EU PROTECTS > Ár Sláinte > An dara tuairim: Mar a chomhroinneann líonraí an Aontais Eorpaigh eolas chun beatha daoine a tharrtháil

“Bhí sé riachtanach fáil a bheith againn ar na speisialtóirí ab fhearr san Eoraip chun an chóireáil ab oiriúnaí dár mac a aimsiú.”

K & J

In 2017, ní raibh tuismitheoirí leanbh trí bliana d'aois, a mbíodh idir 20-30 taom air gach lá, cinnte cá bhfaighidís cabhair. Mínormáltacht neamhchoitianta inchinne a ba chúis le taomanna a mic.

Trí líonra chúram sláinte an Aontais don titimeas, tháinig speisialtóirí ón bhFionlainn, ón Iodáil, ón RA, ón Fhrainc, ón Spáinn, ón Rómáin, ón tSualainn agus ón Ísiltír le chéile chun an chóireáil cheart don leanbh a chinneadh. Tá an buachaill ag téarnamh anois tar éis obráide, agus is féidir leis an teaghlach filleadh ar an ngnáthshaol.

Seinn an físeán

An dara tuairim: Mar a chomhroinneann líonraí an Aontais Eorpaigh eolas chun beatha daoine a tharrtháil

Tá timpeall 30 milliún duine san Eoraip atá buailte le galair agus riochtaí neamhchoitianta, ach níl an saineolas ná an cumas ag aon tír amháin chun iad a leigheas. In 2017, chabhraigh lia-chleachtóirí as 28 ionad in 13 Bhallstát le dochtúir teaghlaigh diagnóis a dhéanamh agus cóireáil a mholadh do leanbh ar a bhfuil cineál neamhchoitianta den titimeas.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

EU Protects: Cuireann an tAE saineolaithe le chéile chun titimeas a chóireáil

K & J

Tuismitheoirí an othair

An Fhionlainn

Úsáideadh ainmneacha nach fíor-ainmneacha iad chun príobháideacht an othair agus a theaghlaigh a chosaint.

K: “Bliain ó shin, labhraíomar le Henna, ár ndochtúir in Heilsincí. Luaigh sí an fóram néareolaíoch seo, ar líonra den Aontas Eorpach é, a d'fhéadfadh cabhrú léi cóireáil a aimsiú dár mac. Bhíomar an-sásta gur aimsigh Henna dochtúirí eile ó thíortha eile san Eoraip a raibh níos mó eolais acu ar riocht ár mic.”

J: “D'insíomar dár mac go raibh na dochtúirí ab fhearr san Eoraip ag cabhrú leis. Bhí sé tógtha leis an smaoineamh go bhféadfadh sé nach mbeadh titimeas air a thuilleadh tar éis na hobráide.”

“Rinneadh diagnóisí éagsúla maidir lenár mac in imeacht dhá bhliain, ach ní raibh duine ar bith in ann a rá linn cad a bhí cearr i ndáiríre.”

 - K & J

Dr Henna Jonsson

Ospidéal Lárnach Ollscoil Heilsincí

An Fhionlainn

“Cuireadh an buachaill beag chugainn in 2016. Tá a chás á leanúint agam ó shin. Thaispeáin scanadh a rinneadh ar a inchinn gurbh é meall san inchinn de chineál an-neamhchoitianta a ba chúis lena thitimeas.”

“Níl ach líon beag othar san Fhionlainn ar fad a ndearnadh an diagnóis chéanna ina leith. I mí Dheireadh Fómhair 2017, chuireamar an cás i láthair ár gcomhghleacaithe sa líonra Eorpach.”

“I gcás na riochtaí neamhchoitianta seo, nuair is beag dochtúir a bhfuil an taithí aige nó aici chun tabhairt faoi, dá mhéad eolas atá againn is amhlaidh is fearr.”

