EU PROTECTS > Naše bezpečnost > Letadlem beze strachu: Jak EU dbá o naši bezpečnost, když cestujeme letecky

„Když jsem se dozvěděla, že došlo k té nehodě, pomyslela jsem si ‚Proboha ne, to přece ne...‛.“

Dorothy Sophocleous

Dne 14. srpna 2005 došlo na palubě letu 522 společnost Helios z Kypru do Prahy ke ztrátě tlaku v kabině. Jednomu z členů posádky se podařilo dostat do kokpitu ke kapitánovi a kopilotovi, ti však nebyli vinou hypoxie schopní jakékoli akce. Bylo už pozdě. Po téměř hodinovém letu „letadla duchů“, jak se tomuto případu začala později říkat, se letoun zřítil do terénu a všech 121 osob na palubě zahynulo.

Z vyšetřování vyplynulo, že společnost Helios Airways se dopouštěla chyb v dodržování bezpečnostního protokolu a při bezpečnostních kontrolách přehlížela nedostatky. To upozornilo na skutečnost, že bezpečnostní kultura společnosti Helios i dalších nízkonákladových společností je na nevyhovující úrovni. Po této katastrofě přijala EU razantní opatření zajišťující bezpečnost a vyšší transparentnost letectví v Evropě. Odborníci z oblasti letecké bezpečnosti, inspektoři a řídící letového provozu dnes v celé Evropě prosazují dodržování norem EU, což zamezuje přístupu nebezpečných leteckých společností do našeho vzdušného prostoru. 

Přehrát video

Letadlem beze strachu: Jak EU dbá o naši bezpečnost, když cestujeme letecky

Evropský vzdušný prostor patří mezi nejvytíženější na světě. Ale patří rovněž mezi ty vůbec nejbezpečnější. EU podniká různé preventivní kroky týkající se všech složek letecké dopravy, od pozemního personálu přes posádky až po řízení leteckého provozu, aby letecké společnosti, které nesplňují bezpečnostní požadavky, nemohly nikde v Evropě provozovat leteckou dopravu a ohrožovat tak cestující.

Pokračujte posunutím níže

EU Protects: Jak nám EU pomáhá bezpečně létat

Dorothy Sophocleous

sestra cestující na letu Helios 522

Kypr

„Má sestra byla nesmírně aktivní. Pořád poslouchala hudbu a velmi ráda cestovala. Věděla, co chce od života. Chtěla toho v životě dokázat velmi mnoho – byla ten typ člověka. Na univerzitě psala diplomovou práci na téma „Nízkonákladová letecká doprava“ a zmiňovala tam dokonce i společnost Helios. Tyto aerolinky tvrdily, že dokážou ušetřit peníze, ale ne na úkor bezpečnosti – to ale samozřejmě nebyla pravda. Před letem, na který nastoupila také moje sestra, neudělali povinné kontroly. Problém s tlakováním kabiny nezkontrolovali.“

„Po té katastrofě jsem vůbec nevěděla, co se se mnou děje. Trápila jsem se. Nejvíc asi tím, jak se Polly musela hrozně bát...“

„Nechtěli jsme to, co se stalo, jen tak nechat. Moje rodina a já jsme nechtěli, aby ještě další lidé museli procházet tím co my.“

 – Dorothy Sophocleous

Peter Bombay

Útvar pro dopravu a mobilitu, Evropská komise

Belgie

„K nehodě letu Helios 522 Helios došlo z toho důvodu, že daná letecká společnost dlouhodobě zanedbávala bezpečnostní prohlídky. Seznam pro leteckou bezpečnost vznikl v roce, kdy došlo ke zmiňované havárii. Jedná se o nástroj EU, který zakazuje leteckým společnostem, které jsou nebezpečné, provozovat lety v Evropě. Seznam aktualizujeme dvakrát ročně a je veřejně přístupný na internetu. Chceme, aby lidé o tomto seznamu věděli, aby si nerezervovali let s leteckou společností, která – tak jako Helios – zanedbává bezpečnost.“

„V Evropě je v poslední době méně leteckých nehod. To má přímo souvislost s naším seznamem a také s pokrokem v normách pro bezpečnostní kontroly letadel. Letadla se prohlížejí v Estonsku stejným způsobem, jako když přistanou ve Španělsku, na Slovensku nebo kdekoli jinde v Evropě.“

