EU PROTECTS > Vår säkerhet > Hitta nålen i höstacken: hur EU använder satelliter för att rädda liv

”Det var en dag som startade i dur och slutade i moll. Men utan satellittekniken och räddningsteamen skulle det ha kunnat bli mycket, mycket värre.”

José Dias

Liv räddas varje dag i hela världen tack vare satellitlokalisering. I Europa är EU:s Galileo-satelliter inblandade i 90 % av alla räddningsinsatser. Oavsett om det gäller fiskare till havs eller vandrare som har fastnat på ett berg kan systemet hjälpa till att lokalisera alla som behöver hjälp på en svårtillgänglig plats. Under en nattlig färd från Madeira till det portugisiska fastlandet kolliderade en belgisk yacht i augusti 2017 med ett okänt föremål. Skadan orsakade en läcka, och det var bara en tidsfråga innan båten skulle sjunka. De två seglarna sjösatte en livbåt och skickade en nödsignal via radio som upptäcktes av EU-satelliter. Belgien och Portugal meddelades omedelbart och skickade räddningsteam. 

Från nödsituationer till havs till navigering under bilresan, från mobiler till idrottsevenemang: EU:s globala satellitnavigeringssystem (som kallas Galileo) används varje dag i oräkneliga situationer.

Hitta nålen i höstacken: hur EU använder satelliter för att rädda liv

EU:s globala satellitnavigeringssystem är mycket snabbt och noggrant och i nödsituationer kan det få stor betydelse. När en belgisk yacht höll på att sjunka utanför Portugal använde Belgien och Marocko EU:s satelliter för att lokalisera båten och förbereda en räddningsinsats. 

Fortsätt genom att rulla

José Dias

Portugal

”Två dagar efter att vi lämnat Madeira hörde vi en ljudlig smäll. Vi hade gått emot något. Det dröjde inte länge förrän vi hade vatten upp till knäna.”

”Det var då jag aktiverade båtens nödradiosändare, och det snappades upp av EU:s Galileo-satelliter. Ett containerfartyg kom till undsättning, följt av Portugals flygvapen.”

”Jag såg min båt sjunka från containerskeppets brygga. Det kändes sorgligt, eftersom jag hade byggt den själv under tio år, men som tur är var min fru och jag oskadda.”

”Räddningen gick jättefort. Jag tror inte att det kunde ha gjorts bättre.”

 – José Dias

Dries Boodts

Sjöräddningscentralen i Oostende, Belgien

Belgien

”Den kvällen skickades nödradioanropet från yachten till oss via COSPAS-SARSAT:s kontrollcenter i Toulouse i Frankrike. En belgisk båt var i sjönöd rätt långt från den portugisiska kusten, så vi skickade vidare meddelandet till våra kollegor i Lissabon, den sjöräddningsbas som befann sig närmast yachten.” 

”Portugal har en mycket skicklig sök- och räddningstjänst, och de gav oss löpande information under hela uppdraget.”

”EU:s satellitsignaler är extremt snabba och mycket exakta.”

 – Dries Boodts

Lt João Pedro Janicas

Sjöräddningscentralen i Lissabon, Portugal

Portugal

”Vi använde EU:s Galileo-meddelande för att lokalisera den belgiska yachten exakt. Vi tog omedelbart kontakt med ett containerfartyg i närheten för att be om hjälp och skickade ett plan och en helikopter. Klockan 02:12 hade vårt team lyckats lyfta in de två seglarna i en helikopter och kunde ta dem tillbaka till fastlandet.” 

”Allt detta var möjligt tack vare samarbete i realtid mellan vårt team i Lissabon, Galileos kontrollcenter i Frankrike och de belgiska och marockanska räddningstjänsterna.”

”Om signalen från ett fartyg kan snappas upp av Galileo-satelliter är det mer troligt att räddningsinsatsen lyckas.”

– Löjtnant João Pedro Janicas

Xavier Maufroid

Belgare, Galileos sök- och räddningstjänst, EU-kommissionen

Belgien

”Det kan vara väldigt skrämmande att befinna sig i en nödsituation, men våra satelliter ingår i ett globalt sök- och räddningssystem som kan lokalisera människor som är i nöd, oavsett hur långt borta de är. Den 13 augusti 2017 snappade Galileo upp den belgiska båtens nödsignal, och paret var i säkerhet efter bara fem timmar.”

”I Europa är det mycket som är beroende av Galileos lokaliseringstjänster, till exempel smarta telefoner, transporter, logistik, telekommunikation och energitjänster.” 

”Jag jobbar med satellitsystemet som hjälpte till att lokalisera den belgiska båten och rädda dem ombord.”

– Xavier Maufroid

Fiammetta Diani

Italienska, Europeiska byrån för GNSS (det globala systemet för satellitnavigering)

Tjeckien

”Sök- och räddningstjänsten är bara en av Galileos funktioner. Galileo är så mycket mer och kan beskrivas som ett EU-drivet, superinnovativt pionjärsprojekt som levererar tjänster till hela världen. När du använder en karta, taxiapp eller betalar något med mobilen använder du en Galileo-tjänst. De är tillgängliga för alla i Europa via smarta telefoner och fordonsnavigeringssystem. Tack vare Galileo är vi bättre skyddade och kan utnyttja det senaste inom satellittekniken.”

”Med Galileo kan vi ge alla glädje av raketforskningen genom väldigt nyttiga tjänster.”

 – Fiammetta Diani

Visste du detta?

Starkare tillsammans

Tack vare EU-budgeten kan vi hjälpa forskare att arbeta tillsammans i EU-omspännande projekt som Galileo. Det är vettigt att gemensamt ta sig an ambitiösa projekt som inget EU-land skulle kunna genomföra på egen hand.

Global räckvidd

Europa globala satellitnavigeringssystem (som kallas GNSS eller Galileo) tillhandahåller exakta data som utgör grunden för flera positionerings- och tidsinformationstjänster i hela världen. Galileo är dessutom Europas bidrag till COSPAS-SARSAT, en internationell organisation bestående av 44 länder som gemensamt lokaliserar och räddar människor i nöd, var de än befinner sig.

6

Det genomsnittliga antalet liv som räddas varje dag tack vare COSPAS-SARSAT-nätverket. Antalet förväntas växa i takt med ökande spårningshastighet och bättre noggrannhet i positioneringen.

26

Antalet Galileo-satelliter i omloppsbana just nu. År 2020 kommer det att finnas totalt 30 stycken uppe i skyn. Varje Galileo-satellit har ett vingspann på 15 meter, väger omkring 750 kg och befinner sig i omloppsbana i tolv år.

Säkerhetsnät

Ett ”e-anrop” till räddningstjänsterna kan tack vare Galileo ske antingen manuellt eller automatiskt om en allvarlig olycka inträffar.

400 000 000

Antalet smarta mobiler som för närvarande använder Galileo, inklusive modeller från alla stora tillverkare. Ta reda på om du använder Galileo dagligen på www.usegalileo.eu.

VILKA ÄR DE ANDRA HJÄLTARNA SOM HJÄLPER TILL VID KATASTROFER?

Några av dem kanske är från ditt land.

Det finns ett nätverk av lokala hjältar som knyts samman av EU. De samarbetar för att skydda oss mot katastrofer, kriminell aktivitet, effekterna av klimatförändringarna och annat. Från piloter till åklagare, naturvårdare och tulltjänstemän: upptäck hur EU hjälper de lokala hjältarna i ditt land.