EU PROTECTS > Naše bezpečnost > Od osvěty k prevenci: Jak EU bojuje s radikalizací v celé Evropě

„Pro mě, stejně jako pro většinu ostatních, byla radikalizace vzdáleným tématem, o kterém se občas mluvilo v televizi. 22. května 2017 se ale vše změnilo.“

Figen Murrayová

Figen a Nabila jsou matky, které mají s radikalizací velmi odlišné zkušenosti. Syn Figen zahynul během teroristického útoku, zatímco Nabila svého syna málem ztratila kvůli vyznávání extremistické ideologie. Životy obou matek extremismus nenávratně změnil, spojila je ale touha poučit ostatní o hrozbách radikalizace.

Síť EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci spojila Figen a Nabilu se sociálními pracovníky a místními organizacemi, které se snaží zastavit šíření extremistických názorů i skupin, které je využívají k podpoře násilí.

Přehrát video

Od osvěty k prevenci: Jak EU bojuje s radikalizací v celé Evropě

Radikalizace a extremistické názory tu byly vždy, ale nové technologie a zvyšující se polarizace společnosti z těchto jevů udělaly skutečnou hrozbu, zejména pro mladé lidi. Sledujte příběh dvou matek, které osobní neštěstí přivedlo k antiradikalizačním aktivitám. Seznamte se s celoevropskou sítí, která jim zajistila prostor, kde se mohou o své zkušenosti podělit a spojit síly s dalšími odborníky.

Pokračujte posunutím níže

EU Protects: Jak EU bojuje proti radikalizaci

Figen Murray

Propagátorka pacifismu

Spojené království

„Můj syn Martyn byl jedním z 22 lidí zavražděných při teroristickém útoku v Manchester Aréně v roce 2017. Po jeho smrti jsem zažila obrovský šok, pak přišel hluboký zármutek, a nakonec niterní potřeba dát Martynově smrti smysl. Proto teď náš příběh vyprávím všem lidem, kterým by mohl pomoci. Díky antiradikalizační síti EU jsem hovořila dokonce na půdě Evropského parlamentu a setkala se s lidmi podobného smýšlení. Spolupracujeme, nevšímáme si rozdílností a dělíme se o zkušenosti. Právě o tohle se moje poslání opírá.“

„Chtěla bych, aby tu bolest způsobenou tak nesmyslnými útoky, kterým lze v konečném důsledku předejít, nemusely zakoušet další rodiny.“

 - Figen Murrayová

Robert Örell

Nezisková organizace EXIT

Švédsko

„Už 15 let pomáhám lidem opustit násilné extremistické prostředí, ať jde o pravicový extremismus, členy gangů, nebo náboženské radikály. Každý má svůj příběh. Chceme lidem pomoci udělat v životě krok správným směrem a vytvořit tím bezpečnější společnost. To ale chce čas a zdroje. Musíme proto vybudovat celoevropskou síť, která pro tyto snahy zajistí podporu a zvýší obecné povědomí.“

„Extremistické skupiny neomezují hranicemi národních států. Abychom byli při potírání vlivu těchto skupin v rámci Evropy úspěšní, musí jednotlivé země spolupracovat.“

 - Robert Örell

Jessika Soors

Město Vilvoorde

Belgie

„Ve Vilvoorde zodpovídám za koordinaci místních aktivit v oblasti prevence a potírání násilného extremismu. Kromě práce na přijímání lokálních opatření to znamená i obcházení škol a komunit.“

„Na síti pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN) EU je skvělé to, že spojuje a podporuje profesionály z celé Evropy. Víme, že v tomhle ohledu všichni táhneme za jeden provaz.“

„EU podporuje odborníky, kteří přímo pracují s lidmi, kteří mají tendenci se radikalizovat. Tato podpora má přímý dopad na bezpečnost na našich ulicích.“

 - Jessika Soorsová

Nabila Mazouz

Mluvčí komunity

Belgie

„Jednoho dne mi zavolala policie, aby mi oznámila, že zadrželi mého syna, který se snažil přes Turecko dostat do Sýrie. Bylo mu jen 17 let. Jakmile se ocitl ve vězení, dostali jsme příležitost ho deradikalizovat a vrátit zpět do společnosti. Chtělo to ale hodně trpělivosti a pochopení. Dnes můj syn zase chodí do školy a chtěl by se stát sociálním pracovníkem.“

„Já mám teď k dispozici platformu, prostřednictvím které se můžu o své zkušenosti podělit. S Jessikou i dalšími členy sítě EU chodíme do škol a zvyšujeme povědomí o mnohých podobách radikalizace.“

 

„Když se můj syn ocitl ve vězení, uvědomila jsem si, že potřebuje pomoc.“

 - Nabila Mazouzouvá

Víte, že...

Radikalizace

může mít mnoho podob, náboženské, politické i sociální, které mohou inspirovat extremistické skupiny k případnému násilí.

5 000

Celkové množství odborníků sítě EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN) v roce 2018. RAN, známá jako síť odborníků, podporuje spolupráci, vytváří pracovní skupiny a organizuje školení v rámci místních organizací a mezi sociálními pracovníky i učiteli, kteří jsou již v různých členských státech EU aktivní.

9

Počet pracovních skupin sítě RAN, které jsou rozdělené do různých tematických skupin podle zkušeností: Komunikace a příběhy; Vzdělávání; EXIT; Mládež, rodiny a komunity; Místní úřady; Věznice a probační zařízení; Policie a policejní orgány; Památka obětem teroristických činů; Zdravotní a sociální péče.

OBYČEJNÍ LIDÉ BOJUJÍCÍ S TRESTNOU ČINNOSTÍ

Někteří z nich možná působí právě ve vaší zemi.

V EU najdeme mnoho lidí, kteří nás společným úsilím chrání před radikalizací, obchodem s drogami, kybernetickými útoky a jinými hrozbami. Jde o policejní vyšetřovatele, piloty, experty na obchod či lékaře. Přečtěte si, co pro nás tito hrdinové všedního dne dělají, a zjistěte, jakým způsobem je podporuje Evropská unie právě ve vaší zemi.