EU PROTECTS > Vores sikkerhed > En cirkel blev brudt: Sådan knuste Europa en menneskehandelsring

“Det var en de største sager med menneskehandel i nyere tid.”

Politikommissær David Diego Monserrat

I juli 2017 blev 13 kvinder befriet fra en voldelig og nådesløs kriminel bande. De var blevet taget fra deres familier i Bulgarien og med manipulation og trusler fragtet til Spanien, hvor de blev tvunget ud i prostitution. 

Det var kun muligt at stoppe banden og befri kvinderne gennem en koordineret indsats på tværs af Europa. Europol og Eurojust var bindeled mellem politistyrkerne i Spanien og Bulgarien, som påtog sig den omfattende efterforskning. De to europæiske agenturer opererede bag kulissen og hjalp politibetjentene med at indsamle og dele bevismateriale og foretage anholdelser.

Afspil videoen

En cirkel blev brudt: Sådan knuste Europa en menneskehandelsring

Nationale myndigheder måtte handle hurtigt, da de opdagede en voldelig menneskehandelsring. Unge kvinder, som var blevet bortført fra deres hjem i Bulgarien, blev tvunget ud i prostitution i Spanien.

På blot en enkelt uge blev der arresteret 34 bandemedlemmer, og 13 unge kvinder blev befriet. Aktionen var en succes takket være en koordineret europæisk indsats.

Scroll for at fortsætte

EU Protects: Sådan opløste Europa et menneskehandelsnetværk

Inspector David Diego Monserrat

Det nationale politi

Spanien

"Vi modtog oplysninger fra en pålidelig kilde om, at kvinder fra Bulgarien blev tvunget ud i prostitution i Sydspanien. Vi måtte koordinere anholdelserne direkte med det bulgarske politi. Europol og Eurojust var hjernerne bag samarbejdet."

 

 

 

 

 

 

 

"Banden kunne let være taget til et andet land for at fortsætte med at misbruge kvinder."

 - Politikommissær David Diego Monserrat

Enrique Morales

Tidligere Europol

Spanien

"Da vi havde fået besked fra Spanien, begyndte vi at opbygge profiler på bandelederne, chaufførerne og dem, som tog sig af kvinderne. Europol har adgang til en enorm database i forbindelse med efterforskning af kriminalitet. Vi mødtes med de nationale myndigheder, bidrog til deres efterforskninger og koordinerede aktionerne mellem de involverede lande."

"Vi var udgangspunktet for det gnidningsløse samarbejde."

- Enrique Morales

Francisco Jiménez-Villarejo

Spanier, Eurojust

Holland

"Vi organiserede to møder i Haag, hvor vi skulle planlægge aktionen. Sammen med de spanske og bulgarske myndigheder identificerede vi de vigtigste mål og kriminelle sigtelser. Eurojust leverede rådgivning inden for alle de juridiske aspekter af aktionen såsom udstedelse af polititilhold og blokering af de mistænktes bankkonti. Det var også særdeles vigtigt at sørge for hjælp til ofrene; de skulle have fysisk beskyttelse og oplyses om deres rettigheder."

 

 

 

 

 

"Vi eliminerede flaskehalse, så anholdelserne kunne foregå i Spanien og Bulgarien."

- Francisco Jimenez-Villarejo

Inspector Ivan Petrov

Generaldirektoratet for bekæmpelse af organiseret kriminalitet

Bulgarien

Heltens identitet tilbageholdes for at beskytte de involverede parters privatliv

"Der var så mange ting, der kunne gå galt, fordi aktionen fandt sted samtidigt i to lande. Der blev sendt to spanske betjente til Bulgarien og to bulgarske betjente til Spanien, som skulle foretage anholdelserne. I sidste ende blev forbryderne retsforfulgt, og ofrene blev reddet." 

"Det havde været umuligt at opløse denne gruppe uden vores spanske og europæiske kolleger."

- Politikommissær Ivan Petrov

Zlatka Macheva

Herbergsleder, Den nationale kommission for bekæmpelse af menneskesmugling

Bulgarien

"Vi arbejder fast sammen med politiet gennem den nationale koordinator for den bulgarske mekanisme vedrørende henvisning af og hjælp til ofre for menneskehandel."

"Ofrene for menneskehandel og seksuel udnyttelse, som ankommer til vores herberg, er normalt mellem 18 og 25 år. Nogle af pigerne holder kontakten med os længe, mens de på ny opbygger tillid og begynder at leve et selvstændigt liv." 

 

 

 

"Vi sørger for læge- og psykologhjælp for at hjælpe ofrene med at komme tilbage til samfundet."

- Zlatka Macheva

Vidste du?

Forenet af en fælles sag

Når rollerne for det nationale politi og anklagemyndigheden er aftalt, bestemmes en dato for udførelsen af eftersøgninger og anholdelser på tværs af grænser. Disse kaldes Joint Action Days

132

Antallet af sager om menneskehandel, som Eurojust påtog sig i 2017 sammenlignet med 71 i 2014

70%

af ofrene bliver handlet på baggrund af seksuel udnyttelse, 19 % på baggrund af udnyttelse som arbejdskraft. De resterende sager angår tiggeri, proformaægteskaber og organhandel

Europol Information System (EIS)

Alle 28 EU-medlemslande har adgang til EIS, agenturets centrale database for oplysninger og efterretninger om personer og objekter, der er sat i forbindelse med alvorlig international kriminalitet (herunder menneskehandel)

 

EU-koordinator for antismugling

Dr. Myria Vassiliadou er ansvarlig for at forbedre koordination og sammenhæng mellem alle EU-institutioner, EU-agenturer og medlemslandenes indsatser mod smugling

HVEM ER DE ANDRE HELTE, DER BEKÆMPER KRIMINELLE NETVÆRK?

Nogle af dem kommer måske endda fra dit land.

Netværket af helte, som forbindes af EU, arbejder sammen om at beskytte os mod menneskehandel, datatyveri, kriminalitet m.m. Fra politibetjente til anklagemyndigheder, redningsmandskab til asylkoordinatorer – find ud af, hvordan EU støtter lokale helte i dit land.