EU PROTECTS > Vores sikkerhed > Ingen grund til flyskræk: Sådan holder EU os sikre, når vi flyver

"Da jeg hørte, at et fly var styrtet ned, tænkte jeg: Nej, ikke det."

Dorothy Sophocleous

Den 14. august 2005 faldt kabinetrykket i Helios fly nummer 522, der var på vej fra Cypern til Prag. Det lykkedes et besætningsmedlem at nå frem til piloten og andenpiloten, som var bevidstløse på grund af iltmangel, men det var for sent. Efter næsten en time styrtede det såkaldte "spøgelsesfly" ned, og alle 121 mennesker om bord omkom.

Undersøgelserne af Helios Airways afslørede et stort antal fejl i sikkerhedsprotokollen og forsømmelser ved inspektioner. Dette tydede på et dårligt sikkerhedsmiljø i Helios og i andre lavprisselskaber, der har været involveret i ulykker på dette tidspunkt. Efter ulykken greb EU afgørende ind for at gøre det mere sikkert og gennemsigtigt at flyve i Europa. Nu håndhæver luftfartssikkerhedseksperter, inspektører og flyveledere i hele Europa EU's standarder for luftfartssikkerhed, som sætter en stopper for usikre flyselskaber. 

Se videoen

Ingen grund til flyskræk: Sådan holder EU os sikre, når vi flyver

Det europæiske luftrum er blandt de travleste i verden. Det er også blandt de sikreste. Fra landingsbanen til lufttrafikkontrolrummet hjælper EU med at forhindre, at usikre luftfartsselskaber flyver i Europa og bringer passagererne i fare.

Scroll for at fortsætte

EU Protects: Sådan hjælper EU os med at flyve sikkert

Dorothy Sophocleous

Søster til passager om bord på Helios 522

Cypern

"Min søster Polly var utrolig aktiv. Hun gik altid og lyttede til musik og rejste meget. Hun vidste, hvad hun ville her i livet. Hun lagde planer – sådan var hun. Hendes afhandling på universitetet handlede faktisk om lavprisflyselskaber, og hun nævnte endda Helios. Selskabet hævdede, at man kunne spare penge og alligevel flyve sikkert. Men det var helt klart forkert. Min søster gik om bord, og flyet lettede, uden at der var foretaget den nødvendige kontrol. Problemet med kabinetrykket blev ikke kontrolleret."

"Alt stod uklart efter flystyrtet. Det værste var, at Polly sikkert havde været meget bange."

"Efter styrtet ville min familie se retfærdigheden ske fyldest. Vi ville ikke have, at andre skulle rammes af et sådant tab."

 - Dorothy Sophocleous

Peter Bombay

Afdelingen for transport og mobilitet i EU-Kommissionen.

Belgien

"Ulykken med Helios 522 skete, fordi flyselskabet i lang tid havde tilsidesat sikkerhedsinspektionerne. Sortlisten over flyselskaber blev udarbejdet det år, hvor ulykken skete. Den er EU's redskab til at forbyde usikre flyselskaber at flyve i Europa. Vi opdaterer listen to gange om året, og alle kan finde den på internettet. Vi vil have, at folk skal kende til listen, så de ikke køber billet hos et flyselskab, der sløser med sikkerheden. Det var, hvad Helios gjorde."

"I Europa har der været færre flystyrt. Dette skyldes bl.a. EU's sortliste over flyselskaber og den højere standard for flyinspektioner. Et fly, der inspiceres i Estland, vil blive kontrolleret på samme måde, når det lander i Spanien, Slovakiet eller hvor som helst i Europa."

"Luftfartssikkerhed får vi kun, hvis EU's eksperter, de nationale myndigheder og luftfartsselskaberne mødes."

 - Peter Bombay

Gabriela Galambošová

Afdelingen for civil luftfart, transportmyndigheden

Slovakiet

"Uanset vind og vejr inspicerer vi fly i lufthavne over hele Slovakiet hver dag. Vi har en kontroltjekliste på 53 punkter, så vi kan sikre, at hvert enkelt fly er sikkert – lige fra cockpittet til passagerkabinerne og lasten." 

"Når vi udfører rampeinspektion, er det sjældent, at vi finder nogen problemer. Men det hænder, at vi bliver nødt til at foretage en opfølgende undersøgelse, inden et fly kan få tilladelse til at flyve. Resultaterne fra vores inspektioner og fra de andre europæiske lande bliver indført i en inspektionsdatabase for hele EU."

"Vi gør vores, så det bliver sikrere at flyve i Europa. Hver dag ser vi på nye fly med dette mål i baghovedet."

 - Gabriela Galambošová

Jeroen Jansen

Hollænder, EU's Luftfartssikkerhedsagentur

Tyskland

"Jeg koordinerer programmet for rammeinspektioner, der dækker hele EU. Med et enkelt klik har jeg direkte adgang til et års resultater fra 13 000 rampeinspektioner i lufthavne over hele Europa."

"Ved at se nærmere på resultaterne kan vi konstatere, om der er et problem med et luftfartsselskab, og vi kan bede selskabet om at løse problemet." Hvis et luftfartsselskab ikke forbedrer sig, bliver det undersøgt. I sidste instans foreslår vi at forbyde luftfartsselskabet at flyve i Europa."

"Det endelige mål er at holde øje med flyselskaber på alle kontinenter, så de flyver sikkert både i og uden for Europa."

 - Jeroen Jansen

Geert Lamsens

Eurocontrol (Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed)

Belgien

"Flyselskabernes indstilling har generelt ændret sig, så nu fokuseres der meget mere på sikkerhed. I begyndelsen havde vi en lang række flyvninger fra lande uden for Europa, selv om de stod på EU's sorte liste. Nu, hvor vi har mere end 10 års erfaring, støder vi næsten aldrig på sortlistede flyselskaber, der prøver på at komme ind i Europa."

"Med tiden ser vi et bedre samarbejde mellem alle EU-landene om flysikkerhed."

 - Geert Lamsens

Vidste du det?

1 milliard

Antallet af flypassagerer i EU i 2017.

53

Antallet af genstande, der skal kontrolleres ved en rampeinspektion – fra pilotcertifikater til det rette sikkerhedsudstyr i cockpittet og kabinen.

13 156

Antallet af rampeinspektioner, der er udført af det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs partnere i 2017.

1 380

Antallet af flyselskaber, der er kontrolleret i 2017.

115

Antallet af flyselskaber, der er i øjeblikket har forbud mod at drive virksomhed i EU, samt 6 selskaber, der kun må flyve til EU, hvis de anvender bestemte forhåndsgodkendte flytyper.

Det fælles europæiske luftrum

Et af de vigtigste mål med EU's luftfartspolitik er at modernisere lufttrafikstyringen i hele Europa i forbindelse med projektet om det fælles europæiske luftrum. Hvad betyder dette for fremtidens flyvninger? Over 3 000 eksperter, der arbejder i hele Europa for at finde nye sporingsteknologier samt hurtigere, sikrere og mere miljøvenlige måder at flyve på.

HVEM ER DE ANDRE HELTE, DER FOREBYGGER KATASTROFER?

Nogle af dem kommer måske fra dit land.

EU har skabt kontakt mellem et net af lokale helte, der samarbejder om at beskytte os mod ulykker, katastrofer, forbrydelser, konsekvenserne af klimaforandringerne og meget mere. Læs om, hvordan EU støtter lokale helte i dit land. Lige fra piloter til sikkerhedsinspektører, fra miljøforkæmpere til toldere.