EU PROTECTS > Mūsu veselība > Stingrāki noteikumi tekstila jomā: kā ES mūs aizsargā no toksisku ķīmisko vielu klātbūtnes apģērbā

“Mani mierina doma, ka mana dēla apģērbs būs drošs valkāšanai, jo tas nesatur toksiskas ķīmiskās vielas.”

Gosia Calabrò

Pēc dažiem mēnešiem Goša kļūs par māmiņu. Tagad viņa vairāk nekā jebkad uztraucas par toksisko vielu ietekmi uz ikdienas dzīvi. Ir zināms, ka dažas apģērbā izmantotās ķīmiskās vielas izraisa vēzi vai reproduktīvās veselības traucējumus. Šīs vielas ir bīstamas, ja lielā koncentrācijā nonāk saskarē ar ādu.

Pēc šā apdraudējuma atklāšanas Eiropas Savienība ir ieviesusi stingrākus noteikumus, lai ierobežotu 33 ķīmisko vielu izmantošanu apģērbā un tekstilizstrādājumos (piemēram, segās, dvieļos un palagos), kas tiek pārdoti Eiropā. Uzziniet vairāk par Eiropas zinātniekiem, ķīmisko vielu inspektoriem un tekstilrūpniecības uzņēmumiem, kas palīdz aizsargāt patērētājus no veselībai bīstamu vielu iedarbības. 

Stingrāki noteikumi tekstila jomā: kā ES mūs aizsargā no toksisku ķīmisko vielu klātbūtnes apģērbā

Neatkarīgi no tā, vai tas ir jaunas sezonas sākums, bērna pirmā skolas diena vai izdevīgs piedāvājums izpārdošanas laikā, pērkot jaunu apģērbu, jāņem vērā daudzi aspekti. Ir jāņem vērā, ka dažas ķīmiskās vielas ir bīstamas cilvēku veselībai, ja tiek izmantotas apģērbā. Tādēļ ES ar zinātnieku, ķīmisko vielu inspektoru un tekstilrūpniecības uzņēmumu atbalstu ierobežo 33 ķīmisko vielu izmantošanu visos tekstilizstrādājumos, kas tiek izgatavoti un pārdoti Eiropas tirgū.

Ritiniet tālāk

Dr Greet Schoeters

Antverpenes Universitāte

Beļģija

“Toksiskās ķīmiskās vielas mūsu ķermenī var nonākt dažādi — vai nu no gaisa, kuru ieelpojam, vai ar ūdeni, ko dzeram. Bērni mēdz visu likt mutē. Tādēļ, ja viņu apģērbā vai segās ir ķīmiskās vielas, viņi tiek pakļauti toksīnu iedarbības papildu riskam.” 

“Šeit, Beļģijā, es palīdzu vadīt ES finansētu projektu, kura mērķis ir labāk izprast, kā apģērbā esošās dažādās bīstamās ķīmiskās vielas ietekmē mūsu veselību. Mēs apkopojam šo informāciju un dalāmies tajā ar kolēģiem citās Eiropas valstīs.”

“Esam atklājuši, ka apģērbā esošās ķīmiskās vielas patiešām nonāk ķermenī; tas ir satraucoši, un cilvēkiem tas jāzina.”

 - Dr Greet Schoeters

Ana María Blass-Rico

Spāniete, Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU dienests, Eiropas Komisija

Beļģija

“Mēs esam ierobežojuši 33 bīstamu ķīmisko vielu izmantošanu apģērbā visā ES. Šīs ķīmiskās vielas neļauj apģērbam sarauties vai zaudēt krāsu, taču tās apdraud veselību. Tādēļ saskare ar tām būtu jāierobežo līdz minimumam.”

“Kopīgiem spēkiem esam noteikuši šos drošības ierobežojumus, iesaistot tehniskos speciālistus, piemēram, mani, valsts ķīmisko vielu inspektorus, kā arī veselības speciālistus un tekstilrūpniecības pārstāvjus.”

“Mūsu pienākums ir aizsargāt iedzīvotājus un viņu apkārtējo vidi no bīstamām ķīmiskajām vielām. Mēs paļaujamies uz sadarbību ar Eiropas valstīm un nozaru pārstāvjiem.”

 - Ana María Blass-Rico

Emma Westerholm

Zviedrijas Ķīmisko vielu aģentūra

Zviedrija

“Mēs pārbaudām bīstamu ķīmisko vielu klātbūtni visu veidu patēriņa precēs saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem. Vēl pavisam nesen Eiropā veiktajās ķīmiskajās pārbaudēs ķīmisko vielu klātbūtnei apģērbā netika veltīts īpaši daudz uzmanības. Jaunie noteikumi nozīmē, ka tagad katra Eiropas valsts var ierobežot šo vielu ražošanu un importu.”

