EU PROTECTS > Mūsų saugumas > Nuo informuotumo iki prevencijos: kaip ES kovoja su radikalizacija visoje Europoje

„Kaip daugeliui žmonių radikalizacija man tebuvo televizijoje aptarinėjama tema. Tačiau 2017 m. gegužės 22 d. viskas pasikeitė.“

Figen Murray

Figen ir Nabila – tai dvi moterys, kurios su radikalizacija susidūrė labai skirtingomis aplinkybėmis. Figen sūnus žuvo per teroristinį išpuolį, o Nabila vos neteko sūnaus dėl ekstremistinės ideologijos. Ekstremizmas pakeitė abiejų motinų gyvenimus amžiams, tačiau jos susivienijo, siekdamos šviesti kitus apie radikalizmo keliamus pavojus.

Pasinaudodamos ES Informacijos apie radikalizaciją tinklu Figen ir Nabila palaiko ryšį su socialiniais darbuotojais ir vietos organizacijomis, dedančiomis pastangas sustabdyti ekstremistinių pažiūrų sklaidą ir grupuotes, kurios naudojasi šiomis pažiūromis siekdamos skatinti smurtą.

Rodyti vaizdo įrašą

Nuo informuotumo iki prevencijos: kaip ES kovoja su radikalizacija visoje Europoje

Radikalizacija ir ekstremalios pažiūros visada egzistavo, tačiau dėl naujų technologijų ir didėjančio visuomenės susiskaldymo jie tampa itin klastinga grėsme, ypač jaunimui. Susipažinkite su dviem motinomis, jų asmeniniais įvykiais, kurie paskatino jas imtis antiradikalizacijos veiklos, ir visoje ES veikiančiu tinklu, kuris suteikė joms galimybę pasidalyti savo istorijomis bei suvienyti jėgas su kitais šios srities specialistais.

Slinkti, kad būtų tęsiama

EU Protects: Kaip ES kovoja su radikalizacija?

Figen Murray

Taikos puoselėtoja

Jungtinė Karalystė

„Mano sūnus Martynas buvo vienas iš 22 žmonių, žuvusių per 2017 m. teroristinį išpuolį Mančesterio arenoje. Patyriau šoką, kuris virto giliu liūdesiu, o vėliau pajutau poreikį užtikrinti, kad Martyno mirtis turėtų prasmę. Todėl dabar pasakoju mūsų istoriją visais atvejais, kai galiu ką nors pakeisti. Netgi kalbėjau Europos Parlamente ir, prisidėdama prie ES antiradikalizacijos tinklo veiklos, sutikau bendraminčių. Šios veiklos esmė – bendras darbas, pamirštant skirtumus ir dalijantis gerąja patirtimi.“

„Noriu apsaugoti kitas šeimas nuo sielvarto, patiriamo dėl tokių beprasmiškų poelgių, kuriems galima užkirsti kelią.“

 – Figen Murray

Robert Örell

EXIT NVO

Švedija

„Turiu 15 metų darbo padedant žmonėms ištrūkti iš smurtinio ekstremizmo aplinkos (nesvarbu, ar tai būtų dešinieji ekstremistai, grupuočių nariai, ar religiniai radikalai) patirties. Kiekvienas turi savo istoriją. Norime padėti žmonėms teigiama linkme pakreipti gyvenimus ir kurti saugesnę visuomenę. Tam reikia laiko ir išteklių. Turime visoje ES plėsti pagalbą ir didinti informuotumą.“

„Ekstremistinės grupuotės veikia tarpvalstybiniu lygmeniu. Šalys, norėdamos kovoti su tokių grupuočių įtaka Europoje, turi dirbti išvien.“

 – Robertas Örellis

Jessika Soors

Vilvordės savivaldybė

Belgija

„Vilvordėje esu atsakinga už vietinės veiklos, kuria siekiama užkirsti kelią smurtiniam ekstremizmui ir su juo kovoti, koordinavimą. Tai reiškia, kad ne tik užsiimame politine veikla, bet ir keliaujame į mokyklas ir bendruomenes.“

„ES Informacijos apie radikalizaciją tinklas naudingas tuo, kad padeda visos Europos specialistams rasti ir palaikyti vieni kitus. Žinome, kad visas šias problemas sprendžiame kartu.“

„ES padeda vietos specialistams, dirbantiems su radikalizacijos pažeidžiamais asmenimis. Tokia pagalba tiesiogiai paveikia mūsų saugumą gatvėse.“

 – Jessika Soors

Nabila Mazouz

Bendruomenių švietėja

Belgija

„Vieną dieną sulaukiau policijos skambučio – jie informavo, kad suėmė į Siriją per Turkiją keliavusį sūnų – jam tebuvo 17 metų. Sūnui sėdint kalėjime, turėjome galimybę jį deradikalizuoti ir sugrąžinti į bendruomenę. Reikėjo kantrybės ir supratingumo. Šiandien sūnus tęsia studijas ir nori tapti socialiniu darbuotoju.“

„Dabar turiu platformą, kurioje galiu dalytis savo patirtimi. Keliauju į mokyklas su Jessika ir kitais ES tinklo nariais, siekdama didinti informuotumą apie daugybę radikalizacijos aspektų.“

 

„Kai sūnus pakliuvo į kalėjimą, žinojau, kad tai tinkamas metas jam padėti.“

 – Nabila Mazouz

Ar žinojote?

Radikalizacija

gali būti įvairių formų (religinė, politinė ir socialinė), kurios įkvepia ekstremistines grupuotes ir gali skatinti smurtą.

5 000

Bendras ES Informacijos apie radikalizaciją tinklo (RAN) specialistų skaičius 2018 m. RAN (dar vadinamas specialistų tinklu) skatina aktyviai įvairiose ES valstybėse narėse dirbančių vietos organizacijų, socialinių darbuotojų ir mokytojų bendradarbiavimą, darbo grupes ir mokymą.

9

RAN darbo grupių, kurių veikla suskirstyta į skirtingas temines kompetencijos sritis: komunikacija ir idėjos, švietimas, EXIT, jaunimas, šeimos ir bendruomenės, vietos valdžios institucijos, kalėjimai ir probacija, policija ir teisėsauga, terorizmo aukų atminimas, sveikata ir socialinė priežiūra, skaičius.

KURIE DAR ASMENYS KOVOJA SU NUSIKALSTAMA VEIKLA?

Kai kurie jų netgi gali būti jūsų bendrapiliečiai.

ES subūrė vietoje dirbančių žmonių tinklus, saugančius mus nuo tokių grėsmių kaip radikalizacija, prekyba narkotikais, kibernetiniai išpuoliai ir pan. Sužinokite, kaip ES jiems – policijos tyrėjams, pilotams, prekybos ekspertams, medikams ir kt. – padeda.