EU PROTECTS > Mūsų saugumas > Padėkime ištrūkti iš užburto rato. Kaip Europai pavyko išardyti prekybos žmonėmis tinklą

„Tai buvo vienas didžiausių prekybos žmonėmis bylų pastaraisiais metais.“

Inspector David Diego Monserrat

2017 m. liepą iš smurtinės nusikaltėlių grupuotės nagų buvo išlaisvintos 13 moterų. Manipuliacijomis ir grasinimais šios moterys buvo atskirtos nuo šeimų Bulgarijoje ir išgabentos į Ispaniją, kur buvo verčiamos užsiimti prostitucija. 

Vienintelis būdas sunaikinti gaują ir išlaisvinti moteris buvo koordinuoti veiksmus visoje Europoje. Suvieniję policijos pajėgas Ispanijoje ir Bulgarijoje, Europolas ir Eurojustas atliko šį didelio masto tyrimą. Abi Europos agentūros veikė užkulisiuose, padėdamos policijos pareigūnams rinkti bei dalytis įrodymais ir areštuoti įtariamus asmenis.

Rodyti vaizdo įrašą

Padėkime ištrūkti iš užburto rato. Kaip Europai pavyko išardyti prekybos žmonėmis tinklą

Nacionalinės valdžios institucijos turėjo veikti greitai, kai buvo atskleista smurtinės prekybos žmonėmis organizacija. Jaunos moterys, pagrobtos iš savo namų Bulgarijoje, buvo verčiamos užsiimti prostitucija Ispanijoje.

Per vieną savaitę areštuoti 34 gaujos nariai ir išlaisvinta 13 jaunų moterų. Ši operacija pavyko, nes Europa veikė išvien.

Slinkti, kad būtų tęsiama

EU Protects: kaip Europa užkirto kelią prekybai žmonėmis

Inspector David Diego Monserrat

Nacionalinė policija

Ispanija

„Iš patikimų šaltinių gavome informacijos, kad moterys iš Bulgarijos verčiamos užsiimti prostitucija Pietų Ispanijoje. Mums teko tiesiogiai su Bulgarijos policija koordinuoti areštus. Europolas ir Eurojustas veikė kaip šios operacijos koordinavimo centras.“

 

 

 

 

 

 

 

„Ši gauja galėjo lengvai pasprukti į kitą šalį ir toliau išnaudoti moteris.“

 - Inspektorius Davidas Diegas Monserratas

Enrique Morales

buvęs Europolo darbuotojas

Ispanija

„Vos tik gavome žinių iš Ispanijos, ėmėms kurti gaujų lyderių, vairuotojų ir smurtautojų prieš moteris profilius. Europolas turi prieigą prie didelės kriminalinės žvalgybos duomenų bazės. Mes susitinkame su nacionalinėmis valdžios institucijomis, padedame joms atlikti tyrimus ir koordinuojame keletą šalių apimančią veiklą.“

 

 

 

„Padėjome užtikrinti sklandų bendradarbiavimą.“

 - Enrique Morales

Francisco Jiménez-Villarejo

Ispanijos atstovas, Eurojustas

Nyderlandai

„Surengėme du susitikimus Hagoje operacijai suplanuoti. Kartu su Ispanijos ir Bulgarijos valdžios institucijomis nustatėme pagrindinius tikslus ir baudžiamuosius kaltinimus. Eurojustas teikė patarimus dėl visų teisinių operacijos aspektų, pavyzdžiui, apsaugos orderių išdavimo ir įtariamųjų banko sąskaitų blokavimo. Parama nukentėjusiesiems taip pat buvo labai svarbi: jiems reikėjo fizinės apsaugos ir informacijos apie jų teises.“

„Pašalinome galimas areštų Ispanijoje ir Bulgarijoje kliūtis.“

 - Francisco Jimenez-Villarejo

Inspector Ivan Petrov

Kovos su organizuotu nusikalstamumu generalinis direktoratas

Bulgarija

Kasdienio herojaus tapatybė neatskleidžiama siekiant apsaugoti susijusių asmenų privatumą

„Daugybė dalykų galėjo nepavykti, nes operacija vienu metu vyko dviejose šalyse. Du Ispanijos pareigūnai atlikti areštų buvo išsiųsti į Bulgariją, o du Bulgarijos pareigūnai – į Ispaniją. Galiausiai nusikaltėliai buvo suimti, jiems buvo pateikti kaltinimai, o aukos išgelbėtos.“ 

„Be mūsų kolegų iš Ispanijos ir Europos pagalbos būtų buvę neįmanoma sulaikyti šios grupės narių.“

 - Inspektorius Ivanas Petrovas

Zlatka Macheva

Prieglobsčio vadovė, Nacionalinė kovos su prekyba žmonėmis komisija

Bulgarija

„Mes reguliariai bendradarbiaujame su policija per nacionalinį Bulgarijos mechanizmo, skirto prekybos žmonėmis aukoms nukreipti pas specialistus ir joms pagelbėti, koordinatorių.“

„Prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo aukos, atvykstančios į mūsų prieglobstį, paprastai yra 18–25 metų amžiaus. Kai kurios merginos su mumis ryšius palaiko ilgą laiką, kol atgauna pasitikėjimą savimi ir pradeda savarankiškai gyventi.“ 

 

 

 

„Mes teikiame medicininę ir psichologinę pagalbą ir padedame aukoms vėl įsilieti į visuomenę.“

 - Zlatka Macheva

Ar žinojote?

Suvienyti bendro tikslo

Suderinus nacionalinės policijos ir prokurorų vaidmenis, nustatoma tarpvalstybinių paieškų ir areštų data. Tai vadinama bendrų veiksmų dienomis.

132

Prekybos žmonėmis atvejų, kuriuos nagrinėjo Eurojustas, skaičius 2017 m., palyginti su 71 atveju 2014 m.

70 %

aukų yra parduodamos seksualiniam išnaudojimui, 19 % išnaudojimui darbe. Likę atvejai yra susiję su elgetavimu, fiktyvia santuoka ir prekyba organais.

Europolo informacijos sistema (EIS)

Visos 28 ES valstybės narės gali naudotis EIS. Tai agentūros centrinė informacijos ir žvalgybos duomenų apie žmones ir objektus, susijusius su sunkiais tarptautiniais nusikaltimais (įskaitant prekybą žmonėmis), bazė.

 

ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorė

Dr. Myria Vassiliadou rūpinasi, kaip geriau koordinuoti ir suderinti ES institucijų, ES agentūrų ir valstybių narių kovos su žmonių prekyba veiksmus.

KAS TIE KITI HEROJAI, KOVOJANTYS SU NUSIKALTĖLIŲ TINKLAIS?

Kai kurie jų netgi gali būti iš jūsų šalies.

ES veikia vietinių herojų, saugančių mus nuo tokių grėsmių, kaip prekyba žmonėmis, duomenų vagystės, nusikalstamumas ir pan., tinklas. Sužinokite, kaip ES padeda vietiniams jūsų šalies herojams: policijos pareigūnams, prokurorams, gelbėjimo tarnyboms ir prieglobsčio koordinatoriams.