EU PROTECTS > Onze veiligheid > De cirkel doorbreken: hoe Europa een bende mensenhandelaren oprolde

"Dit was een van de belangrijkste mensenhandelzaken van de afgelopen jaren."

Inspecteur David Diego Monserrat

In juli 2017 werden dertien vrouwen bevrijd uit handen van een gewelddadige criminele bende. Ze werden gemanipuleerd en bedreigd en waren bij hun familie in Bulgarije weggehaald en meegenomen naar Spanje. Daar werden ze tot prostitutie gedwongen. 

De enige manier om de bende op te rollen en de vrouwen te bevrijden was een gezamenlijke actie in heel Europa. Europol en Eurojust brachten politiekorpsen in Spanje en Bulgarije samen om dit grootschalige onderzoek uit te voeren. Beide Europese agentschappen waren achter de schermen aanwezig om de politieagenten te assisteren bij het verzamelen en delen van informatie en het verrichten van aanhoudingen.

Bekijk de video

De cirkel doorbreken: hoe Europa een bende mensenhandelaren oprolde

Nationale autoriteiten moesten snel handelen nadat een bende mensenhandelaren werd ontdekt. Jonge vrouwen die in Bulgarije uit huis waren gehaald, werden in Spanje tot prostitutie gedwongen.

In één week werden 34 bendeleden aangehouden en 13 jonge vrouwen bevrijd. De operatie dankt haar succes aan de gezamenlijke Europese inspanning.

Scroll verder

EU Protects: Hoe Europa een bende mensenhandelaars oprolde

Inspector David Diego Monserrat

Nationale politie

Spanje

“We ontvingen uit betrouwbare bron informatie dat vrouwen uit Bulgarije in Zuid-Spanje tot prostitutie werden gedwongen. We moesten de aanhoudingen rechtstreeks met de Bulgaarse politie afstemmen. Europol en Eurojust waren het brein achter deze samenwerking.”

 

 

 

 

 

 

 

"Deze bende had zich makkelijk naar een ander land kunnen verplaatsen om daar verder te gaan met vrouwenmisbruik."

 - Inspecteur David Diego Monserrat

Enrique Morales

Ex Europol

Spanje

“Toen we eenmaal op de hoogte waren van de situatie in Spanje, begonnen we met het opstellen van profielen van de bendeleiders, de vervoerders en de begeleiders van de vrouwen. Europol beschikt over een enorme database met informatie over criminelen. We overleggen met nationale autoriteiten, leveren een bijdrage aan hun onderzoek en coördineren operaties waar verschillende landen bij betrokken zijn.”

 

 

 

"We waren het startpunt voor een soepele samenwerking."

 - Enrique Morales

Francisco Jiménez-Villarejo

Spaans, Eurojust

Nederland

“We organiseerden twee bijeenkomsten in Den Haag voor de planning van de operatie. Samen met de Spaanse en de Bulgaarse autoriteiten stelden we de belangrijkste streefdoelen en de strafrechtelijke vervolging vast. Eurojust gaf advies over alle juridische aspecten van de operatie, zoals het uitvaardigen van straatverboden en het blokkeren van de bankrekeningen van verdachten. Ondersteuning van de slachtoffers was ook cruciaal: zij hadden fysieke bescherming nodig en moesten over hun rechten worden geïnformeerd.”

 

 

 

 

 

"We pakten de knelpunten aan zodat er aanhoudingen verricht konden worden in Spanje en Bulgarije."

 - Francisco Jiménez-Villarejo

Inspector Ivan Petrov

Directoraat-generaal Bestrijding Georganiseerde Misdaad

Bulgarije

De identiteit van deze held is gewijzigd om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

“Er had veel mis kunnen gaan omdat de operatie in twee landen tegelijk plaatsvond. Voor de aanhoudingen werden twee Spaanse functionarissen naar Bulgarije gestuurd en andersom. Uiteindelijk werden de criminelen vervolgd en de slachtoffers bevrijd.” 

"Het was onmogelijk geweest om deze groep in te rekenen zonder onze Spaanse en Europese collega's."

 - Inspecteur Ivan Petrov

Zlatka Macheva

Manager opvanghuis, Nationale Commissie voor de bestrijding van mensenhandel

Bulgarije

“We werken geregeld samen met de politie via de nationale coördinator voor het Bulgaarse mechanisme voor doorverwijzing en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel.”

“Slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting in ons opvanghuis zijn meestal tussen de 18 en 25 jaar oud. Sommige meisjes blijven lange tijd contact met ons houden terwijl ze zelfvertrouwen opbouwen en weer hun eigen leven gaan leiden.” 

"We zorgen voor medische en psychologische ondersteuning zodat de slachtoffers weer terug kunnen keren in de maatschappij."

 - Zlatka Macheva

Wist u dat?

Verenigd in een gemeenschappelijk doel

Zodra er overeenstemming is over de rol van de nationale politie en de officieren van justitie wordt er een datum gepland waarop grensoverschrijdende onderzoeken en aanhoudingen zullen plaatsvinden. Dit worden Joint Action Days genoemd.

132

Het aantal zaken dat Eurojust in 2017 heeft behandeld - vergeleken met 71 in 2014.

70%

van de slachtoffers wordt verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting, 19% met als doel arbeidsuitbuiting. De overige zaken betroffen bedelen, nephuwelijken en de handel in organen.

Europol-informatiesysteem (EIS)

Alle 28 EU-lidstaten hebben toegang tot het Europol-informatiesysteem (EIS), de centrale database voor informatie en inlichtingen over mensen en objecten die verbonden zijn aan ernstige internationale criminaliteit (inclusief mensenhandel).

 

EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel

Dr. Myria Vassiliadou is verantwoordelijk voor het verbeteren van de coördinatie en cohesie van de maatregelen tegen mensenhandel van EU-instanties en -agentschappen en lidstaten.

WIE ZIJN DE ANDERE HELDEN DIE CRIMINELE NETWERKEN BESTRIJDEN?

Sommigen komen misschien wel uit uw land.

Een heel netwerk van lokale helden wordt aan elkaar gekoppeld door de EU. Zij werken samen om ons te beschermen tegen mensenhandel, gegevensdiefstal, criminele activiteiten en meer. Van politieagenten tot officieren van justitie, van reddingsteams tot asielcoördinatoren, ontdek hoe de EU de lokale helden in uw land ondersteunt.