EU PROTECTS > Onze veiligheid > Niemand is een eiland: Hoe een EU-agentschap helpt de grenzen te beschermen

“De migratiecrisis is een van de grootste uitdagingen van de laatste jaren.”

Antonis Kelaiditis

In 2015 werd het Griekse eiland Lesbos geconfronteerd met een crisis. Smokkelaars hielpen wanhopige mensen met levensgevaarlijke bootjes de Middellandse Zee over en zetten het eiland met zijn beperkte middelen onder grote druk. Lokale bewoners en ngo’s hielpen migranten bij hun aankomst, maar de toestroom maakte het eiland kwetsbaar voor diverse bedreigingen van de veiligheid, zoals mensenhandel en drugssmokkel. Een gecoördineerde grensbewaking was van essentieel belang om levens te redden en de burgers van Lesbos te laten terugkeren naar een min of meer normale situatie.

Lees meer over het EU-agentschap dat Griekse ambtenaren helpt de kust te bewaken, vluchtelingen en migranten op te vangen, veiligheidscontroles uit te voeren en de lokale gemeenschap gerust te stellen.

Video

Niemand is een eiland: Hoe een EU-agentschap helpt de grenzen te beschermen

Toen er op de stranden van Lesbos, Griekenland, migranten begonnen aan te komen, deed de lokale bevolking haar best om levens te redden en onderdak te bieden. Maar het grote aantal migranten werd al snel teveel voor de plaatselijke grensbewaking en politie. Het EU-agentschap voor grensbewaking en de Griekse kustwacht werken momenteel samen om de eilandgemeenschap weer veiligheid en zekerheid te bieden.

Scroll verder

EU Protects: Patrouilleren aan de zeegrenzen van de EU

Antonis Kelaiditis

Voorzitter van de gemeenteraad van Petra op Lesbos

Griekenland

“Toen de migratiecrisis in Europa begon, werd Lesbos in de media voorgesteld als het vluchtelingeneiland. Er bleven maar boten komen die overal zonder waarschuwing strandden. Het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) heeft sinds 2015 bewakers, boten en uitrusting gestuurd om te zorgen voor de veiligheid van onze havens en de opvang van migranten.”

“De samenwerking tussen Frontex en de Griekse kustwacht heeft bijgedragen tot de stabilisering van de situatie op het eiland.”

 - Antonis Kelaiditis

Agata Motek

Frontex Situation Centre, hoofdkwartier van Frontex

Polen

“Frontex helpt de Europese landen hun grenzen te beveiligen. In ons hoofdkantoor in Warschau word ik dagelijks op de hoogte gehouden van de veiligheidssituatie en deel ik met de nationale kustwachters deze en andere gegevens, zoals het aantal mensen en boten die proberen de EU binnen te komen. Zo hebben we in Griekenland onlangs geholpen om een schip dat zes ton hasj smokkelde, in beslag te nemen.”

“We kunnen de grenzen van Europa alleen doeltreffend beschermen als we samenwerken.”

 - Agata Motek

Henrique Marques

Portugees, surveillance op zee, Frontex-operatie Poseidon

Griekenland

“Ik voer het bevel over een patrouilleboot voor de kust van Lesbos. Wij werken samen met het hoofdkwartier van Frontex en de Griekse kustwacht bij het toezicht op verdachte activiteiten en de ondersteuning van reddingsoperaties op zee. Op een keer meldden plaatselijke bewoners kreten, ergens voor de kust. Toen we daar aankwamen, troffen we een kleine overvolle zinkende rubberboot aan met ongeveer 70 mensen aan boord. We hebben hen gered en veilig aan wal gebracht.”

“Elke grote mensenmassa heeft het potentieel om een veiligheidscrisis te veroorzaken, en de migrantensituatie op Lesbos was daarop geen uitzondering. Daarom is EU-coördinatie essentieel gebleken.”

 - Henrique Marques

Nadir Karrouch

Nederland, surveillance te land, Frontex-operatie Poseidon

Griekenland

“Ik zorg ervoor dat de migranten veilig van de boten worden vervoerd naar het opvangcentrum in Moria. Ik begeleid ook mensen naar het politiebureau of het ziekenhuis. In 2015 had het eiland Lesbos bijzonder te lijden onder een extreem groot aantal migranten, en daarom was een Europese respons nodig.”

“Wij proberen op Lesbos zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid van migranten en de lokale bevolking. Ik wil daar mijn steentje aan bijdragen.”

 - Nadir Karrouch

Sašo Pikon

Sloveen, screeningdeskundige, Frontex-operatie Poseidon

Griekenland

“Ik ben een screeningdeskundige in het opvangcentrum in Moria, hier op Lesbos. Mijn werk is het vaststellen van de nationaliteit van de migranten die op het eiland aankomen, want velen van hen hebben geen enkel identificatiebewijs. Ik help de lokale politie bij de registratie van migranten. Ik ben Europeaan, en ik beschouw de grenzen van Griekenland ook als onze grenzen. Het is cruciaal voor onze veiligheid dat we weten wie de grens oversteekt. Dit is een werk van lange adem, en dus wordt de samenwerking tussen Frontex en de Griekse autoriteiten voortgezet.”

“Lesbos staat centraal in de Europese migratiecrisis, maar we houden de situatie onder controle.”

 - Sašo Pikon

Wist u dit?

Meer dan 2 miljard euro

heeft de EU tot eind 2018 uitgetrokken om de migratieproblemen in Griekenland aan te pakken. In dezelfde periode werd ongeveer 965 miljoen euro toegewezen aan Italië.

1200-1700

medewerkers heeft het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) ingezet aan de zee-, land- en luchtgrenzen van de EU. Het EU-agentschap helpt Europese landen met extra personeel en uitrusting voor grenscontroles (bv. patrouilles op zee, vingerafdrukken nemen, veiligheidscontroles, registratie).

3

operaties heeft Frontex op zee uitgevoerd: Poseidon, Indalo en Themis, alle essentieel om de zeegrenzen van de EU te bewaken, criminelen op te sporen en levens te redden. Zij worden gezamenlijk uitgevoerd door Frontex en de nationale autoriteiten in respectievelijk Griekenland, Spanje en Italië.

700 000

mensenlevens zijn er sinds 2015 in de Middellandse en de Egeïsche Zee gered, mede dankzij EU-operaties

66 000 km

lang is de Europese kust. Frontex is bevoegd voor het toezicht op deze kustgrenzen en ook voor 13 000 kilometer landgrenzen.

WIE ZIJN DE ANDERE HELDEN DIE DE GRENZEN VAN EUROPA BESCHERMEN?

Sommigen komen misschien wel uit uw land.

Dankzij de EU is er een netwerk van lokale helden die samenwerken om het probleem van mensensmokkel aan te pakken, de migratiestromen in de hand te houden en onze grenzen veilig te houden. Van politieagenten tot aanklagers, van reddingsteams tot asielcoördinatoren, ontdek hoe de EU lokale helden in uw land ondersteunt.