EU PROTECTS > Naša bezpečnosť > Lietanie bez obáv: Ako EÚ zaisťuje našu bezpečnosť pri lietaní

„Keď som sa dopočula o havárii lietadla, pomyslela som si len ,preboha, preboha‘.“

Dorothy Sophocleous

14. augusta 2005 lietadlo spoločnosti Helios počas letu číslo 522 z Cypru do Prahy zaznamenalo pokles tlaku v kabíne. Jednému členovi posádky sa podarilo dostať k pilotovi a druhému pilotovi, ktorí boli následkom nedostatku kyslíka paralyzovaní, no už bolo neskoro. Lietadlo sa ešte takmer hodinu držalo vo vzduchu, no tento let, ktorý sa neskôr stal známym ako „let duchov“, sa skončil pádom a smrťou 121 ľudí na palube.

Vyšetrovanie spoločnosti Helios Airways odhalilo mnohé chyby v bezpečnostnom protokole a tiež nedostatky, ktoré inšpekcia prehliadla. To poukazuje na slabé bezpečnostné štandardy v spoločnosti Helios, podobne ako v iných nízkonákladových leteckých spoločnostiach, ktoré v tom čase zaznamenali nehody. Po tejto katastrofe sa EÚ rozhodla podniknúť kroky na zvýšenie bezpečnosti a transparentnosti leteckej dopravy v Európe. Dnes experti v oblasti leteckej bezpečnosti, inšpektori a riadiaci letovej prevádzky, ktorí upozorňujú na možné riziká, presadzujú normy EÚ v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy. Tým zabraňujú nebezpečným leteckým spoločnostiam vstúpiť do nášho vzdušného priestoru. 

Prehrať video

Lietanie bez obáv: Ako EÚ zaisťuje našu bezpečnosť pri lietaní

Európsky vzdušný priestor je jedným z najfrekventovanejších na svete. Patrí tiež k tým najbezpečnejším. EÚ prijíma opatrenia s cieľom zakázať nebezpečným leteckým spoločnostiam lietať kdekoľvek v Európe a zabrániť tomu, aby boli pasažieri vystavení nebezpečenstvu. Opatrenia sa týkajú všetkých oblastí leteckej dopravy, od vzletových a pristávacích dráh až po riadiacu vežu.

Posúvaním pokračujte

EU Protects: Ako nám EÚ pomáha bezpečne lietať

Dorothy Sophocleous

Sestra jednej z pasažierok letu 522 spoločnosti Helios

Cyprus

„Moja sestra Polly bola vždy veľmi aktívna. Stále počúvala hudbu, veľa cestovala. Vedela, čo v živote chce. Mala plány – bola ten typ človeka. O nízkonákladovom lietaní vlastne napísala diplomovú prácu a dokonca v nej spomenula aj Helios. Táto letecká spoločnosť tvrdila, že lieta za výhodné ceny a zároveň bezpečne – čo očividne nebola pravda. Lietadlo, v ktorom bola moja sestra, vzlietlo bez toho, aby prešlo potrebnými kontrolami. Problém s tlakom v kabíne nikto neskontroloval.“

„Hneď po nehode bolo všetko veľmi nejasné. Najviac ma trápi, že Polly asi bola veľmi vystrašená.“

„Po nehode chcela moja rodina spravodlivosť. Nechceli sme, aby ešte niekto musel prežiť takúto stratu.“

 – Dorothy Sophocleous

Peter Bombay

Oddelenie dopravy a mobility, Európska komisia

Belgicko

„Lietadlo spoločnosti Helios počas letu číslo 522 havarovalo, pretože táto letecká spoločnosť dlhodobo zanedbávala bezpečnostné kontroly. Zoznam týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky bol vytvorený až v roku, keď došlo k havárii. Je to nástroj EÚ, ktorým sa nebezpečným leteckým spoločnostiam zakazuje činnosť v Európe. Zoznam aktualizujeme dvakrát za rok a je voľne dostupný na internete. Chceme, aby ľudia o zozname vedeli a aby si nekupovali letenky od spoločností, ktoré majú tak ako kedysi Helios laxný prístup k otázkam bezpečnosti.“

„Počet havárií v Európe klesá. Súvisí to so zoznamom EÚ týkajúcim sa bezpečnosti leteckej prevádzky a tiež s pokročilými normami pre inšpekcie lietadiel. Lietadlo, ktoré je podrobené inšpekcii v Estónsku, bude rovnako skontrolované po pristátí v Španielsku, na Slovensku alebo kdekoľvek v Európe.“

„Letecká doprava môže byť bezpečná len vtedy, keď sa spoja odborníci z EÚ, orgány jednotlivých krajín a letecké spoločnosti.“

