EU PROTECTS > Mūsų saugumas > Adata šieno kupetoje. Kaip ES, naudodama palydovus, gelbsti gyvybes?

„Tai buvo gerai prasidėjusi, bet blogai pasibaigusi diena. Tačiau, be palydovų technologijos ir gelbėjimo komandų, ji galėjo baigtis kur kas blogiau.“

José Dias

Visame pasaulyje gelbstimi žmonės, palydovu nustačius jų buvimo vietą. Europoje ES „Galileo“ palydovai naudojami vykdant 90 proc. gelbėjimo operacijų. Sistema gali padėti surasti žmones, kuriems reikalinga pagalba net pačioje atokiausioje vietovėje – ar tai būtų žvejai jūroje, ar kalnuose įstrigę žygeiviai. 2017 m. rugpjūčio mėn. iš Madeiros salos į žemyninę Portugaliją plaukdama jachta iš Belgijos naktį kliudė nežinomą objektą. Pažeidus jachtą, į vidų ėmė skverbtis vanduo, todėl laivas bet kuriuo metu galėjo nuskęsti. Du buriuotojai į vandenį nuleido gelbėjimosi plaustą ir radijo bangomis išsiuntė nelaimės signalą, kurį užfiksavo ES palydovai. Apie tai iš karto buvo įspėta Belgija ir Portugalija, kurios nedelsdamos išsiuntė gelbėjimo komandas. 

ES pasaulinė palydovinės navigacijos sistema (vadinamoji „Galileo“ sistema) kasdien naudojama daugybėje situacijų: tiek nelaimių jūroje atveju, kelionėse automobiliu, išmaniuosiuose telefonuose, tiek sporto renginiuose.

Adata šieno kupetoje. Kaip ES, naudodama palydovus, gelbsti gyvybes?

Įvykus nelaimei, ES pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos greitis ir tikslumas gali sutaupyti brangaus laiko. Belgijos jachtai skęstant prie Portugalijos pakrantės, gelbėtojų komandos iš Portugalijos, Belgijos ir Maroko pasikliovė ES palydovais ir nustatė tikslią valties buvimo vietą bei pasiruošė gelbėjimo operacijai. 

Slinkti, kad būtų tęsiama

José Dias

Portugalija

„Išplaukę iš Madeiros, po dviejų dienų išgirdome garsų smūgį – į kažką atsitrenkėme. Netrukus jau iki kelių stovėjome vandenyje.“

„Būtent tada iš laivo išsiunčiau radijo signalą apie pavojų, kurį užfiksavo ES „Galileo“ palydovai. Į pagalbą atplaukė konteinervežis, o paskui atvyko ir Portugalijos karinės oro pajėgos.“

„Stovėdamas ant konteinervežio tiltelio stebėjau, kaip skęsta mano laivas. Buvo liūdna, nes pats jį 10 metų stačiau, tačiau džiaugiuosi, kad nei žmona, nei aš nesusižeidėme.“

„Išgelbėta buvo iš tiesų greitai. Nemanau, kad buvo galima ką nors padaryti geriau.“

 – José Diasas

Dries Boodts

Jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras (Ostendė)

Belgija

„Tą naktį radijo signalą apie pavojų iš jachtos gavome per ES „Galileo“ palydovų valdymo centrą Tulūzoje, Prancūzijoje. Belgijos laivą nelaimė ištiko gana toli nuo Portugalijos pakrantės, todėl apie tai įspėjome savo kolegas Lisabonoje – arčiausiai jachtos buvusią gelbėjimo bazę.“ 

„Portugalija turi puikią paieškos ir gelbėjimo tarnybą; jie mums teikė naujausią gelbėjimo operacijos informaciją.“

„ES palydovų signalai yra itin greiti ir nepaprastai tikslūs.“

 – Driesas Boodtsas

Lt João Pedro Janicas

Jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras Lisabonoje

Portugalija

„Jachtos iš Belgijos tiksliai vietai nustatyti naudojome ES „Galileo“ įspėjimo sistemą. Nedelsdami susisiekėme su netoliese buvusiu konteinervežiu ir paprašėme pagalbos, taip pat nusiuntėme lėktuvą ir sraigtasparnį. Iki 2.12 val. mūsų komanda jau buvo įkėlusi du buriuotojus į sraigtasparnį ir skraidino juos į krantą.“ 

„Visa ši operacija buvo įmanoma todėl, kad mūsų komanda Lisabonoje galėjo tikruoju laiku bendradarbiauti su „Galileo“ valdymo centru Prancūzijoje ir Belgijos bei Maroko gelbėjimo tarnybomis.“

