EU PROTECTS > Onze gezondheid > Samenvatting: Hoe de EU de burger beschermt tegen gevaarlijke voedingsbestanddelen

"Mijn dochter lijdt aan een zeer ernstige pinda-allergie. Niet weten wat er in haar eten zit, kan voor haar levensbedreigend zijn."

Daniela Halm

Toen haar dochtertje drie jaar oud was, kreeg Daniela te horen dat haar kind een ernstige pinda-allergie had. Sindsdien moest Daniela altijd heel voorzichtig zijn met wat ze haar dochtertje te eten gaf. Dankzij regels die in de hele EU gelden, kan Daniela er nu op vertrouwen dat winkels en restaurants alle allergene ingrediënten op het etiket of de menukaart vermelden. Die EU-regels beschermen haar dochter ook tegen bedrijven die onveilige levensmiddelen op de Europese markt brengen. Dit was het geval in 2016, toen de Oostenrijkse en de Duitse levensmiddelenautoriteiten een batch van met pinda verontreinigd hazelnootmeel ontdekte. Om te voorkomen dat ook mensen elders gevaar zouden lopen, hebben Oostenrijk en Duitsland alle andere EU-landen gewaarschuwd. Via het EU-waarschuwingssysteem zorgden de voedselinspecteurs ervoor dat de onveilige producten in heel Europa uit de schappen werd gehaald. 

De etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen en de waarschuwingen voor gevaarlijke levensmiddelen zijn twee essentiële elementen van de EU-voedselveiligheidsregels. Maar de gezondheid van burgers beschermen is alleen mogelijk als de deskundigen en onderzoekers er onvermoeibaar op toezien dat de regels in alle Europese landen worden toegepast.

Samenvatting: Hoe de EU de burger beschermt tegen gevaarlijke voedingsbestanddelen

Voor wie een voedselallergie heeft, kan een eenvoudige snack met een verkeerd ingrediënt al een regelrechte ramp veroorzaken. Kom meer te weten over het Europese systeem voor de etikettering van levensmiddelen, dat mensen met een voedselallergie helpt om een normaal en gezond leven te leiden. Ontdek ook hoe deze regels op de proef werden gesteld toen Duitsland en Oostenrijk sporen van pinda's in een partij gebakjes ontdekten. Dankzij de garanties van dit systeem kan de Europese consument inkopen doen en eten zonder zich zorgen te maken over wat er op zijn bord terechtkomt.

Scroll verder

Daniela Halm

Duitsland

"Mijn dochter is nu 16 en al bijna haar hele leven heeft ze met een ernstige pinda-allergie te maken. Ik herinner me nog goed toen ze de eerste keer pinda’s proefde. Het was echt beangstigend, ze zat helemaal onder de bulten en begon te braken."

"Sindsdien moet ik de etiketten op levensmiddelen die ik in de winkel koop altijd heel goed nalezen om te zien of er geen pinda's in zitten en dat is erg tijdrovend. Volgens de EU-regels voor de etikettering van levensmiddelen is het verplicht om de ingrediënten op de verpakking te vermelden. Voor allergenen moet dat zelfs in vetgedrukte letters. Daardoor is het zo veel makkelijker om het eten dat we kopen te vertrouwen. Of het thuis in Duitsland is of op vakantie in Italië of Zweden, in heel Europa zien de allergie-etiketten er hetzelfde uit. Natuurlijk kan er nog steeds meer worden gedaan om dit te controleren en de consument te waarschuwen voor allergenen die per ongeluk in het voedsel terechtkomen.”

"Als Europese consument heb je er recht op precies te weten wat er in je voedsel zit."

 - Daniela Halm

Dr Dominique Turck

Voedingsdeskundige, Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Frankrijk

"Voor sommige allergiepatiënten kan 1 mg van een verkeerde stof al betekenen dat ze ernstig ziek worden of zelfs komen te overlijden. Ik ben kinderarts met als specialiteit voedselallergieën."

"Naast mijn praktijk adviseer ik de EU-voedselveiligheidsautoriteit over welke voedingsmiddelen veilig zijn voor de Europese consument. Ik beantwoord ook vragen over de verplichte allergie-etikettering. Als een bedrijf een product wil verkopen in Europa, dan moet op het etiket ook allergie-informatie staan, bijvoorbeeld over noten, vis en eieren, producten die allemaal op de lijst van de 14 meest gangbare allergenen in Europa staan.”

"De supermarkt is ons eerste checkpoint voor voedselveiligheid. Daarom moeten op levensmiddelenetiketten duidelijke waarschuwingen staan voor allergiepatiënten.”

