EU PROTECTS > Mūsų saugumas > Nė vienas žmogus nėra sala. Kaip ES agentūra padeda apsaugoti sienas

„Migrantų krizė yra vienas didžiausių iššūkių, kurį patyrėme per pastaruosius metus“.

Antonis Kelaiditis

2015 m. Graikijos Lesbo salą ištiko krizė. Neteisėtai žmones gabenantys asmenys, savadarbėmis valtimis gabenantys viltį praradusius žmones per Viduržemio jūrą, rizikavo gyvybėmis ir kėlė didžiulę įtampą ribotus išteklius turinčioje saloje. Vietos gyventojai ir NVO padėjo atvykusiems migrantams, tačiau dėl jų antplūdžio saloje kilo įvairių saugumo problemų, jau nekalbant apie prekybą žmonėmis ir narkotikų kontrabandą. Koordinuotas pasienio stebėjimas ir kontrolė buvo gyvybiškai svarbūs gelbėjant gyvybes ir padedant Lesbo žmonėms grįžti prie normalesnio gyvenimo.

Daugiau apie ES agentūrą, padedančią Graikijos pareigūnams patruliuoti pakrantėje, administruoti pabėgėlių ir migrantų srautą, atlikti saugumo patikras ir užtikrinti vietos bendruomenės saugumą.

Paleisti vaizdo įrašą

Nė vienas žmogus nėra sala. Kaip ES agentūra padeda apsaugoti sienas

Kai migrantai pradėjo plūsti į Graikijos Lesbo salos pakrantę, vietos gyventojai visomis išgalėmis stengėsi gelbėti jų gyvybes ir suteikti pastogę. Tačiau vietos pasienio kontrolės pareigūnai ir policija netrukus buvo nebepajėgūs suvaldyti tokio atvykėlių srauto. Šiandien ES sienų apsaugos agentūra ir Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba drauge stengiasi užtikrinti salos bendruomenės saugą ir saugumą.

Slinkti, kad būtų tęsiama

EU Protects: ES jūrų sienos apsauga

Antonis Kelaiditis

Lesbo salos Petros miesto tarybos pirmininkas

Graikija

„Europoje prasidėjus migrantų krizei, žiniasklaidoje Lesbas buvo pristatomas kaip pabėgėlių sala. Žmonės vis atplaukdavo valtimis ir išsilaipindavo bet kur be jokio pranešimo. Nuo 2015 m. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) siuntė apsaugos pareigūnus, valtis ir įrangą, stengdamasi užtikrinti mūsų uostų saugumą ir administruoti migrantų srautą“.

„Agentūros FRONTEX ir Graikijos pakrančių apsaugos tarnybos bendradarbiavimas padėjo stabilizuoti padėtį saloje.“

 – Antonis Kelaiditis

Agata Motek

FRONTEX pagrindinės buveinės situacijų valdymo centras

Lenkija

„Agentūra FRONTEX padeda Europos šalims užtikrinti jų sienų saugumą. Dirbu pagrindinėje buveinėje Varšuvoje, čia kasdien surenku naujausią informaciją apie saugumą ir siunčiu ją kartu su kitais duomenimis nacionaliniams pakrančių apsaugos pareigūnams. Tai – duomenys apie valčių ir žmonių, bandančių patekti į ES, skaičių. Pavyzdžiui, Graikijoje neseniai padėjome konfiskuoti laivą, kuriuo bandyta kontrabandos būdu įvežti 6 tonas hašišo“.

„Europos sienas veiksmingai apsaugoti galėsime tik tada, jei dirbsime drauge“.

 – Agata Motek

Henrique Marques

Portugalas, FRONTEX operacija „Poseidon“, jūrų stebėjimas

Graikija

„Esu prie Lesbo pakrantės jūroje patruliuojančio laivo kapitonas. Dirbame su FRONTEX pagrindine buveine ir Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba, stebime pavojingą veiklą ir padedame vykdyti gelbėjimo operacijas jūroje. Kartą vietos gyventojai pranešė iš jūros girdėję riksmus. Kai ten nuplaukėme, radome perpildytą nedidelę guminę valtį – joje buvo apie 70 žmonių. Valtis skendo. Išgelbėjome tuos žmones ir užtikrinome, kad jie būtų saugiai nugabenti į krantą“.

