EU PROTECTS > Mūsu drošība > Pārraujot apburto loku: kā Eiropa likvidēja cilvēku tirdzniecības tīklu

“Šis bija viens no nopietnākajiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem pēdējo gadu laikā.”

Inspector David Diego Monserrat

2017. gada jūlijā 13 sievietes tika atbrīvotas no vardarbīga kriminālā grupējuma gūsta. Ar viltu un draudiem viņas no ģimenēm Bulgārijā bija aizvestas uz Spāniju, kur viņas tika piespiestas nodarboties ar prostitūciju.

Saskaņota rīcība Eiropas mērogā bija vienīgais veids, kā likvidēt šo noziedzīgo grupējumu un atbrīvot sievietes. Eiropols un Eirojusts apvienoja Spānijas un Bulgārijas policijas spēkus šīs plašās izmeklēšanas veikšanai. Abas Eiropas aģentūras darbojās "aizkadrā", palīdzot policijas ierēdņiem savākt un pārsūtīt pierādījumus un veikt arestus.

Atskaņot video

Pārraujot apburto loku: kā Eiropa likvidēja cilvēku tirdzniecības tīklu

Kad tika atklāts vardarbīgs cilvēku tirdzniecības tīkls, valstu iestādēm bija jārīkojas nekavējoties. Jaunas sievietes, kas bija aizvestas prom no viņu mājām Bulgārijā, tika piespiestas nodarboties ar prostitūciju Spānijā.

Vienas nedēļas laikā tika arestēti 34 noziedzīgā grupējuma locekļi un atbrīvotas 13 jaunas sievietes. Operācija izdevās, pateicoties saskaņotajam Eiropas iestāžu darbam.

Ritiniet tālāk

EU Protects: Eiropa sagrauj cilvēku tirdzniecības tīklu — oficiālie reklāmkadri

Inspector David Diego Monserrat

Valsts policija

Spānija

“Mēs no uzticama avota saņēmām informāciju, ka sievietes no Bulgārijas tiek piespiestas strādāt par prostitūtām Spānijas dienvidos. Mums bija nepieciešams koordinēt arestus tiešā veidā ar Bulgārijas policiju. Eiropols un Eirojusts uzņēmās vadošo lomu šajā sadarbībā.”

 

 

 

 

 

 

 

“Šis noziedzīgais grupējums varēja pārcelties uz citu valsti, lai turpinātu ļaunprātīgi izmantot sievietes.”

  — inspektors Dāvids Djego Monserrats (David Diego Monserrat)

Enrique Morales

bijušais Eiropola darbinieks

Spānija

“Kad saņēmām informāciju no Spānijas, sākām veidot noziedzīgo grupējumu vadoņu, pārvadātāju un ar sievietēm strādājošo personu profilus. Eiropolam ir piekļuve milzīgai kriminālās informācijas datubāzei. Mēs tiekamies ar valstu iestādēm, palīdzam to izmeklēšanās un koordinējam operācijas, kurās iesaistītas vairākas valstis.”

 

 

 

“Mēs bijām dinamiskas sadarbības pamats.”

 — Enrike Moraless (Enrique Morales)

Francisco Jiménez-Villarejo

Spānis, Eirojusts

Nīderlande

“Mēs organizējām divas sanāksmes Hāgā, lai izplānotu operāciju. Kopā ar Spānijas un Bulgārijas varasiestādēm noteicām galvenos mērķus un kriminālapsūdzības. Eirojusts konsultēja visos šīs operācijas juridiskajos aspektos, piemēram, par ierobežojoša rīkojuma izdošanu un aizdomās turēto personu banku kontu bloķēšanu. Palīdzība upuriem arī bija ārkārtīgi svarīga, jo viņiem bija nepieciešama fiziska aizsardzība un informācija par viņu tiesībām.”

 

 

 

 

 

“Mēs novērsām vājos ķēdes posmus, lai arestus varētu veikt Spānijā un Bulgārijā.”