 - An Dr Henna Jonsson

Professor J. Helen Cross

Ospidéal Great Ormond Street do Leanaí

An Ríocht Aontaithe

“Is é aidhm ár líonra diagnóisí a fheabhsú agus na cóireálacha is fearr dá bhfuil ann a fháil do na siondrómaí neamhchoitianta seo den titimeas. Phléamar comharthaí an linbh agus bainistíocht an cháis leis an líonra – agus níor ghá don bhuachaill a bhaile féin a fhágáil lena linn.”

“De bhrí go n-oibrímid mar chuid de líonra Eorpach tá fáil againn ar an gcineál saineolais is gá chun cóireálacha nua a aimsiú do riochta neamhchoitianta.”

 - An tOllamh J. Helen Cross

Professor Bertil Rydenhag

Ollscoil Gothenburg

An tSualainn

“Fuaireamar amach gur anchuma inchinne ba chúis leis na taomanna. Sa chás seo, bheadh mórchuid rioscaí ag gabháil le hobráid oscailte.”

“Phléigh mé teicnící máinliachta nach mbeadh chomh hionrach céanna le mo chomghleacaithe san Eoraip. Ina dhiaidh sin, mholamar mar fhoireann radaíocht gáma-ghathaíoch (Gamma Knife® nó radamháinliacht steiréatachtach) a úsáid. Tar éis an teicníc a shainaithint, b'éigean dúinn sainmháinlia a aimsiú chun an obráid a dhéanamh."

“Trí líonra an Aontais, cinnimid an chóireáil is oiriúnaí d'othair – ina dtír féin nó i dtír Eorpach eile.”

 - An tOllamh Bertil Rydenhag

Alexis Arzimanoglou

Gréagach & Francach, Ospidéal Ollscoile Lyon

An Fhrainc

“Tá mórchuid taithí ag foirne míochaine Marseille ar an teicníc seo a úsáid chun an cineál neamhchoitianta seo titimis a chóireáil. De thairbhe go bhfuil cónaí orainn san Eoraip, tá fáil againn ar ionaid mhíochaine den scoth i dtíortha éagsúla, trí líonraí a fhaigheann tacaíocht ón Aontas Eorpach, dála fóram na speisialtóirí titimis, ina ndéantar teiripí agus cóireálacha do chásanna neamhchoitianta míochaine a phlé. Rud ar leith is ea an saineolas seo a chuireann an tAontas ar fáil, mar sin ní mór é a chosaint.”

“Ní i ngach áit atá teiripe radaíochta gáma-ghathach ar fáil agus is d'obráidí ar leith, obráidí neamhchoitianta go minic, a úsáidtear é."

 - Alexis Arzimanoglou

Arbh eol duit?

30 milliún

Líon na ndaoine san Eoraip atá buailte le galair neamhchoitianta.

500,000

Líon na ndaoine san Eoraip a ndéantar diagnóis orthu gach bliain d'ailse neamhchoitianta.

Líonra don titimeas

Tá saineolas ag líonra EpiCARE ar chásanna neamhchoitianta den titeamas a chóireáil. Tá líonraí eile ann a dhíríonn ar neamhoird cnámh, ailse óige agus easpa imdhíonachta.

16

Shínigh tíortha an Aontais Eorpaigh Dearbhú na hEorpa ar bhunachair shonraí géanómaíocha a nascadh trasna teorainneacha. Iarrtar ar gach Ballstát den Aontas Eorpach an dearbhú a shíniú, trínar mbunófar ardán slán ar líne don Aontas ar fad le gur féidir le speisialtóirí míochaine taighde a dhéanamh ar ghalair neamhchoitianta, ailse agus galair inchinne.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE A CHOSNAÍONN ÁR SLÁINTE?

Is féidir gur as do thír féin do chuid acu.

Tá líonra laochra áitiúla ann, arb é an tAontas Eorpach atá mar nasc orthu, a oibríonn le chéile chun muid a chosaint ar bhagairtí sláinte, táirgí neamhshábháilte, éifeachtaí an athraithe aeráide, agus tuilleadh. Faigh amach conas a thacaíonn an tAontas Eorpach le laochra áitiúla i do thír féin, ina measc dochtúirí, saineolaithe airgeadais, oifigigh patróil teorann agus speisialtóirí comhshaoil.