EU PROTECTS > Naše bezpečnost > Zničení sítě: Jak Evropa rozprášila síť obchodníků s lidmi

„Byl to jeden z nejvýznamnějších případů obchodování s lidmi za poslední roky.“

Inspektor David Diego Monserrat

V červenci 2017 bylo osvobozeno 13 žen z nadvlády násilného gangu zločinců. Zmanipulovali je a vyhrožovali jim, aby je odloučili od jejich rodin v Bulharsku a převezli do Španělska, kde je nutili k prostituci. 

Jediným způsobem, jak gang rozbít a ženy osvobodit, byla koordinace aktivit napříč Evropou. Agentury Europol a Eurojust propojily policejní síly ve Španělsku a Bulharsku a zahájily toto rozsáhlé vyšetřování. Obě evropské agentury stály v pozadí a pomáhaly policistům shromažďovat a sdílet důkazy a zatýkat pachatele.

Přehrát video

Zničení sítě: Jak Evropa rozprášila síť obchodníků s lidmi

Národní úřady musely po odhalení násilného řetězce obchodníků s lidmi jednat rychle. Mladé ženy unesené ze svých domovů v Bulharsku byly ve Španělsku nuceny k prostituci.

Během jednoho týdne bylo zatčeno 34 členů gangu a osvobozeno 13 mladých žen. Operace byla úspěšná díky koordinované snaze na evropské úrovni.

Pokračujte posunutím níže

EU Protects: Jak Evropa rozbila síť obchodníků s lidmi

Inspector David Diego Monserrat

Státní policie

Španělsko

„Z důvěryhodného zdroje jsme získali informaci, že v jižním Španělsku jsou k prostituci nuceny ženy z Bulharska. Zatýkání jsme potřebovali koordinovat přímo s bulharskou policií. Celou operaci zorganizovaly orgány Europol a Eurojust

„Tento gang se mohl snadno přesunout do jiné země a pokračovat ve zneužívání žen.“

 – Inspektor David Diego Monserrat

Enrique Morales

dřívější zaměstnanec Europolu

Španělsko

„Když nás Španělsko kontaktovalo, začali jsme sestavovat profily hlavních představitelů gangu, řidičů a pasáků. Europol má přístup k obří kriminální informační databázi. Setkáváme se s národními úřady, pomáháme jim s vyšetřováním a koordinujeme operace probíhající v několika zemích.“

 

 

 

„Jsme výchozím bodem pro plynulou spolupráci.“

– Enrique Morales

Francisco Jiménez-Villarejo

Španělsko, Eurojust

Nizozemsko

„Za účelem naplánování operace jsme zorganizovali dvě setkání v Haagu. Společně se španělskými a bulharskými úřady jsme identifikovali hlavní cíle a obvinění z trestného činu. Agentura Eurojust poskytla poradenství k právním aspektům operace, například vydání soudních příkazů a zablokování bankovních účtů podezřelých. Důležitá byla také podpora obětí. Potřebovaly fyzickou ochranu a informace o svých právech.“

 

 

 

 

 

„Odstranili jsme překážky, aby zatčení ve Španělsku a Bulharsku mohla proběhnout bez problémů.“

 – Francisco Jimenez-Villarejo

Inspector Ivan Petrov

Generální ředitelství pro boj s organizovaným zločinem

Bulharsko

Jméno a identita tohoto hrdiny jsou změněny z důvodu ochrany soukromí osob zapojených do těchto operací.

„Pokazit se mohlo hodně věcí, protože operace probíhala současně ve dvou zemích. Pro účely zatýkání byli do Bulharska odesláni dva španělští policisté a dva bulharští policisté odcestovali do Španělska. Všichni zločinci byli obviněni a oběti byly osvobozeny.“ 

„Bez našich španělských a evropských kolegů bychom tento řetězec nerozbili.“

– Inspektor Ivan Petrov

Zlatka Macheva

Vedoucí střediska, národní komise pro boj proti obchodu s lidmi

Bulharsko

„Pravidelně spolupracujeme s policií prostřednictvím národního koordinátora bulharského mechanismu ohledně doporučení a podpory obětí obchodu s lidmi.“

„Obětem obchodu s lidmi a sexuálního vydírání, které se dostávají do našeho centra, je obvykle 18 až 25 let. Některé dívky jsou s námi v kontaktu dlouhou dobu a postupně si obnovují důvěru a začínají žít samostatně.“ 

„Poskytujeme lékařskou a psychologickou pomoc, aby se oběti mohly znovu začlenit do společnosti.“

– Zlatka Macheva

Víte, že...

Spolu za společným cílem

Jakmile se dohodnou role národní policie a státních zástupců, stanoví se datum pro prohlídky a zatýkání přes hranice. Tyto akce se nazývají Joint Action Day.

132

Počet případů obchodu s lidmi řešených agenturou Eurojust v roce 2017 – v porovnání se 71 případy v roce 2014

70 %

obětí obchodu s lidmi jsou sexuálně z neužívány, 19 % z nich je nuceno k práci. Zbývající případy se týkají žebrání, fingovaných sňatků a obchodu s orgány.

Informační systém Europolu (EIS)

Všech 28 členských států EU má přístup do centrální databáze agentury EIS, která obsahuje informace a údaje o lidech a předmětech spojených se závažnými mezinárodními zločiny (včetně obchodu s lidmi).

 

Koordinátor pro boj s obchodem s lidmi EU

Dr. Myria Vassiliadou zodpovídá za zlepšení koordinace a propojení úsilí v rámci boje s obchodem s lidmi ze strany institucí EU, agentur EU a členských států

KDO JSOU DALŠÍ HRDINOVÉ BOJUJÍCÍ SE ZLOČINECKÝMI SÍTĚMI?

Někteří mohou dokonce pocházet z vaší země.

Díky propojení EU zde existuje síť hrdinů mezi námi, kteří nás společně chrání před obchodem s lidmi, krádeží dat, trestnou činností a dalšími riziky. Seznamte se s hrdiny mezi námi, od policistů po státní zástupce, od záchranářů po koordinátory azylu, a zjistěte, jak je EU ve vaší zemi podporuje.