EU PROTECTS > Mūsų saugumas > Jungtiniai tyrimai. Kaip ES kovoja su organizuotu nusikalstamumu

„Organizuoti nusikaltėliai negali išvengti bausmės.“

Roberto Verdugo

2017 m. liepos 5 d. Vokietijos, Ispanijos ir Italijos policijos pareigūnai suėmė 33 nusikaltimais įtariamus asmenis ir konfiskavo 1 000 kg narkotikų, nemažai turto bei automobilių. Konfiskuoto turto vertė – apie 5 mln. eurų.  

Už kontrabandos ir prabangos slypėjo labai pavojingas ir sudėtingas organizuotų nusikaltėlių tinklas. Automobilių parduotuvė Vokietijoje plovė pinigus ir per bendroves į Ispaniją bei Italiją gabeno narkotikus. Nacionalinės ir Europos institucijos susivienijusios išardė tarptautiniu mastu veikusį tinklą.

Europolas ir Eurojustas – tai Europos masto agentūros, kurios padeda policijai ir prokurorams dalytis svarbia informacija visoje ES. Abi agentūros atliko svarbų vaidmenį, padėdamos Vokietijai, Ispanijai ir Italijai užbaigti šią bylą.

Jungtiniai tyrimai. Kaip ES kovoja su organizuotu nusikalstamumu

Italija atskleidė sudėtingą narkotikų prekeivių tinklą, bet neteisėta tinklo veika išsiplėtė už Italijos teritorijos ir jurisdikcijos ribų. Prieš imantis veiksmų, nacionalinėms valdžios institucijoms reikėjo ES paramos.

Slinkti, kad būtų tęsiama

Roberto Verdugo

Priklausomybių terapeutas, „Proyecto Hombre“ asociacija

Ispanija

„Prekyba narkotikais daro didelį poveikį tam tikroms ispanų bendruomenėms. Matau dvidešimties ir vyresnius jaunuolius, kurie staiga praturtėja ir ima važinėti naujais automobiliais. Tačiau tai tik fantazija. Žengę į šį pavojingą pasaulį, galiausiai jie atsiduria kalėjimuose.“

 

 

 

 

 

 

 

„ES šalys turi dirbti kartu, kad pašalintų šią problemą.“

 - Roberto Verdugo

Lt Colonel Giuseppe Furciniti

Finansų gvardija

Italija

„Mes įtarėme organizuotą nusikaltėlių tinklą, gabenantį kokainą ir hašišą iš Ispanijos į Italiją. Tinklo nariai taip pat dalyvavo įtartinoje ekonominėje veikloje Vokietijoje.“

„Norėjome pradėti tyrimą, tačiau buvo svarbu, kad įsitrauktų ir Ispanija bei Vokietija.“ 

„Eurojustas ir Europolas atliko svarbius vaidmenis bendroje 2017 m. liepos 5 d. operacijoje.“

- Leitenantas pulkininkas Giuseppe Furcinitis

Juan D.

Civilinė gvardija

Ispanija

Kasdienio herojaus tapatybė neatskleidžiama siekiant apsaugoti susijusių asmenų privatumą 

„Italija susisiekė su mumis dėl organizuoto nusikaltėlių tinklo, turinčio ryšių su Ispanija ir Vokietija.“

„Šio tyrimo negalėjome palikti tik Ispanijai, reikėjo koordinuoti veiksmus visoje Europoje.“

„ES įgaliotoji tyrimo grupė iš tiesų buvo pirmoji tokio pobūdžio, koordinavusi Italijos, Ispanijos ir Vokietijos veiksmus.“

 - Juan D. 

Filippo Spiezia

Italijos atstovas, Eurojustas

Nyderlandai

„2017 m. sausį pakvietėme pareigūnus iš Italijos, Ispanijos ir Vokietijos į Hagą. Taip pat dalyvavo mūsų kolegos iš Europolo. Šiame susitikime paruošėme visą operaciją.“ 

„Operacijos dieną budėjome ir buvome pasirengę per 30 minučių išduoti naujus paieškos ir arešto orderius.“

„33 suimtieji įkalinti ilgam laikui.“

 - Filippo Spiezia

Borja Pastor

Ispanijos atstovas, Europolas

Nyderlandai

„Liepos 5 d. 4.30 val. visose trijose šalyse buvome pasirengę padėti nacionalinėms policijos pajėgoms surengti kratas įtariamųjų namuose ir biuruose. Be to, analizavome ir bendrinome duomenis iš nešiojamųjų kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių, kurie buvo konfiskuoti per kratas.“

 

 

 

 

 

 

 

„Atlikome išsamius įtariamų asmenų patikrinimus.“

 - Borja Pastor

Olaf Fischer

Kovos su organizuotu nusikalstamumu kriminalinių tyrimų skyrius

Vokietija

„Buvau atsakingas už operaciją Vokietijos pusėje. Liepos 5 d. operacija sklandžiai pavyko, nes Europolas ir Eurojustas suteikė tikralaikės informacijos.“

 

 

„Pasirūpinau, kad mūsų pareigūnai nuvyktų į Ispaniją ir Italiją ir galėtų kartu su kolegomis tirti bylą.“

 - Olaf Fischer

Ar žinojote?

750 mlrd. €

Tai kiekvienais metais visam pasauliui tarptautinio organizuoto nusikalstamumo padaroma žala visuomenei.

Grėsmė pasaulinė, o poveikis lokalus

Mirčių nuo perdozavimo Europoje 2014–2015 m. padaugėjo 6 proc. – iki 8 441.

Jungtinės tyrimo grupės

Pagal ES teisę laikinos policijos pareigūnų, prokurorų ir kitų įstatymus vykdančių institucijų atstovų komandos iš skirtingų ES šalių gali veikti išvien tirdamos nusikaltimus, kurie vykdomi ne vienoje šalyje (pvz., narkotikų gabenimas), ir rinkti įkalčius, kurie galėtų būti panaudoti teisme.

200

Tai Eurojusto kasmet finansuojamų jungtinių tyrimo grupių skaičius.

Vietoje ir internetu

Europolas veikia ten, kur vyksta kriminaliniai tyrimai, ir suteikia galimybę naudotis Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (SIENA), kad skirtingų šalių policija galėtų greitai dalytis svarbia informacija ir žvalgybos duomenimis.

KAS TIE KITI HEROJAI, KOVOJANTYS SU NUSIKALSTAMA VEIKLA?

Kai kurie jų netgi gali būti iš jūsų šalies.

ES veikia vietinių herojų, saugančių mus tokių grėsmių kaip narkotikų gabenimas, radikalizavimas, kibernetinės atakos ir pan., tinklas. Sužinokite, kaip ES padeda vietiniams jūsų šalies herojams: policijos tyrėjams, pilotams, prekybos ekspertams ir medikams.