EU PROTECTS > Naša varnost > Prekinitev kroga: kako je Evropa razbila obroč trgovine z ljudmi

„To je bil eden največjih primerov trgovine z ljudmi v zadnjih letih.“

Inšpektor David Diego Monserrat

Julija 2017 je bilo 13 žensk osvobojenih iz prijema nasilne kriminalne združbe. Z manipulacijami in grožnjami so jih odpeljali z njihovih domov v Bolgariji ter jih prepeljali v Španijo, kjer so bile prisiljene v prostitucijo. 

Razkritje združbe in osvoboditev žensk sta bila mogoča le s koordinacijo ukrepov po Evropi. Europol in Eurojust sta za namen te obsežne preiskave povezala špansko in bolgarsko policijo. Obe vseevropski agenciji sta delovali v ozadju in pomagali policiji pri zbiranju in souporabi dokazov ter izvajanju aretacij.

Predvajaj video

Prekinitev kroga: kako je Evropa razbila obroč trgovine z ljudmi

Ko so nacionalne oblasti odkrile nasilno verigo trgovine z ljudmi, so morale hitro ukrepati. Mlade ženske, ki so jih iztrgali iz njihovih domov v Bolgariji, so bile prisiljene v prostitucijo v Španiji.

V enem tednu so aretirali 34 članov tolp in osvobodili 13 žensk. Operacija je uspela zaradi usklajenih evropskih dejavnosti.

Za nadaljevanje podrsnite

EU Protects: kako je Evropa razbila združbo za trgovino z ljudmi

Inspector David Diego Monserrat

Nacionalna policija

Španija

„Od zanesljivega vira smo prejeli informacijo, da so v južni Španiji ženske iz Bolgarije prisiljene delati kot prostitutke. Z bolgarsko policijo smo morali uskladiti aretacije. Europol in Eurojust sta bila organizatorja tega sodelovanja.“

 

 

 

 

 

 

 

„Ta tolpa bi se zlahka preselila v drugo državo in tam še naprej zlorabljala ženske.“

 – inšpektor David Diego Monserrat

Enrique Morales

nekdanji uslužbenec Europola

Španija

„Ko smo iz Španije prejeli informacije, smo začeli sestavljati profile vodij združbe, voznikov in prekupčevalcev z ženskami. Europol ima dostop do obsežne zbirke podatkov o kriminalcih. Sestajamo se z nacionalnimi organi, pomagamo pri preiskavah in koordiniramo dejavnosti, ki vključujejo več držav.“

 

 

 

„MI smo bili izhodiščna točka za uspešno sodelovanje.“

 – Enrique Morales

Francisco Jiménez-Villarejo

Španec, Eurojust

Nizozemska

„Organizirali smo dve srečanji v Haagu, kjer smo načrtovali operacijo. Skupaj s španskimi in bolgarskimi oblastmi smo določili ključne osumljence in obtožbe za kazniva dejanja. Eurojust je zagotovil nasvete o vseh pravnih vidikih operacije, kot je izdajanje nalogov za pridržanje ali blokiranje bančnih računov osumljencev. Izredno pomembna je bila tudi podpora žrtvam: potrebovale so fizično zaščito in informacije o svojih pravicah.“

 

 

 

 

 

„Odpravili smo zamudne postopke in omogočili aretacije v Španiji in Bolgariji.“

 – Francisco Jimenez-Villarejo

Inspector Ivan Petrov

Generalni direktorat za boj proti organiziranemu kriminalu

Bolgarija

Identiteta heroja ni razkrita zaradi varstva zasebnosti vpletenih posameznikov

„Veliko stvari bi lahko šlo narobe, saj je operacija potekala istočasno v dveh državah. Za aretacije smo dva španska policista poslali v Bolgarijo, dva bolgarska policista pa v Španijo. Na koncu so bili kriminalci kazensko ovadeni, žrtve pa rešene.“ 

„To združbo bi bilo nemogoče ujeti brez naših španskih in bolgarskih kolegov.“

 – inšpektor Ivan Petrov

Zlatka Macheva

Vodja zavetišča, Nacionalna komisija za boj proti trgovini z ljudmi

Bolgarija

„S policijo rutinsko sodelujemo prek nacionalnega koordinatorja bolgarskega mehanizma za napotitve in podporo žrtvam trgovine z ljudmi.“

„Žrtve trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja, ki pridejo v naše zavetišče, so običajno stare od 18 do 25 let. Nekatera dekleta z nami ostanejo v stiku dolgo časa po tem, ko znova zgradijo zaupanje in začnejo samostojno živeti.“ 

 

 

 

„Žrtvam zagotavljamo zdravstveno in psihološko podporo, da se lahko spet vključijo v družbo.“

 – Zlatka Macheva

Ali ste vedeli?

Združeni za skupni namen

Ko je sklenjen dogovor o vlogi nacionalne policije in tožilcev, se določi datum za izvedbo čezmejnega iskanja in aretacij. To imenujemo skupni akcijski dnevi.

132

Število primerov trgovine z ljudmi, ki jih je obravnavala agencija Eurojust v letu 2017 – v primerjavi z 71 primeri v 2014.

70 %

žrtev je namenjenih za spolno izkoriščanje, 19 % pa za izkoriščanje delovne sile. V preostalih primerih gre za beračenje, lažne poroke in trgovanje z organi.

Europolov informacijski sistem (EIS)

Vseh 28 držav članic lahko dostopa do osrednje zbirke podatkov agencije (EIS), kjer so na voljo informacije in obveščevalni podatki o posameznikih in predmetih, povezanih z resnimi mednarodnimi kaznivimi dejanji (vključno s trgovino z ljudmi).

 

Koordinatorica EU za boj proti trgovini z ljudmi

Dr. Myria Vassiliadou je odgovorna za izboljšave na področju koordinacije in skladnosti vseh naporov, ki jih izvajajo v institucijah, agencijah in državah članicah EU za boj proti trgovini z ljudmi.

KDO SO DRUGI HEROJI, KI SE BORIJO PROTI KRIMINALNIM MREŽAM?

Nekateri od njih morda prihajajo prav iz vaše države.

Skupina lokalnih herojev, ki jih povezuje EU, nas s sodelovanjem varuje pred trgovino z ljudmi, krajo podatkov, kriminalom in drugim. Odkrijte, kako EU v vaši državi podpira lokalne heroje, od policistov do tožilcev, od reševalcev do koordinatorjev prosilcev za azil.