EU PROTECTS > Naše zdraví > Není látka jako látka: Jak nás EU chrání před toxickými látkami obsaženými v oděvech

„Jsem ráda, že vím, že můj syn bude před toxickými chemikáliemi v bezpečí.“

Gosia Calabrò

Gosia čeká rodinu, už za pár měsíců se stane maminkou. Právě teď jí velmi záleží na tom, aby se ve svém každodenním životě nevystavovala vlivu toxických látek. Některé chemické látky, které se při výrobě oblečení používají, mají prokazatelný vliv na vznik rakoviny a reprodukčních problémů. Tyto látky jsou nebezpečné v případě, že přijdou ve velkých dávkách do styku s pokožkou.

Jakmile bylo toto riziko rozpoznáno, zpřísnila EU stávající pravidla a omezila používání 33 chemických látek při výrobě oděvů a jiných textilních výrobků (např. koberců, záclon, závěsů, ložního prádla atp.), které se v Evropě prodávají. Přečtěte si více informací o tom, jak evropský textilní průmysl spolu s výzkumnými pracovníky a inspektory chrání spotřebitele, jako je Gosia, před riziky plynoucími z chemických látek obsažených v textilu. 

Není látka jako látka: Jak nás EU chrání před toxickými látkami obsaženými v oděvech

Ať už si nové oblečení kupujete proto, že začala letní sezóna, jsou výprodeje nebo se vaše dítě chystá poprvé do školy, není to lehké rozhodování. Jednou z věcí, na kterou byste si ale měli dát určitě pozor, je obsah chemických látek. Některé z nich totiž mohou poškozovat zdraví. Z tohoto důvodu se Evropská unie za podpory výzkumných pracovníků, textilních společností a inspektorů specializovaných na škodlivost chemických látek rozhodla omezit používání 33 chemických látek ve všech textilních výrobcích, které se v EU vyrábějí nebo se na evropském trhu prodávají.

Pokračujte posunutím níže

Dr Greet Schoeters

Antverpská univerzita

Belgie

„Toxické chemické látky se do našeho těla dostávají různým způsobem, ať už při dýchání nebo z vody, kterou pijeme. Děti si často strkají různé věci do úst. Když tedy mají na sobě oblečení nebo přikrývku s obsahem nebezpečných látek, jsou vystaveny vyššímu riziku expozice toxinům.“ 

„V Belgii se podílím na evropském projektu, kde zkoumáme, jaký vliv na naše zdraví mají chemikálie obsažené v oblečení. Sbíráme údaje a sdílíme je s našimi kolegy z jiných evropských zemí.“

„Zjistili jsme, že chemické látky z oblečení jsou skutečně přítomné v našem těle: To je znepokojivé a lidé by o tom měli vědět.“

 – Dr Greet Schoeters

Ana María Blass-Rico

Španělka, oddělení pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise

Belgie

„Dosud jsme v celé EU omezili používání 33 nebezpečných chemických látek v oděvech. Tyto látky slouží k tomu, aby oblečení neztrácelo barvu, a zabraňují jeho sražení. Nicméně zároveň představují riziko pro lidské zdraví. Proto by se kontakt s nimi měl co nejvíce omezit.“

„Díky společnému úsilí se nám podařilo nastavit bezpečné limity. Na vypracování těchto omezení se podíleli techničtí odborníci, jako jsem já, ale i národní inspektoři se specializací na chemické látky a zdravotníci či lidé působící v textilním průmyslu.“

„Máme za úkol chránit občany a jejich životní prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. Spoléháme se při tom na spolupráci evropských zemí i průmyslu.“

 – Ana María Blass-Rico

Emma Westerholm

Švédská agentura pro chemické látky

Švédsko

„Zkoumáme všechny druhy spotřebního zboží a zjišťujeme, zda obsahují nebezpečné chemické látky, jak je definuje evropská legislativa. Nicméně ještě do nedávna se pozornost chemických inspekcí v Evropě na chemické látky v oblečení nezaměřovala. Podle těchto nových pravidel může nyní každá evropská země omezit výrobu a dovoz takových látek.“