 

“Visas ES valstis ir vienisprātis, ka mums būtu jādara vairāk, lai ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu klātbūtni apģērbā visā Eiropā.”

 - Emma Westerholm

Dunja Drmač

Horvātiete, Eiropas Apģērbu un tekstilrūpniecības uzņēmumu konfederācija

Beļģija

“Mūsu organizācija pārstāv Eiropas tekstilrūpniecības un apģērbu ražošanas uzņēmumus. Pirms diviem gadiem Eiropas Komisija sāka sadarboties ar mums un citiem speciālistiem, lai noskaidrotu, kā ierobežot kaitīgu ķīmisko vielu klātbūtni tekstilizstrādājumos un apģērbos. Rezultātā tika pieņemti labāk izstrādāti tiesību akti, kas, piemēroti tos īstenojot, jebkur Eiropā aizsargā cilvēkus no toksisku ķīmisko vielu klātbūtnes apģērbos, apavos, gultas veļā, mīkstajās mēbelēs vai jebkādos citos tekstilizstrādājumos.”

“Es domāju, ka ar ES vadītu diskusiju palīdzību esam ieguvuši vislabāko iespējamo risinājumu, kā aizsargāt patērētājus no šīm bīstamajām ķīmiskajām vielām.”

 - Dunja Drmač

Gosia Calabrò

Poliete

Beļģija

“Es vienmēr pērku bioloģisko pārtiku un kosmētikas līdzekļus, taču man ir šaubas par apģērbu, ko valkāju. Kopš esmu stāvoklī, nevaru nepamanīt, ka liela daļa apģērba, kuru valkāju, ir ražota ārpus Eiropas, un es varu tikai cerēt, ka šis apģērbs ir drošs.”

“Es uzskatu, ka joprojām nav pietiekamas izpratnes par toksiskajām ķīmiskajām vielām apģērbā, taču nākotnē raugos pozitīvi. Attīstības virziens jau ir pareizs, jo tiek ieviesti jauni ierobežojumi apģērbu un citu ikdienas preču ražošanas jomā.”

“Zinot, ka pastāv ES ierobežojumi attiecībā uz bīstamu ķīmisko vielu izmantošanu apģērbā, jūtos drošāk.”

 - Gosia Calabrò

Vai zinājāt?

Ieteikumi un padomi ikdienai

Eiropas Ķimikāliju aģentūra sniedz padomus par to, kā lasīt produktu etiķetes, novērst ķīmisko vielu iedarbību vai ārstēt tās sekas, kā arī par citiem ikdienas jautājumiem, kas varētu rasties saistībā ar pirkumiem.

Brīdinājums par drošību

Ja Eiropas valstis savā tirgū konstatē bīstamus produktus, tās var brīdināt citas valstis, aktivizējot ES ātrās brīdināšanas sistēmu bīstamu nepārtikas preču jomā.

Apvienoties un aizliegt kopā

ES regulējums, ar ko aizliedz CMR (kancerogēnu, mutagēnu un toksisku) vielu izmantošanu kosmētikā, pastāv kopš 2010. gada, taču, sākot no 2020. gada, 33 šādu vielu izmantošanu ierobežos arī apģērbā, tekstilizstrādājumos un apavos, kas ražoti vai importēti Eiropā.

Jaunas virsotnes

Lai sekotu līdzi Eiropā pārdotām vai importētām ķīmiskām vielām, ES tiesību akts par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) paredz ražotājiem un importētājiem reģistrēt visas ķīmiskās vielas, kas lielos daudzumos izmantotas precēs. Tas attiecas, piemēram, uz tīrīšanas līdzekļiem, krāsām, apģērbu, tekstilizstrādājumiem un elektroierīcēm. Eiropas Ķimikāliju aģentūra pārvalda REACH sistēmas ikdienas darbību.

Divas trešdaļas

ES iedzīvotāju īpatsvars, kas pauda bažas par ķīmisko vielu klātbūtni ikdienas dzīvē un ar to saistīto ietekmi uz veselību, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada apsekojumu par ķīmisko vielu drošumu.

IEPAZĪSTIET CITAS PAŠAIZLIEDZĪGĀS PERSONAS, KURAS AIZSARGĀ MŪS NO BĪSTAMĀM ĶĪMISKAJĀM VIELĀM!

Šīs personas, iespējams, dzīvo jums līdzās.

Ar Eiropas Savienības atbalstu darbojas tīkls, kurā pašaizliedzīgas personas sadarbojas, lai pasargātu iedzīvotājus no tādiem veselības apdraudējumiem kā bīstamas ķīmiskās vielas, nedroši produkti, dzīvību apdraudošas slimības u. c. Uzziniet, kā ES atbalsta vietējos varoņus — muitas darbiniekus, produktu drošības uzraugus, satelītu operatorus, ārstus u. c. — jūsu valstī.