EU PROTECTS > Naše bezpečnost > Hledání jehly v kupce sena: jak EU využívá družice při záchraně životů

„Ten den skvěle začal, ale dost nešťastně skončil. Je však pravdou, že bez družicové technologie a záchranných týmů to mohlo dopadnout mnohem, mnohem hůř.“

José Dias

Určení polohy pomocí družice zachraňuje životy po celém světě každý den. V Evropě se družice systému EU Galileo uplatňují v 90 % záchranných operací. Ať se jedná o rybáře na moři, nebo turisty uvízlé v horách, systém může pomoci určit polohu kohokoli na odlehlém místě, kdo potřebuje pomoc. V srpnu 2017 se belgická jachta při noční plavbě z Madeiry do Portugalska srazila s neznámým objektem. Po srážce loď začala nabírat vodu a bylo jen otázkou času, než se potopí. Oba námořníci na palubě spustili záchranný člun a vyslali nouzový rádiový signál, který zachytily družice EU. O situaci byly neprodleně informovány úřady v Belgii a Portugalsku, které vyslaly záchranné týmy. 

Od nouzových situací na moři až po výlety autem, od chytrých telefonů až po sportovní akce, globální navigační družicový systém EU (známý pod názvem Galileo) využíváme v bezpočtu situací každý den.

Hledání jehly v kupce sena: jak EU využívá družice při záchraně životů

Rychlost a přesnost globálního navigačního družicového systému EU může v nouzových situacích ušetřit drahocenný čas. Když se u portugalského pobřeží potápěla belgická jachta, týmy z Portugalska, Belgie i Maroka se při určení její polohy a přípravě záchranné operace spoléhaly právě na družice EU. 

Pokračujte posunutím níže

José Dias

Portugalsko

„Dva dny po vyplutí z Madeiry jsme uslyšeli hlasitou ránu. Mysleli jsme, že jsme na něco narazili. Pak už to netrvalo dlouho a my byli až po kolena ve vodě.“

„V tu chvíli jsem na lodi aktivoval nouzový rádiový signál, který zachytily družice systému EU Galileo. Na pomoc nám připlula kontejnerová loď a po ní dorazilo portugalské vojenské letectvo.“

„Z můstku kontejnerové lodi jsem sledoval, jak se má loď potápí. Byl to smutný pohled, protože jsem ji 10 let vlastníma rukama stavěl. Ale naštěstí jsme s manželkou vyvázli bez úhony.“

„Záchranná operace byla opravdu rychlá. Myslím, že lépe už to ani jít nemohlo.“

 – José Dias

Dries Boodts

Námořní záchranné a koordinační centrum – Ostende

Belgie

„Tu noc nám tísňový rádiový signál z jachty předalo řídicí centrum družicového systému EU Galileo v Toulouse ve Francii. Belgická jachta odplula poměrně daleko od portugalského pobřeží, kde se dostala do potíží. Proto jsme výstrahu předali našim kolegům v Lisabonu, jejichž záchranná stanice to měla k jachtě nejblíže. 

„Portugalsko má vynikající pátrací a záchrannou jednotku. Průběžně nás o operaci informovali.“

„Signály evropských družic jsou velice rychlé a přesné.“

 – Dries Boodts

Lt João Pedro Janicas

Námořní záchranné a koordinační centrum – Lisabon

Portugalsko

„S využitím výstrahy ze systému Galileo EU jsme určili přesnou polohu belgické jachty. Pak jsme okamžitě kontaktovali kontejnerovou loď, která se nacházela poblíž, a požádali ji o pomoc. Zároveň jsme vyslali letadlo a helikoptéru. V 2:12 náš tým vyzvedl oba členy posádky, posadil je do helikoptéry a dopravil zpátky na pevninu.“ 

„To všechno bylo možné díky spolupráci v reálném čase mezi naším týmem v Lisabonu, řídicím centrem systému Galileo ve Francii a marockými záchrannými službami.“