„Per kiekvieną didelį žmonių susibūrimą gali kilti pavojus saugumui, tad migrantų padėtis Lesbo saloje nebuvo išimtis. Būtent dėl to ES koordinavimas buvo labai svarbus“.

 – Henrique Marques

Nadir Karrouch

Olandas, FRONTEX operacija „Poseidon“, sausumos stebėjimas

Graikija

„Pasirūpinu, kad migrantai būtų saugiai pervežti nuo paėmimo punktų, kur atvyksta jų laivai, iki Morijos centro. Taip pat siūlau juos pervežti į policijos nuovadas arba ligonines. 2015 m. Lesbo salą užplūdo ypač didelis žmonių srautas, todėl buvo reikalingos Europos atsakomosios priemonės“.

„Lesbe kiek galėdami stengiamės užtikrinti migrantų ir vietos gyventojų saugą ir saugumą. Noriu prisidėti prie šios pagalbos“.

 – Nadir Karrouch

Sašo Pikon

Slovėnas, patikros ekspertas, FRONTEX operacija „Poseidon“

Graikija

„Esu patikros ekspertas, dirbu Lesbo saloje Morijos centre. Mano darbas – nustatyti į salą atvykstančių migrantų pilietybę, nes daugelis jų neturi jokių tapatybės dokumentų. Padedu vietos policijai registruoti migrantus. Esu europietis, tad Graikijos sienos man – ir mano sienos. Kad galėtume užtikrinti savo saugumą, mums labai svarbu žinoti, kas kerta mūsų sienas. Tai nuolatinis klausimas, todėl FRONTEX ir Graikijos institucijos nuolat bendradarbiauja“.

„Lesbo sala pateko į Europos migracijos krizės sūkurį, tačiau mes stengiamės kontroliuoti padėtį“.

 – Sašo Pikon

Ar žinote, kad…

Daugiau kaip 2 mlrd. EUR

ES finansavimo migracijos uždaviniams spręsti Graikijoje suma, skirta iki 2018 m. pabaigos. Per tą patį laikotarpį Italijai skirta apie 965 mln. EUR.

1 200-1 700

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) prie ES jūros, sausumos ir oro sienų visą laiką dislokuotų pareigūnų skaičius. ES agentūra imasi priemonių pagal Europos šalių, kurioms reikalinga papildoma pagalba pasienyje, prašymus ir skiria darbuotojus bei įrangą pasienio kontrolei stiprinti (pvz., jūrų patrulius, pirštų antspaudų paėmimo įrangą, padeda atlikti saugumo patikras, registracijos procedūras ir pan.).

3

FRONTEX įvykdytų operacijų jūroje skaičius. Operacijos „Poseidon“, „Indalo“ ir „Themis“ yra labai svarbios patruliavimui prie ES jūrų sienų, nusikaltėlių paieškai ir gyvybių gelbėjimui. Jas FRONTEX vykdo drauge su nacionalinėmis institucijomis Graikijoje, Ispanijoje ir Italijoje.

700 000

Nuo 2015 m. Viduržemio ir Egėjo jūrose vykdant ES operacijas išgelbėtų žmonių skaičius.

66 000 km

Bendras Europos pakrančių ilgis. FRONTEX yra atsakinga už pakrantės sienų ir 13 000 km ilgio sausumos sienų stebėseną.

KAS YRA KITI HEROJAI, SAUGANTYS EUROPOS SIENAS?

Kai kurie iš jų galbūt yra atvykę iš jūsų šalies.

ES suvienija vietos herojus – jie drauge stengiasi spręsti žmonių kontrabandos, migrantų srautų kontrolės problemas ir užtikrinti mūsų sienų saugumą. Susipažinkite, kaip įvairūs ES specialistai: policijos pareigūnai, prokurorai, gelbėjimo būriai ir prieglobsčio koordinatoriai, padeda vietos herojams jūsų šalyje.