EU PROTECTS > Vår hälsa > Håller pulsen uppe: hur EU läker hjärtan med toppmoderna behandlingar

”Mitt hjärta slår normalt för första gången i mitt liv. Operationen har gett mig helt nya utsikter.”

Pieter Kappelhof

Pieter är 54 år gammal och föddes med ett hjärtfel som orsakade en läcka i en av hans hjärtklaffar. Att gå upp för en trappa, springa till busshållplatsen eller ens den minsta ansträngning gjorde honom totalt utmattad. För bara några år sedan skulle en ny hjärtklaff ha inneburit uppföljande operationer eller att han skulle ha behövt äta mediciner under resten av livet. Men tack vare banbrytande forskning – som finansierats av EU – har läkarna kunnat byta ut Pieters defekta hjärtklaff så att han kan leva ett friskt och aktivt liv.

Läs mer om Pieter och om alla som jobbar med en ny metod för att ge patienter i hela Europa tillgång till säkrare och mer effektiva medicinska behandlingar.

Håller pulsen uppe: hur EU läker hjärtan med toppmoderna behandlingar

De flesta tar för givet att de ska ha ett friskt hjärta. Men det är en lyx för många som lider av hjärtsjukdom. Under de senaste sex åren har två EU-finansierade kliniska prövningar tagit fram en mänsklig hjärtklaff som håller längre, och den har redan förbättrat livskvaliteten för många patienter i hela Europa.

Fortsätt genom att rulla

Prof Axel Haverich

Medicinska högskolan i Hannover

Tyskland

”Jag började forska på transplantationer av hjärtklaffar för flera decennier sedan. Med stöd från EU testade mitt team en ny metod. Vi började ta bort donatorns celler från donerade mänskliga hjärtklaffar. Vi hoppades att risken för att immunsystemet skulle stöta bort sådana klaffar skulle bli mindre.”

”Vi började med att testa en ny metod för att transplantera hjärtklaffar, men resultatet blev en stor upptäckt.”

 - Prof Axel Haverich

Dr Ramadan Jashari

European Homograft Bank

Belgien

”Vi preparerar, utvärderar, förvarar och distribuerar mänskliga hjärtklaffar till sjukhus i hela Belgien och andra europeiska länder. Vi har ett nära samarbete med EU-stödda läkarteam som studerar en ny transplantationsteknik där man använder donerade hjärtklaffar. Innan de hamnar hos dessa team bearbetas klaffarna av vävnadsbanker som vår, och behandlas med nya metoder i specialistlaboratorier som Corlife.”

”Vi utvärderar de donerade hjärtklaffarna som används i de EU-finansierade projekten.”

 - Dr Ramadan Jashari

Nicolin Heister

Corlife-laboratoriet

Tyskland

”Vi får donerade hjärtan från vävnadsbanker som European Homograft Bank. Vi tar då bort donatorns celler från de donerade klaffarna. Processen måste inledas inom 100 timmar från det att hjärtat slutar att slå.”

”Utvalda medicinska kliniker använder de klaffar vi har behandlat för att testa denna nya metod för transplantation av hjärtklaffar under det EU-finansierade forskningsprogrammet.”

”När vi får en donerad hjärtklaff har vi mycket kort tid på oss att börja ta bort donatorns celler.”

 - Nicolin Heister

Dr Marta Sitges

Barcelonas sjukhusklinik

Spanien

”Min klinik i Spanien deltar i en alleuropeisk studie av hjärtklaffar tillsammans med andra kardiologer från Nederländerna, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Italien. De flesta patienter får väldigt positiva resultat.”

”Med den nya klaffen kan de slippa de komplikationer som brukar förknippas med de klaffar vi har använt hittills.”

 

”Jag följer patienter som deltar i den kliniska prövningen för att se hur bra klaffen fungerar efter operationen.”

 - Dr Marta Sitges

Pieter Kappelhof

Nederländerna

”Jag föddes med en läcka i aortaklaffen. Utan ett byte av hjärtklaffen riskerade jag att drabbas av en aneurysm. Det innebär att hjärtat går sönder och att man dör på ett par minuter.”

”Jag fick en ny klaff den 19 oktober 2017. Även om jag råkade ut för en del komplikationer efteråt kan jag nu springa och cykla och spela fotboll med mina två söner.”

”Efter operationen känner jag mig inte längre begränsad av mitt hjärta.”

 - Pieter Kappelhof

 

Visste du detta?

65 000

Antalet byten av hjärtklaffar som utförs varje år i Europa för att behandla uppkomna eller medfödda hjärtklaffssjukdomar.

En ”cellfri” hjärtklaff

I en europeisk klinisk studie av användning av regenerativa hjärtklaffar (ESPOIR) utvecklades klaffar där donatorns celler har tagits bort. Klaffarna testas i det EU-finansierade ARISE-projektet för byte av hjärtklaffar. De väntas minska risken för bortstötning och kanske håller under patientens hela livstid.

Två EU-finansierade projekt, ett gränsöverskridande genombrott

ESPOIR och ARISE har sammanfört forskare, kardiologer och kirurger från sju europeiska länder (Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Moldavien).

260

Antalet patienter som har fått den nya hjärtklaffen (utan donatorceller) sedan 2012 som en del av den kliniska prövningen. Så fort den kliniska prövningen är klar kommer den nya hjärtklaffen att bli tillgänglig i hela EU, dock beroende på varje lands beslut samt nationella bestämmelser.

99 %

Andelen patienter med den nya hjärtklaffen som inte behöver ersättas genom ett kirurgiskt ingrepp. Deras tillstånd kommer att övervakas noga under de kommande tio åren.

7,7 miljarder euro

Den andel av EU:s budget för forskning och utveckling som läggs på projekt gällande hälsa, demografiska förändringar och välfärd under perioden 2014–2020. Utöver transplantationer av hjärtklaffar går pengarna till hybridhjärtan, digital vård och omsorg och andra projekt.

VILKA ÄR HJÄLTARNA SOM SKYDDAR VÅR HÄLSA?

Några av dem kanske är från ditt land.

Det finns ett nätverk av lokala hjältar som knyts samman av EU. De samarbetar för att skydda oss mot hot mot vår hälsa, farliga produkter, effekterna av klimatförändringarna och annat. Från läkare till finansexperter, gränspoliser och miljöspecialister: upptäck hur EU hjälper de lokala hjältarna i ditt land.