 — Fransisko Himeness-Viljareho (Francisco Jiménez-Villarejo)

Inspector Ivan Petrov

Organizētās noziedzības apkarošanas ģenerāldirektorāts

Bulgārija

Ikdienas varoņa vārds un identitāte netiek atklāta, lai aizsargātu šajā operācijā iesaistīto personu privātumu.

“Tik daudz kas varēja neizdoties, jo operācija notika divās valstīs vienlaikus. Arestu veikšanai Spānija nosūtīja divus savas policijas ierēdņus uz Bulgāriju un Spānija divus uz Bulgāriju. Visbeidzot noziedznieki tika notverti un upuri — izglābti.” 

“Bez mūsu spāņu un Eiropas kolēģu palīdzības mums nebūtu izdevies notvert šo grupu.”

 — inspektors Ivans Petrovs (Ivan Petrov)

Zlatka Macheva

Patversmes vadītāja, Cilvēku tirdzniecības apkarošanas valsts komisija

Bulgārija

“Mēs pastāvīgi sadarbojamies ar policiju, izmantojot valsts koordinatoru no Bulgārijas mehānisma cilvēku tirdzniecībā cietušo nosūtīšanai uz atbalsta dienestiem.”

“Cilvēku tirdzniecības un seksuālās izmantošanas upuri, kas nonāk mūsu patversmē, parasti ir 18 līdz 25 gadus vecas sievietes. Dažas no viņām saglabā kontaktu ar mums ilgi pēc tam, kad ir atjaunojušas spēju uzticēties un uzsākušas patstāvīgu dzīvi.” 

 

 

 

“Mēs nodrošinām medicīnisko un psiholoģisko atbalstu, lai upuri atkal varētu iekļauties sabiedrībā.”

 — Zlatka Mačeva (Zlatka Macheva)

Vai zinājāt?

Kopēja mērķa vienoti

Tiklīdz ir saskaņotas nacionālās policijas un prokuroru funkcijas, tiek noteikts datums, kurā tiek veikta pārrobežu meklēšana un aresti. Tās tiek dēvētas par kopējās rīcības dienām.

132

Cilvēku tirdzniecības gadījumu skaits, ko Eirojusts izmeklēja 2017. gadā, salīdzinājumā ar 71 gadījumu 2014. gadā.

70 %

upuru tiek pakļauti seksuālai izmantošanai, un 19 % tiek pakļauti darbaspēka ekspluatācijai. Atlikušie gadījumi attiecas uz ubagošanu, fiktīvajām laulībām un orgānu tirdzniecību.

Eiropola informācijas sistēma (EIS)

Visas 28 ES dalībvalstis var piekļūt EIS, kas ir aģentūras centrālā datu bāze, kurā glabājas informācija un izlūkošanas dati par cilvēkiem un priekšmetiem, kas ir saistīti ar nopietniem starptautiskiem noziegumiem (tostarp cilvēku tirdzniecību).

 

ES koordinators cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā

Dr. Mirija Vassiliadou (Myria Vassiliadou) ir atbildīga par koordinēšanas un saskaņotības uzlabošanu starp ES iestādēm, ES aģentūrām un dalībvalstīm attiecībā uz visām cilvēku tirdzniecības novēršanas aktivitātēm.

KAS IR PĀRĒJIE VAROŅI, KAS CĪNĀS PRET NOZIEDZĪGAJIEM TĪKLIEM?

Iespējams, daži no tiem dzīvo netālu no jums.

ES ir izveidojusi tīklu, kurā vietējie varoņi kopīgi strādā, lai pasargātu mūs no cilvēku tirdzniecības, datu zādzības, noziedzīgām darbībām u.c. draudiem. Tie ir policijas ierēdņi un prokurori, glābēju komandas un patvērumu koordinatori — uzziniet, kā ES atbalsta vietējos varoņus jūsu valstī.