 – Peter Bombay

Gabriela Galambošová

Divízia civilného letectva, Dopravný úrad

Slovensko

„Kontrolujeme lietadlá na letiskách po celom Slovensku každý deň a za každého počasia. Máme zoznam 53 položiek, podľa ktorého vykonávame inšpekciu, aby sme sa uistili, že každé lietadlo je bezpečné – od pilotnej kabíny cez kabínu cestujúcich až po batožinový priestor.“ 

„Počas inšpekcie na odbavovacej ploche často neodhalíme žiadne problémy. Niekedy si však naše zistenia vyžadujú opatrenia, ktoré musíme vykonať skôr, než je lietadlu povolené vzlietnuť. Všetky naše zistenia, ako aj zistenia z iných európskych krajín sa ukladajú do databázy inšpekcií v rámci celej EÚ.“

„Aj vďaka našej práci je lietanie v Európe bezpečnejšie. S týmto cieľom pristupujeme ku každému lietadlu každý jeden deň.“

 – Gabriela Galambošová

Jeroen Jansen

Holanďan, Agentúra EÚ pre bezpečnosť letectva

Nemecko

„Koordinujem celoeurópsky program inšpekcií na odbavovacej ploche. Jedným kliknutím získam okamžitý prístup k zisteniam 13 000 inšpekcií na odbavovacích plochách letísk v celej EÚ, ktoré sa konali v priebehu daného roka.“

„Podrobnejším preskúmaním nálezov vieme určiť, či je nejaký problém s prevádzkovateľom, a môžeme požiadať leteckú spoločnosť o riešenie tohto problému. Ak letecká spoločnosť svoje nedostatky nenapraví, budeme ju vyšetrovať. Ako krajné riešenie navrhneme zakázať leteckej spoločnosti lietanie vo vzdušnom priestore Európy.“

„Konečný cieľ je mať pod dohľadom letecké spoločnosti na každom kontinente, aby lietali bezpečne v rámci Európy aj mimo nej.“

 – Jeroen Jansen

Geert Lamsens

Eurocontrol – Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky

Belgicko

„Zmýšľanie leteckých spoločností sa vo všeobecnosti zmenilo, viac sa sústredia na bezpečnosť. Spočiatku sme zaznamenávali veľa letov spoza hraníc Európy, napriek tomu, že tieto spoločnosti boli na zozname EÚ týkajúcom sa bezpečnosti leteckej prevádzky. Teraz, po viac ako 10 rokoch, sa už takmer vôbec nestretávame s tým, že by sa zakázané letecké spoločnosti snažili vstúpiť do Európy.“

„Vidíme postupné zlepšenie spolupráce medzi všetkými krajinami EÚ v oblasti leteckej bezpečnosti.

 – Geert Lamsens

Vedeli ste?

1 miliarda

Počet pasažierov, ktorí v roku 2017 cestovali letecky v rámci EÚ.

53

Počet položiek na kontrolnom zozname pre inšpekciu na odbavovacej ploche – od preukazov spôsobilosti pilota až po správne bezpečnostné vybavenie v pilotnej kabíne a kabíne cestujúcich.

13 156

Počet inšpekcií, ktoré vykonali partneri Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva v roku 2017.

1 380

Počet prevádzkovateľov lietadiel, ktorých podrobili inšpekcii v roku 2017.

115

Počet leteckých spoločností, ktoré majú v súčasnosti zákaz vykonávania leteckej dopravy v EÚ, vrátane šiestich spoločností, ktoré môžu lietať do EÚ iba určitými, vopred schválenými typmi lietadiel.

Jednotné európske nebo

Jedným z cieľov politiky EÚ v oblasti leteckej dopravy je modernizácia manažmentu letovej prevádzky v celej Európe v rámci projektu jednotného európskeho neba (SES). Čo to znamená pre budúcnosť leteckej dopravy? Viac než 3000 odborníkov z celej Európy hľadá nové technológie sledovania letov a spôsoby, ako urobiť leteckú dopravu ešte rýchlejšou, kvalitnejšou a ekologickejšou.

KTO SÚ ĎALŠÍ HRDINOVIA, KTORÍ ZABRAŇUJÚ KATASTROFÁM?

Niektorí z nich môžu dokonca pochádzať z vašej krajiny.

V rámci EÚ spolupracuje sieť miestnych hrdinov, aby nám pomohli chrániť sa pred nehodami, katastrofami, trestnou činnosťou, vplyvmi klimatických zmien atď. Patria medzi nich bezpečnostní inšpektori, ochrancovia prírody aj colní úradníci – prečítajte si o tom, ako EÚ podporuje miestnych hrdinov vo vašej krajine.