„Letecká doprava funguje bezpečně, pouze pokud spolupracují odborníci z EU, vnitrostátní orgány i letecké společnosti.“

 – Peter Bombay

Gabriela Galambošová

Odbor civilního letectví, Dopravní úřad

Slovensko

„Na všech slovenských letištích provádíme inspekce letounů každý den, za všech podmínek. Postupujeme podle kontrolního seznamu, na němž je 53 položek, a tak zajišťujeme, že každé letadlo je bezpečné v každém směru – od kokpitu přes kabinu pro cestující až po nákladový prostor.“ 

„Máme kontroly na odbavovací ploše, které proběhnou hladce. Ale pokud během kontroly zjistíme nějaký závažnější problém a letecká společnost jej okamžitě nevyřeší, vzlet letadla nepovolíme. Všechna naše zjištění, stejně jako výsledky z ostatních evropských zemí, putují do celoevropské inspekční databáze.“

„I díky naší práci je létání v Evropě bezpečnější. Že právě to je naším cílem, máme na paměti pokaždé, když jdeme zkontrolovat další letadlo.“

 – Gabriela Galambošová

Jeroen Jansen

Nizozemec, Agentura EU pro bezpečnost letectví

Německo

„Koordinuji celounijní program prohlídek na odbavovací ploše. Jedním kliknutím okamžitě vidím, co se za celý rok zjistilo v 13 000 prohlídek na odbavovací ploše letišť po celé Evropě.“

„Když tato zjištění podrobněji zkoumáme, můžeme z toho vyvodit, zda je u určitého operátora problém, a danou společnost požádáme, aby jej vyřešila. Pokud se letecká společnost nezlepší, zahájíme vyšetřování. Poslední možností je pak návrh na zákaz letů takové společnosti na evropském nebi.“

„Naším hlavním cílem je bedlivě sledovat letecké společnosti na každém kontinentu, aby bylo zajištěno, že své lety provozují bezpečně v Evropě i mimo ni.“

 – Jeroen Jansen

Geert Lamsens

Eurocontrol – Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu

Belgie

„Způsob myšlení se v leteckých společnostech obecně změnil. Teď se více zaměřují na bezpečnost. Dříve jsme měli celou řadu letů ze zemí mimo Evropu i přesto, že je provozovaly společnosti, které figurovaly na seznamu EU pro leteckou bezpečnost. Nyní, po více než 10 letech, se už v podstatě nesetkáváme se společnostmi, které by se i přes zákaz snažily dostat do Evropy.“

„V oblasti letecké bezpečnosti se již postupem doby spolupráce mezi všemi zeměmi EU zlepšila.“

 – Geert Lamsens

Víte, že...?

1 miliarda

Počet cestujících v letecké dopravě v EU v roce 2017.

53

Počet položek, které by měly být zkontrolovány při prohlídkách na odbavovací ploše – od průkazů způsobilosti pilotů až po náležité bezpečnostní vybavení v kokpitu a kabině pro cestující.

13 156

Počet prohlídek na odbavovací ploše provedených v roce 2017 partnery Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

1 380

Počet provozovatelů letadel, kteří se podrobili prohlídce v roce 2017.

115

Počet leteckých společností, které jsou v současné době v EU zakázány (plus 6 leteckých společností, které mohou létat do EU pouze v případě, že používají konkrétní, předem schválené typy letadel).

Jednotné evropské nebe

Jedním z hlavních cílů politiky EU v oblasti letectví je modernizace uspořádání letového provozu po celé Evropě v rámci projektu jednotného evropského nebe (SES). Co to znamená pro lety do budoucna? Více než 3 000 odborníků z celé Evropy pracuje na vývoji nové technologie sledování letu a rychlejších, bezpečnějších a ekologičtějších způsobů létání.

KDO DALŠÍ POMÁHÁ PŘEDCHÁZET PŘÍRODNÍM A JINÝM KATASTROFÁM?

Někteří jsou možná i z České republiky.

Ochranou před haváriemi, katastrofami, trestnou činností, dopady změny klimatu a dalšími riziky se zabývá síť místních obětavých pracovníků, kteří jsou propojeni díky EU. Podívejte se, jak tyto pracovníky – od inspektorů pro bezpečnostní prohlídky přes ochránce přírody až po celní úředníky – Evropská unie podporuje.