 - Dr Dominique Turck

Dr Elena Cubero-León

Spaanse, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, Europese Commissie

België

"We willen dat allergiepatiënten kunnen vertrouwen op het etiket, ongeacht of een product nu binnen de EU is gemaakt of is ingevoerd. We zorgen ervoor dat alle levensmiddelenbedrijven in de EU op dezelfde manier testen op de aanwezigheid van allergenen in een product en ook dezelfde terminologie en meeteenheden op hun etiketten gebruiken. Daarom hebben we een netwerk van voedselcontrolelaboratoria opgericht om verdachte levensmiddelen in elk EU-land te testen.”

"De Europese consument wordt goed beschermd dankzij strenge etiketteringsvoorschriften en waarschuwingen voor onveilige levensmiddelen die door de hele EU worden verspreid.”

 - Dr Elena Cubero-León

Dr Jan Hoffbauer

Federaal Bureau voor Consumentenbescherming en Voedselveiligheid

Duitsland

"We proberen levensmiddelen veilig te houden door de verpakkingen te controleren op allergenen, ziekteverwekkers zoals salmonella en gevaarlijke of niet-toegelaten ingrediënten. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van een goede samenwerking met andere Europese landen. In 2016 kreeg iemand in Oostenrijk met een pinda-allergie een hevige allergische reactie bij het eten van een gebakje van een plaatselijke bakker. Onze Oostenrijkse collega's ontdekten dat het hazelnootmeel in het gebakje een hoog pindagehalte had, iets wat niet op het etiket stond. Het meel was gekocht bij een Duits bedrijf."

"We hebben snel het hazelnootmeel van de Duitse markt gehaald en de voedselautoriteiten in alle Europese landen gewaarschuwd via het voedselalarmsysteem van de EU. Maar we vermoedden dat het hier niet om een ongelukje ging. Daarom is de Europese Commissie een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de Georgische producent van het meel.”

"Elk jaar ontvangen we 4000 meldingen over gevaarlijke levensmiddelen, waarvan alleen al 400 uit Duitsland. Dankzij EU-samenwerking kunnen we snel informatie uitwisselen."

 - Dr Jan Hoffbauer

Jan Baele

Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid, Europese Commissie

België

"Het voedselalarmsysteem van de EU probeert te voorkomen dat onveilige levensmiddelen zich over de Europese markt verspreiden. Als we van een bepaald land bericht krijgen over een besmetting of een gevaarlijk voedingsmiddel, zorgen we ervoor dat de voedselveiligheidsautoriteiten in alle EU-landen het product uit de schappen kunnen halen.” 

"We nemen dit soort meldingen altijd serieus, ook als ze maar van één persoon afkomstig zijn of op een minieme dosis van een ingrediënt betrekking hebben. Ons voedselveiligheidssysteem bewijst dat de EU op haar sterkst is wanneer we samenwerken.”

"Het voedsel in Europa was nog nooit zo veilig als nu, en dat is te danken aan de grensoverschrijdende samenwerking die in ons systeem centraal staat.”

 - Jan Baele

Wist u dat?

5 miljoen

Dat is het aantal mensen in de EU met een voedselallergie. En het worden er elke dag meer.

14

Het aantal allergenen dat op het etiket van levensmiddelen in Europa moet worden vermeld. Het gaat om de meest voorkomende allergenen zoals melk, gluten, soja en noten.

3832

Het totaal aantal waarschuwingen dat in 2017 via het EU-waarschuwingssysteem voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF) van de EU werd doorgegeven. Al sinds 1979 wisselen de voedselveiligheidsautoriteiten hiermee informatie uit. Behalve alle EU-landen maken ook Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland ervan gebruik. Dankzij dit systeem kunnen gevaarlijke producten uit de winkel worden teruggeroepen voordat ze een gevaar voor de gezondheid van de Europese consument worden.

114

Het totaal aantal allergiewaarschuwingen dat in 2017 via het EU-systeem werd verstuurd. Behalve voor allergieën waarschuwt het systeem ook als in levensmiddelen of de verpakking ervan een van de volgend stoffen worden gevonden: pesticiden, E. coli of andere bacteriën, metaal, hout of glas, plastic, stikstof of andere chemische stoffen.

WIE ZIJN DIE ANDERE HELDEN DIE ONS TEGEN GEVAARLIJKE PRODUCTEN BESCHERMEN?

Sommigen komen misschien wel uit uw land.

Dankzij de EU is er een netwerk van lokale helden die samenwerken om ons te beschermen tegen onveilige producten, cybercriminaliteit, zeldzame ziekten en nog veel meer. Van douanebeambten tot wareninspecteurs, van satellietoperatoren tot artsen, ontdek hoe de EU lokale helden in uw land ondersteunt.