EU PROTECTS > Naša bezpečnosť > Rozloženie siete: Ako Európa rozbila sieť obchodníkov s ľuďmi

„Išlo o jeden z najvýznamnejších prípadov obchodovania s ľuďmi za posledné roky.“

Inšpektor David Diego Monserrat

V júli 2017 bolo oslobodených zo zajatia kriminálneho gangu násilníkov 13 žien. Vyhrážkami a manipuláciou ich odviedli od rodín v Bulharsku do Španielska, kde boli nútené k prostitúcii. 

Jediným spôsobom, ako gang rozbiť a ženy oslobodiť, bola koordinácia aktivít v celej Európe. Agentúry Europol a Eurojust prepojili policajné zložky v Španielsku a Bulharsku a spustili rozsiahle vyšetrovanie. Obidve európske agentúry stáli v úzadí a policajtom pomáhali zhromažďovať a zdieľať dôkazy, ako aj zatýkať páchateľov.

Prehrať video

Rozloženie siete: Ako Európa rozbila sieť obchodníkov s ľuďmi

Po odhalení siete zločincov obchodujúcich s ľuďmi museli vnútroštátne orgány konať rýchlo. Mladé ženy unesené zo svojich domovov v Bulharsku nútili tieto osoby v k prostitúcii Španielsku.

Počas jedného týždňa policajné zložky zatkli 34 členov gangu a oslobodili 13 mladých žien. Operácia bola úspešná vďaka koordinovanému úsiliu na európskej úrovni.

Posúvaním pokračujte

EU Protects: Ako EU rozložila sieť obchodujúcu s ľuďmi

Inspector David Diego Monserrat

Štátna polícia

Španielsko

„Z dôveryhodného zdroja sme dostali informáciu, že ženy z Bulharska v južnom Španielsku nútia k prostitúcii . Zatýkanie sme potrebovali skoordinovať priamo s bulharskou políciou. Celú operáciu zorganizovali orgány Europol a Eurojust.“

 

 

 

 

 

 

 

„Tento gang by sa mohol bez väčších problémov presunúť do inej krajiny a pokračovať v zneužívaní žien.“

 – Inšpektor David Diego Monserrat

Enrique Morales

bývalý pracovník Europolu

Španielsko

„Keď nás Španielsko oslovilo, začali sme zostavovať profily hlavných predstaviteľov gangu, vodičov a pasákov. Europol má prístup k rozsiahlej kriminalistickej informačnej databáze. Stretávame sa s pracovníkmi vnútroštátnych orgánov, pomáhame im pri vyšetrovaní a koordinujeme operácie zahŕňajúce niekoľko krajín.“

 

 

 

„Stáli sme vo východiskovom bode trvalej spolupráce.“

– Enrique Morales

Francisco Jiménez-Villarejo

Španiel, Eurojust

Holandsko

„S cieľom naplánovať operáciu sme zorganizovali dve stretnutia v Haagu. Spoločne sa španielskymi a bulharskými úradmi sme určili hlavné ciele a obvinenia z trestných činov. Agentúra Eurojust poskytla poradenstvo k právnym aspektom operácie, napríklad vydanie zatykačov a príkazov na zablokovanie bankových účtov podozrivých. Dôležitá bola aj podpora poskytnutá obetiam. Potrebovali fyzickú ochranu a informácie o svojich právach.“

 

 

 

 

 

„Odstránili sme prekážky, aby sa zatýkanie mohlo vykonať v Španielsku a Bulharsku.“

– Francisco Jiménez-Villarejo

Inspector Ivan Petrov

Generálne riaditeľstvo pre boj s organizovaným zločinom

Bulharsko

Identita tohto obyčajného hrdinu bola utajená s cieľom ochrániť súkromie osôb, ktoré sa na operáciách podieľali

„Zlyhať mohlo množstvo vecí, pretože operácia prebiehala súčasne v dvoch krajinách. Pre potreby zatýkania boli do Bulharska vyslaní dvaja španielski policajti a dvaja bulharskí policajti zase odcestovali do Španielska. Všetci zločinci boli obvinení a obete sa podarilo zachrániť.“ 

„Bez španielskych a európskych kolegov by sme túto sieť nerozbili.“

– Inšpektor Ivan Petrov

Zlatka Macheva

Riaditeľka centra, Národná komisia pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Bulharsko

„Pravidelne spolupracujeme s políciou prostredníctvom národného koordinátora bulharského mechanizmu na poskytovanie informácií a podporu obetí obchodovania s ľuďmi.“

„Obete obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania, ktoré sa dostávajú do nášho centra, majú zvyčajne 18 až 25 rokov. Niektoré dievčatá sú s nami v kontakte dlhodobo a postupne znova získavajú dôveru a začínajú žiť samostatne.“ 

 

 

 

„Poskytujeme lekársku a psychologickú pomoc, aby sa obete mohli znova začleniť do spoločnosti.“

– Zlatka Macheva

Vedeli ste?

Spolu za spoločným cieľom

Hneď ako sa dohodne rola národnej polície a prokurátorov, stanoví sa dátum cezhraničných prehliadok a zatknutí. Tieto akcie sa nazývajú dni spoločnej aktivity

132

Počet prípadov obchodovania s ľuďmi riešených agentúrou Eurojust v roku 2017 v porovnaní so 71 prípadmi v roku 2014

70%

obetí obchodovania s ľuďmi je sexuálne zneužívaných, 19 % z nich nútia pracovať. Zvyšné prípady sa týkajú žobrania, fingovaných sobášov a obchodu s orgánmi.

Informačný systém Europolu (EIS)

Všetkých 28 členských štátov EÚ má prístup do centrálnej databázy agentúry EIS, ktorá obsahuje informácie a údaje o ľuďoch a predmetoch súvisiacich so závažnými medzinárodnými zločinmi (vrátane obchodovania s ľuďmi)

 

Koordinátor EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Dr. Myria Vassiliadou zodpovedá za zlepšovanie koordinácie a prepojenia úsilia v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi na strane inštitúcií EÚ, agentúr EÚ a členských štátov

KTO SÚ ĎALŠÍ HRDINOVIA BOJUJÚCI PROTI ZLOČINECKÝM SIEŤAM?

Niektorí môžu pochádzať dokonca aj z vašej krajiny.

Vďaka prepojeniu EÚ je k dispozícii sieť miestnych hrdinov, ktorí nás spoločne chránia pred obchodovaním s ľuďmi, krádežami údajov, trestnou činnosťou a ďalšími rizikami. Zoznámte sa s miestnymi hrdinami, od policajtov po prokurátorov, od záchranárov po azylových koordinátorov, a zistite, ako ich EÚ vo vašej krajine podporuje.