.

„Moje 11letá dcera Maria zaslala kamarádovi přes Facebook Messenger fotku, na níž byla nahá. Fotografie se pak rok objevovala na různých místech internetu a Maria o ničem nevěděla. Já jsem se o tom dozvěděla jenom díky tomu, že na ni narazil můj známý, který mě na to hned upozornil. Marie byla absolutně v šoku a hrozně se bála.“

„Hned jsem kontaktovala maltské centrum pro bezpečnější internet, jejich asistenční linku. Během několika týdnů dosáhli toho, že Mariina fotografie byla odstraněna.“

„Opravdu hodně se mi ulevilo. Byla jsem tak ráda, že mi centrum pro bezpečnější internet pomohlo. Věděla jsem, že ta kompromitující fotografie mé dcery se už nebude sdílet.“

 – Carmen

Deborah Vassallo

Centrum pro bezpečnější internet

Malta

„Když nám zavolala Mariina maminka, potřebovali jsme zjistit, kde byla online fotografie sdílena a kým. Na místě byly obavy, že Marii začnou spolužáci šikanovat, kdyby tu fotografii, která cirkulovala v rámci služby Facebook Messenger, uviděli. Jakmile jsme shromáždili všechny podrobné údaje od matky a dcery, předali jsme je na naše facebookové kontaktní místo. Tam zajistili odstranění fotografie.“

„Když jsme součástí evropské sítě, velké platformy se na nás okamžitě dívají jinak a respektují nás. A proto lze dosáhnout toho, že fotografie lidí nelze sdílet na internetu bez jejich souhlasu.“

 – Deborah Vassallo

Josianne Azzopardi

Nadace pro služby sociální péče – Agenzija Sedqa

Malta

„Ve spolupráci s centrem pro bezpečnější internet na Maltě provádíme kurzy týkající se bezpečného používání internetu a technologií na maltských pracovištích v soukromém i veřejném sektoru. Kurzy velmi oceňují rodiče. Potřebují děti naučit, jak si chránit soukromí na internetu a hlásit kyberšikanu nebo jiné škodlivé chování na internetu. Chceme motivovat děti a mládež k tomu, aby mobilní telefony a další technologie používali co nejbezpečněji.“

„Je důležité poučit se od evropských kolegů, využít jejich odborných znalostí a zvýšit tak bezpečnost internetu pro děti i dospělé v celé EU.“

 – Josianne Azzopardi

Hans Martens

Evropská síť center pro bezpečnější internet (Insafe)

Belgie

„Pomáhám koordinovat unijní síť center pro bezpečnější internet. Když fungujeme jako celá síť, můžeme účinně reagovat, když dochází např. ke kyberšikaně. Nejde nám jen o to, aby se lidé vyhnuli nebezpečím, které internet může přinést. Chceme, aby lidé byli informovaní a mohli se na internetu kvalifikovaně rozhodovat a plně využívat jeho výhod.“

„Celá naše evropská síť informačních center, horkých linek a panelů pro mladé lidi usiluje o totéž: lepší a bezpečnější internet.“

 – Hans Martens

Rosanna Di Gioia

Společné výzkumné středisko Evropské komise

Itálie

„Vytvořili jsme interaktivní hru – trochu se podobá hře Hadi a žebříky –, která se týká toho, co se má a nemá dělat v zájmu bezpečnosti na internetu. Hra je určena 2–6 hráčům ve věku 8–12 let. Každý hráč hází kostkou a vytáhne si kartičkou s otázkou. Vyhrává ten, kdo se první dostane do cílového pole, když správně odpoví na různé otázky kvízu.“  

„Otázky v kvízu – např. „Jak se zveřejňují informace online?“ –, byly testovány několika tisíci dětí, učitelů a rodičů v celé Evropě. Hra navodila mezigenerační dialog, což považujeme za velký úspěch.“

„Náš výzkum neprovádíme jen tak od stolu. Aktivně propagujeme lepší informovanost dětí, učitelů a rodičů v Evropě ohledně ochrany soukromí na internetu.“

 – Rosanna Di Gioia

Víte, že...?

84 %

Podíl obyvatel EU využívajících internet v roce 2017. 87 % je online každý den, 80 % občanů EU surfuje na internetu přes mobilní telefon.

Kyberšikana

Nejčastější problém nahlašovaný na linky center pro bezpečnější internet sítě Insafe. Mezi další problémy patří potenciálně škodlivý obsah, ochrana údajů, otázky lásky, vztahů a sexuality a mediální gramotnost a vzdělávání.

#NoPlace4Hate

EU a několik IT společností (např. Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube a Instagram) podepsaly kodex chování s cílem zastavit šíření verbálních nenávistných projevů online. Tyto platformy se dohodly, že prověří oznámení uživatelů ohledně verbálních projevů nenávisti a v případě potřeby příšlušné zprávy odstraní do 24 hodin.

Trestné činy páchané na internetu

Sexuální nátlak a vydírání na internetu (někdy označované jako „sextortion“) je druhem podvodu či vydírání, kterého se pachatelé dopouštějí na internetu nebo přes mobilní zařízení. Proti obětem se použijí osobní informace o obětech (např. citlivé fotografie nebo videa), které se nacházejí na internetu, za účelem finančního nebo sexuálního zisku.

65 % z 10 843 případů

Procento případů, které nahlásili na linky center Insafe od 1. července do 30. září 2018 teenageři. Týkaly se kyberšikany, sextingu a dalších problémů, na které narážejí na internetu.

KDO DALŠÍ POMÁHÁ V BOJI PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI?

Někteří jsou možná i z České republiky.

Před verbálními projevy nenávisti, krádežemi údajů, kybernetickými útoky apod. nás chrání síť místních obětavých pracovníků, kteří jsou propojeni díky EU. Podívejte se, jak tyto pracovníky – od policejních vyšetřovatelů přes odborníky na bezpečnost na internetu a sociální pracovníky až po IT experty – Evropská unie podporuje.