 

„Všechny země EU se nyní dohodly, že by měly udělat více pro to, aby se v Evropě omezil výskyt nebezpečných chemických látek v oděvech.“

 – Emma Westerholm

Dunja Drmač

Chorvatka, EURATEX

Belgie

„Naše organizace zastupuje evropské textilní a oděvní podniky. Před dvěma lety jsme s Evropskou komisí a dalšími odborníky začali spolupracovat na omezování nebezpečných chemických látek v oděvech a textilu. Výsledkem této spolupráce jsou přísnější právní předpisy, které Evropany chrání před toxickými látkami obsaženým v oděvech, obuvi, ložním prádle, čalouněném nábytku a jiných textilních výrobcích.“

„Domnívám se, že prostřednictvím diskusí vedených na úrovni EU se nám podařilo dosáhnout nejlepší možné ochrany spotřebitelů před nebezpečnými chemickými látkami.“

 – Dunja Drmač

Gosia Calabrò

Polka

Belgie

„Osobně si kupuji pouze biopotraviny a biokosmetiku, ale někdy si říkám, jak je to vlastně s oblečením, které nosím. Od té doby, co jsem přišla do jiného stavu, jsem si začala víc a víc všímat toho, že většina oblečení, co kupuji, se nevyrábí v Evropě. A tak mohu jen doufat, že jsou v pořádku.“

„Myslím, že o obsahu chemických látek v oděvech toho veřejnost ví stále dost málo, ale věřím, že se to v budoucnu změní. Už teď se vývoj ubírá správným směrem – díky novým předpisům upravujícím způsob výroby oblečení a dalších výrobků každodenního užití.“

„Mám lepší pocit, když vím, že existují celoevropská pravidla omezující přítomnost chemických látek v oblečení.“

 – Gosia Calabrò

Víte, že...?

Tipy

Evropská agentura pro chemické látky poskytuje tipy ohledně toho, jak správně rozumět etiketám na produktech, jak se vyhnout chemickým látkám a co dělat v případě, že jste jim již byli vystaveni. Dále nabízí odpovědi na běžné dotazy ohledně výrobků a jejich složení.

Bezpečnostní varování

Když se na trhu objeví nebezpečné výrobky, členský stát na to může ostatní evropské země upozornit pomocí celounijního systému rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky.

Dohoda na společném zákazu

Od roku 2010 je v platnosti nařízení EU, které stanoví zákaz karcinogenních, mutagenních nebo toxických látek pro reprodukci (CMR) v kosmetických výrobcích. Nicméně od roku 2020 bude obsah 33 z těchto látek omezen rovněž v oděvech, textiliích a obuvi, jež se v Evropě vyrábějí či se sem dováží.

Perspektiva

Aby bylo možné vysledovat chemické látky, které se na evropském trhu prodávají nebo jsou do Evropy dováženy, nařízení REACH (týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) po výrobcích a dovozcích požaduje, aby registrovali veškeré zboží s vysokým obsahem chemických látek. Jedná se například o čisticí prostředky, barvy, laky, oděvy, textil a elektrické spotřebiče. Každodenní uplatňování systému REACH spravuje Evropská agentura pro chemické látky.

Dvě třetiny

Podíl občanů EU, kteří se obávají dopadu chemických látek na svůj běžný život a zdraví (podle průzkumu Evropské komise z roku 2017 o chemické bezpečnosti).

KDO DALŠÍ POMÁHÁ S OCHRANOU NAŠEHO ZDRAVÍ PŘED NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI?

Někteří jsou možná i z České republiky.

Před zdravotními riziky, jako jsou nebezpečné chemické látky a produkty, smrtelná onemocnění apod., se snaží ochránit síť místních obětavých pracovníků, kteří jsou propojeni díky EU. Podívejte se, jak tyto pracovníky – od inspektorů dohlížejících na bezpečnost výrobků přes pracovníky v terénu až po lékaře – Evropská unie podporuje.