„Jei „Galileo“ palydovai aptiks laivo signalą, gelbėjimo operacijos sėkmės tikimybė padidės.“

– Ltn. João Pedro Janicas

Xavier Maufroid

„Galileo“ paieškos ir gelbėjimo paslauga, Europos Komisija

Belgija

„Nelaimės metu galima labai išsigąsti, tačiau mūsų palydovai yra įjungti į pasaulinę paieškos bei gelbėjimo sistemą ir gali nustatyti į nelaimę patekusių žmonių buvimo vietą, nesvarbu, kaip toli jie būtų. 2017 m. rugpjūčio 13 d. „Galileo“ aptiko laivo iš Belgijos nelaimės signalą ir mažiau nei per 5 val. pora buvo išgelbėta.“

„Europoje daug kas priklauso nuo „Galileo“ vietos nustatymo paslaugų, pvz., mūsų išmanieji telefonai, transportas, logistika, telekomunikacijos ir energijos tiekimo paslaugos.“ 

„Dirbu su palydovine sistema, kuri padėjo nustatyti belgų laivo buvimo vietą ir išgelbėti žmones.“

– Xavieras Maufroidas

Fiammetta Diani

Italė, Europos GNSS agentūra

Čekija

„Paieškos ir gelbėjimo paslauga – tai tik viena iš „Galileo“ sistemos funkcijų. Žvelgiant plačiau, „Galileo“ yra itin inovatyvus ES projektas, kurį vykdant teikiamos paslaugos visame pasaulyje. Šiandien, naudodamiesi žemėlapiais, taksi paslaugų ar mokėjimo mobiliuoju telefonu programėlėmis, pasitelkiate „Galileo“ paslaugas. Jomis visoje Europoje gali naudotis bet kas – tereikia tokių įrenginių kaip išmanieji telefonai ar transporto priemonių navigacijos sistemos. Turėdami „Galileo“ sistemą, esame saugesni ir galime naudotis pažangiausiomis palydovinėmis inovacijomis.“

„Galileo“ sistema – tai tiesiog kosmosas mūsų namuose. Ja naudodamiesi galime kurti tikrai naudingas paslaugas.“

 – Fiammetta Diani

Ar žinojote?

Kartu stipresni

Naudodami ES biudžeto lėšas galime padėti mokslininkams ir tyrėjams, vykdantiems projektus visoje ES, pvz., „Galileo“, suvienyti jėgas. Tikslinga sutelkti lėšas plačių užmojų iniciatyvoms, kurių nė viena ES šalis negalėtų įvykdyti savarankiškai.

Pasaulinė sistema

Europoje įgyvendinama pasaulinė palydovinės navigacijos sistema (toliau – GNSS arba „Galileo“) pateikia tikslius duomenis, atveriančius galimybę teikti įvairias padėties nustatymo ir laiko informacijos paslaugas visame pasaulyje. „Galileo“ taip pat yra europinė sistemos COSPAS-SARSAT dalis. COSPAS-SARSAT – tai tarptautinė organizacija, vienijanti 44 šalis ir vykdanti nelaimės ištiktų žmonių paieškos bei gelbėjimo operacijas visame pasaulyje.

6

Vidutinis kasdien naudojant tinklą COSPAS-SARSAT išgelbėjamų gyvybių skaičius. Kadangi aptikimo laikas vis trumpėja, o padėtis nustatoma vis tiksliau, tikimasi, kad šis skaičius išaugs.

26

Šiuo metu aplink Žemę skriejančių „Galileo“ palydovų skaičius. Iki 2020 m. jų mūsų danguje iš viso bus 30. Vieno „Galileo“ palydovo sparno ilgis yra 15 m, svoris – 750 kg, o orbitoje jis išbus 12 metų.

Apsauginės priemonės

Patyrus sunkų nelaimingą atsitikimą, per „Galileo“ sistemą „eCall“ rankiniu būdu arba automatiškai galima išsikviesti skubios pagalbos tarnybas.

400 000 000

Šiuo metu „Galileo“ sistemą naudojančių išmaniųjų telefonų skaičius, įskaitant pagrindinių prekių ženklų modelius. Ar jūs kasdien naudojate „Galileo“ sistemą, sužinosite apsilankę svetainėje www.usegalileo.eu.

KAS MUS DAR GELBSTI ĮVYKUS NELAIMEI?

Kai kurie jų netgi gali būti jūsų bendrapiliečiai.

ES subūrė vietoje dirbančių žmonių tinklus, saugančius mus nuo nelaimių, nusikalstamumo, klimato kaitos padarinių ir pan. Sužinokite, kaip ES jiems – pilotams, prokurorams, gamtosaugininkams, muitinės pareigūnams ir kt. – padeda.