EU PROTECTS > Onze gezondheid > Koel blijven: hoe Europa natuurlijke oplossingen gebruikt voor het bestrijden van hittegolven

"Op mijn leeftijd wil ik niet elke keer dat ik mijn huis verlaat gevaar lopen."

Umbelina Martinho

De 72-jarige Umbelina woont in het Ribeira das Vinhas-dal, vlak bij Cascais in Portugal. De regio heeft in de zomer last van verzengende hittegolven. Doordat het dal echter op een natuurlijke manier de wind uit de bergen kanaliseert, is er een windcorridor naar de stad. Met steun van de EU hebben de lokale autoriteiten een pad vernieuwd om de natuurlijke koele luchtstroom te vergroten die door het dal en vervolgens de stad in stroomt. 

Niet alle oplossingen zijn op de grond te vinden; we vinden ze ook in de lucht. Europese satellieten verzamelen gegevens over het weer en helpen lokale gemeenschappen extreme hitte op stadsniveau te voorspellen en in kaart te brengen. 

Met hulp van de EU konden de lokale autoriteiten stappen zetten om inwoners zoals Umbelina veiligheid, koelte en comfort te bieden.

Koel blijven: hoe Europa natuurlijke oplossingen gebruikt voor het bestrijden van hittegolven

Alleen al in Europa zorgen hittegolven voor 3.000 doden per jaar. De EU ondersteunt stadsplanners, architecten en wetenschappers die oplossingen zoeken om met extreme hitte om te gaan: van een natuurlijke ecologische windcorridor in Cascais tot geavanceerde Europese satellieten die uitzonderlijk hoge temperaturen opsporen in Bologna. Waar het om gaat? Om duizenden levens in heel Europa, elke zomer opnieuw.

Scroll verder

Umbelina Martinho

Portugal

“Het pad door het dal is mijn verbinding met de stad, mijn vrienden, mijn dochters en mijn winkels. Vroeger was die route naar de stad rotsachtig en overwoekerd. Door het gerenoveerde pad kan ik me op hete dagen makkelijk verplaatsen.”

 

 

 

 

 

 

 

"In het dal van de Ribeira das Vinhas kunnen mensen uit de stad op hete dagen afkoelen."

- Umbelina Martinho

João Dinis

Gemeente Cascais

Portugal

“De wind komt uit het noorden en het noordoosten en volgt het dal van de Ribeira das Vinhas. Met subsidie van de EU hebben we bomen geplant, rotsblokken uit het dal verwijderd en zelfs een fietspad aangelegd zodat de inwoners van het uitzicht kunnen genieten.” 

"We delen nu ons werk op het gebied van de beheersing van de klimaatverandering met burgemeesters van andere steden in Portugal en Europa, bijvoorbeeld met Bologna in Italië."

"Alleen vorige zomer al had Cascais met vier hittegolven te kampen!"

- João Dinis

Jean-Noël Thépaut

Frans, Copernicus Climate Change Service

Verenigd Koninkrijk

“Onze satellieten kunnen als enige de gezondheid van de planeet direct beoordelen. Voor Bologna hebben we samen met de regio Emilia-Romagna verschillende modellen voor temperatuurverandering opgesteld. We zoeken nu naar een technische oplossing zodat dit onderzoeksinstrument voor elke stad in Europa toegankelijk wordt.” 

“Onze satellietgegevens kunnen worden gebruikt om de klimaatontwikkelingen op lokaal niveau in kaart te brengen.” 

- Jean-Noël Thépaut

Giovanni Fini

Gemeente Bologna

Italië

“Voor het eind van 2020 willen we 5.000 bomen planten, tien groene daken op openbare gebouwen aanbrengen en meer groene ruimte in het historische centrum creëren. Door de EU gesubsidieerde satellietgegevens hebben ons geholpen de hittegolven in onze regio zichtbaar te maken.”

"We ontmoeten andere Europese dorpen en steden en delen deze klimaat- en energieoplossingen. Samen willen we manieren vinden om de stijgende temperaturen te beheersen.”

"Als we niet onmiddellijk in actie komen, zullen de hittegolven in Bologna alleen maar toenemen."

- Giovanni Fini

Wist u dat?

Heet met de kans op nog heter

In een wereld die 2 °C warmer is, kunnen de meeste Europeanen verwachten dat ze elke 5 jaar te maken krijgen met zware hittegolven (vooral in Zuid-Europa).

Meer dan 250 miljoen

Het aantal mensen dat in een stad woont – inclusief Cascais en Bologna – die zich heeft aangesloten bij het programma van het EU Burgemeestersconvenant om de klimaatverandering te bestrijden.

Ogen in de lucht

Het Europese aardobservatieprogramma van Copernicus gebruikt satellieten om een bibliotheek van gratis, open gegevens aan te bieden. Individuen, bedrijven en openbare diensten kunnen deze gegevens gebruiken in hun strijd tegen en aanpassing aan de klimaatverandering.

Het verminderen van hittestress

Planten op muren en daken van gebouwen ('groene ruimten' of 'groene daken') kunnen de temperatuur in mediterrane gebieden met wel 10 °C verlagen.

180 miljard euro

Het bedrag van de EU-begroting dat tussen 2014 en 2020 wordt besteed aan de bescherming van het klimaat om de kans op extreme weersomstandigheden zoals hittegolven te verminderen maar ook om de capaciteit voor de voorbereiding erop te vergroten.

WIE ZIJN DE ANDERE HELDEN DIE KLIMAATVERANDERING BESTRIJDEN?

Sommigen komen misschien wel uit jouw land.

Een heel netwerk van lokale helden wordt aan elkaar gekoppeld door de EU. Zij werken samen om ons te beschermen tegen hittegolven, vervuiling, het verlies van bedreigde diersoorten, en meer. Van milieudeskundigen tot noodhulpverleners, gezondheidsdeskundigen tot sociaal werkers, ontdek hoe de EU de helden in jouw land ondersteunt.