EU PROTECTS > Meie turvalisus > Võitlus inimkaubandusega: kuidas Euroopa hävitas inimkaubanduse võrgustiku

„See oli üks olulisemaid inimkaubanduse juhtumeid viimastel aastatel.“

Inspektor David Diego Monserrat

2017. aasta juulis vabastati 13 naist vägivaldse kuritegeliku rühmituse käest. Naistega manipuleeriti ja neid ähvardati. Nad lahutati oma peredest Bulgaarias ja viidi Hispaaniasse, kus neid sunniti töötama prostituutidena.  

Ainus võimalus rühmituse lõhkumiseks ja naiste vabastamiseks oli algatada üle-euroopaliselt koordineeritud uurimine. Europol ja Eurojust ühendasid suuremahuliseks uurimiseks politseijõud Hispaanias ja Bulgaarias. Taustajõududena töötasid mõlemad Euroopa asutused, aidates politseiametnikel koguda ja jagada tõendeid ning vahistada.

Esita video

Võitlus inimkaubandusega: kuidas Euroopa hävitas inimkaubanduse võrgustiku

Riikide ametiasutused pidid pärast vägivaldse inimkaubanduse võrgustiku avastamist tegutsema kiiresti. Hispaanias sunniti prostitutsioonile Bulgaariast pärit noori naisi.

Ühe nädala jooksul vahistati 34 kuritegeliku rühmituse liiget ja vabastati 13 noort naist. Operatsioon võlgnes oma edu Euroopa koordineeritud jõupingutustele.

Jätkamiseks liikuge kerides

EU Protects: kuidas Euroopa likvideeris inimkaubandusega tegeleva rühmituse

Inspector David Diego Monserrat

Riiklik politsei

Hispaania

„Saime usaldusväärsest allikast infot, et Bulgaariast pärit naisi sunniti Lõuna-Hispaanias töötama prostituutidena. Me pidime vahistamised kooskõlastama otse Bulgaaria politseiga. Europol ja Eurojust olid meile selle koostöö juures suureks abiks.”

 

 

 

 

 

 

 

„See rühmitus oleks suure tõenäosusega liikunud teise riiki ja jätkanud naiste ärakasutamist seal.“

 inspektor David Diego Monserrat

Enrique Morales

endine Europoli töötaja

Hispaania

„Pärast Hispaaniast teate saamist alustasime profiilide koostamist rühmituse liidrite, autojuhtide ja naiste käitlejate kohta. Europolil on juurdepääs ulatuslikule kriminaaljälituse andmebaasile. Kohtume riikide ametiasutustega, aitame kaasa nende uurimisele ja koordineerime mitmete riikidega seotud operatsioone.“

 

 

 

„Panime aluse sujuvale koostööle.“

 - Enrique Morales

Francisco Jiménez-Villarejo

Hispaania, Eurojust

Holland

„Operatsiooni plaanimiseks korraldasime Haagis kaks kohtumist. Koos Hispaania ja Bulgaaria ametiasutustega määratlesime peamised eesmärgid ja kriminaalsüüdistused. Eurojust andis nõu operatsiooni õiguslike aspektide kohta, nagu tõkendite väljastamine ja kahtlustatavate pangakontode blokeerimine. Samuti oli oluline ohvrite toetamine: nad vajasid füüsilist kaitset ja teavet oma õigustest.”

 

 

 

 

 

„Kõrvaldasime kitsaskohad, et Hispaania ja Bulgaaria saaksid kahtlusalused arreteerida.“

 - Francisco Jimenez-Villarejo

Inspector Ivan Petrov

Organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise peadirektoraat

Bulgaaria

Selle tavakodanikust kangelase isik on varjatud, et kaitsta sellistes operatsioonides osalevate inimeste privaatsust.

„Nii palju asju oleks võinud valesti minna, sest operatsioon toimus samal ajal kahes riigis. Vahistamiste ajaks saadeti Bulgaariasse kaks Hispaania ametnikku ja Hispaaniasse kaks Bulgaaria ametnikku. Lõpuks esitati kurjategijatele süüdistus ja ohvrid päästeti.” 

„Ilma meie Hispaania ja Euroopa kolleegide abita poleks selle rühmituse peatamine võimalik olnud.“

 - inspektor Ivan Petrov

Zlatka Macheva

varjupaiga juhataja, inimkaubanduse vastu võitlemise riiklik komisjon

Bulgaaria

„Me teeme politseiga Bulgaaria mehhanismi riiklikku koordinaatori kaudu regulaarselt koostööd inimkaubanduse ohvrite suunamiseks ja toetamiseks.”

„Meie varjupaika saabuvad inimkaubanduse ja seksuaalse ärakasutamise ohvrid on tavaliselt 18–25-aastased. Mõned tüdrukud jäävad meiega pikaks ajaks suhtlema, et taasluua usaldus ja hakata iseseisvalt elama.” 

 

 

 

„Pakume ohvritele meditsiinilist ja psühholoogilist abi, et nad saaksid tavaellu naasta.“

 - Zlatka Macheva

Kas teadsite?

Koos ühise eesmärgi nimel

Kui kohaliku politsei ja prokuratuuri rollis on kokku lepitud, määratakse kuupäevad piiriüleste läbiotsimiste ning vahistamiste teostamiseks. Neid päevi kutsutakse ühistegevuse päevadeks.

132

Inimkaubanduse juhtumite arv, mille Eurojust 2017. aastal tuvastas. Võrdluseks – 2014. aastal tuvastati 71 juhtumit.

70%

inimkaubanduse juhtumitest on seotud seksuaalse ärakasutamisega, 19% juhtudest on seotud tööle sundimisega ja ülejäänud kaasused on seotud kerjamise, fiktiivabielude või elundite müügiga.

Europoli infosüsteem (EIS)

Kõik 28 ELi liikmesriiki pääsevad ligi EISile, agentuuri keskandmebaasile, kus on teave ja luureandmed raskete rahvusvaheliste kuritegudega (sealhulgas inimkaubandusega) seotud inimeste ja objektide kohta.

 

INIMKAUBANDUSE- VASTASE VÕITLUSE KOORDINAATOR

Dr Myria Vassiliadou vastutab kõigi ELi institutsioonide, ametite ja liikmesriikide inimkaubandusvastase tegevuse koordineerimise ning ühtlustamise eest.

KES ON VEEL KURITEGELIKE VÕRGUSTIKE VASTU VÕITLEVAD KANGELASED?

Mõned neist võivad pärineda ka teie riigist.

EL on loonud kangelaste võrgustiku, mille eesmärk on kaitsta meid inimkaubanduse, andmevarguste, kuritegevuse ja muu ohtliku eest. Võrgustikku kuuluvad nii politseinikud, prokurörid, päästemeeskonnad, varjupaikade koordinaatorid kui ka paljud teised. Lugege, kuidas EL teie riigi kangelasi toetab.