„Pokud družice systému Galileo dokážou zachytit signál lodi, zvyšuje se pravděpodobnost úspěšné záchranné operace.“

 -poručík João Pedro Janicas​

Xavier Maufroid

Vyhledávací a záchranné služby systému Galileo, Evropská komise

Belgie

„Když se vám stane nehoda, může to být velice děsivé, ale náš globální vyhledávací a záchranný systém dokáže najít osoby v nesnázích bez ohledu na vzdálenost. 13. srpna 2017 zachytil systém Galileo tísňové volání z belgické lodi a do 5 hodin byl manželský pár v bezpečí.“

„V Evropě na službách určování polohy systému Galileo závisí mnohé – například naše chytré telefony, doprava, logistika nebo telekomunikační a energetické služby.” 

„Pracuji na družicovém systému, který pomohl najít ztracenou belgickou loď a dostat její posádku do bezpečí.“

 - Xavier Maufroid

Fiammetta Diani

Italka, Agentura pro evropský globální navigační družicový systém

Česko

„Pátrací a záchranná služba je jen jednou z funkcí systému Galileo. Obecně vzato je Galileo průkopnický a vysoce inovativní projekt EU, který zajišťuje služby lidem po celém světě. Když dnes používáte mapy, aplikace pro přivolání taxi nebo aplikace pro mobilní platby, používáte služby systému Galileo. Prostřednictvím zařízení, jako jsou chytré telefony nebo navigační systémy vozidel jsou k dispozici všem v celé Evropě. Díky programu Galileo jsme ve větším bezpečí a můžeme využívat špičkové inovace založené na družicovém systému.”

„Systém Galileo zprostředkovává špičkové technologie v podobě opravdu užitečných služeb úplně všem.“

 – Fiammetta Dianiová

Víte, že...

Společně jsme silnější

Díky financování z rozpočtu EU mohou vědci a výzkumní pracovníci spojit své síly v projektech, jako je například Galileo, na kterých se účastní celá Evropa. Proto má smysl vytvářet společné fondy podporující ambiciózní iniciativy, které by žádná členská země EU nemohla realizovat samostatně, a přispívat do nich.

Globální dosah

Evropský globální družicový navigační systém (označovaný zkratkou GNSS nebo názvem Galileo) zajišťuje přesná data, která jsou ve světě podkladem celé řady služeb určování polohy a času. Galileo je také evropským příspěvkem mezinárodní organizaci COSPAS-SARSAT, která sdružuje 44 zemí při lokalizaci a záchraně osob v nouzových situacích bez ohledu na to, kde jsou.

6

Průměrný počet životů zachráněných denně díky síti COSPAS-SARSAT. Očekává se, že tento počet ještě poroste se zvyšující se rychlostí vyhledávání a přesností určení polohy.

26

Počet družic systému Galileo, které v současnosti krouží na oběžné dráze kolem Země. Do roku 2020 jich na obloze bude celkem 30. Každá družice systému Galileo má rozpětí křídel 15 metrů a váží přibližně 750 kg. Na oběžné dráze budou kroužit 12 let.

Bezpečnostní síť

V případě vážné nehody je možné s využitím systému Galileo manuálně nebo automaticky uskutečnit elektronický tísňový hovor.

400 000 000

Počet chytrých telefonů, které v současnosti využívají systém Galileo, včetně modelů od všech předních značek. Zda systém Galileo sami každý den používáte, si můžete ověřit na adrese www.usegalileo.eu.

KDO JSOU DALŠÍ HRDINOVÉ BOJUJÍCÍ S PŘÍRODNÍMI POHROMAMI?

Někteří z nich možná působí právě ve vaší zemi.

Díky propojení prostřednictvím EU zde existuje síť místních hrdinů, kteří nás společně chrání před přírodními pohromami, trestnou činností, dopady klimatických změn a dalšími riziky. Seznamte se s místními hrdiny od pilotů po státní zástupce, od ochranářů po celníky a zjistěte, jakým způsobem je Evropská unie ve vaší zemi podporuje.