EU PROTECTS > Ár Sláinte

Ár Sláinte

A bhuí le forbairtí ceannródaíocha san eolaíocht, tá saol níos faide agus níos sláintiúla ag ár bhformhór ná riamh cheana. Ach ní mór dúinn muid féin a chosaint i gcónaí ar ghuaiseacha sláinte, ar nós táirgí neamhshábháilte, galair a chuireann an bheatha i mbaol agus ceimiceáin dhainséaracha.

Tugann an tAontas Eorpach an-aird ar a chúram maidir le sláinte a shaoránach. Gach lá, comhoibríonn laochra ó thíortha éagsúla den Aontas Eorpach chun go mbeimid sláintiúil agus saor ó dhainséar. Seo iad a gcuid scéalta.

Ár sláinte faoi bhagairt

“Bhí sé riachtanach fáil a bheith againn ar na speisialtóirí ab fhearr san Eoraip chun an chóireáil ab oiriúnaí dár mac a aimsiú.”

K & J

An dara tuairim: Mar a chomhroinneann líonraí an Aontais eolas chun beatha daoine a tharrtháil

Tá timpeall 30 milliún duine san Eoraip atá buailte le galair agus riochtaí neamhchoitianta, ach níl an saineolas ná an cumas ag aon tír amháin chun iad a leigheas. In 2017, chabhraigh lia-chleachtóirí as 28 ionad in 13 Bhallstát le dochtúir teaghlaigh diagnóis a dhéanamh agus cóireáil a mholadh do leanbh ar a bhfuil cineál neamhchoitianta den titimeas.

Tuilleadh eolais
Éifeachtaí an athraithe aeráide

“Ag an aois seo, níor mhaith liom a bheith i mbaol gach uair dá bhfágaim an teach.”

Umbelina Martinho

A bheith fionnuar i gcónaí: Réitigh nádúrtha na hEorpa ar thonnta teasa 

San Eoraip amháin, cailltear os cionn 3,000 duine gach bliain de bharr tonnta teasa. Tacaíonn an tAontas Eorpach le pleanálaithe baile, ailtirí agus eolaithe atá ag obair ar réitigh áitiúla ar an teas millteanach, ó phasáiste nádúrtha glas gaoithe in Cascais go satailítí Eorpacha ar thús cadhnaíochta a rianaíonn teochtaí arda in Bologna. Cad atá i mbaol? Na mílte duine ar fud na hEorpa gach samhradh.

Tuilleadh eolais
Ár sláinte faoi bhagairt

Chabhraigh an €2 bhilliún a chuir an tAontas Eorpach ar fáil chun ceann de na ráigeanna Ebola ba mhó riamh a shrianadh.

Ebola a shrianadh: Daoine atá i mbaol báis a chosaint

Agus ráig Ebola faoi lán seoil san Afraic Thiar, chabhraigh an tAontas Eorpach leis na céadta duine ón Eoraip teacht le chéile chun aghaidh a thabhairt ar an ráig.

Tuilleadh eolais

Arbh eol duit?

81 BHLIAIN

meánionchas saoil shaoránaigh an Aontais Eorpaigh a saolaíodh in 2016.

86%

an céatadán de bhásanna de dheasca guaiseanna nádúrtha san Aontas Eorpach ag éirí as na teochtaí foircneacha le linn tonnta teasa.

BEIRT AS GACH TRIÚR

(67.2%) san AE a bhraitheann go bhfuil an tsláinte go han-mhaith nó go maith acu.

NÍ hÉ SEO DEIREADH AN SCÉIL

Tá laochra i do cheantar féin a oibríonn ó dhubh go dubh chun do shláinte agus sláinte do theaghlaigh agus daoine atá muinteartha leat a chosaint. Léigh a scéalta siúd le fáil amach faoin gcabhair sin.