EU PROTECTS > Naše zdravie > Zachovanie srdcového tepu: ako EÚ pomáha liečiť srdcia najmodernejšími liečebnými metódami

„Po prvý raz v živote mi srdce bije normálne. Operácia mi naozaj dala novú nádej.“

Pieter Kappelhof

Pieter má 54 rokov a narodil sa so srdcovým ochorením, ktoré spôsobuje netesnosť jednej z jeho srdcových chlopní. Aj tá najmenšia námaha ako kráčanie po schodoch či beh na autobusovú zastávku ho vyčerpávala. Ešte pred niekoľkými rokmi by získanie novej srdcovej chlopne znamenalo ďalšie chirurgické zákroky alebo užívanie liekov po zvyšok života. Najnovší výskum financovaný EÚ však umožnil lekárom, aby nahradili defektnú srdcovú chlopňu a umožnili mu viesť zdravý a aktívny život.

Získajte viac informácií o príbehu Pietera a o ľuďoch, ktorí pracujú na novom prístupe pri poskytovaní bezpečnejšej a účinnejšej liečby pacientom v celej EÚ.

Zachovanie srdcového tepu: ako EÚ pomáha liečiť srdcia najmodernejšími liečebnými metódami

Väčšina z nás považuje zdravé srdce za samozrejmosť. Ale pre mnohých ľudí trpiacich srdcovou chorobou je to luxus. Počas posledných šiestich rokov bola v dvoch klinických skúškach financovaných EÚ vyvinutá ľudská srdcová chlopňa s dlhšou životnosťou, ktorá už zlepšila životy mnohým pacientom v celej Európe.

Posúvaním pokračujte

Prof Axel Haverich

Lekárska univerzita Hannover

Nemecko

„Hoci som výskum zameraný na transplantácie srdcových chlopní začal už pred pár desaťročiami, vďaka podpore EÚ sme s tímom mohli testovať novú techniku. Začali sme tým, že sme odstránili bunky z darovaných srdcových chlopní. Dúfali sme, že sa tým zníži pravdepodobnosť, že imunitný systém pacienta decelularizovanú chlopňu odmietne.“

„Rozhodli sme sa otestovať novú techniku transplantácie srdcových chlopní a bol z toho zásadný objav.”

 prof. Axel Haverich

Dr Ramadan Jashari

Európska banka homograftov

Belgicko

„Pripravujeme, vyhodnocujeme, skladujeme a distribuujeme ľudské srdcové chlopne do nemocníc v Belgicku a iných európskych krajinách. Úzko spolupracujeme s lekárskymi tímami podporovanými EÚ, ktoré študujú nové techniky transplantácie srdcových chlopní od darcov. Skôr než sa chlopne dostanú k týmto tímom, spracúvajú sa v tkanivovej banke, ako je tá naša, a potom sa v špecializovaných laboratóriách, akým je Corlife, pripravujú s použitím nových techník.“

„Posudzujeme srdcové chlopne od darcov, ktoré sa používajú v projektoch financovaných Úniou.”

 Dr. Ramadan Jashari

Nicolin Heister

Laboratórium Corlife

Nemecko

„Srdcia od darcov k nám putujú z tkanivových bánk, akou je aj Európska banka homograftov. Potom z chlopní odstránime bunky. Tento proces musí začať do 100 hodín od zástavy srdca.“

„V rámci výskumného programu financovaného Európskou úniou využívajú vybraté lekárske fakultné nemocnice nami spracované chlopne na testovanie nových transplantátov.”

„Keď nám poskytnú srdcovú chlopňu od darcu, na proces decelularizácie máme veľmi málo času.”

 Nicolin Heister

Dr Marta Sitges

Fakultná nemocnica v Barcelone

Španielsko

„Táto španielska nemocnica sa zapojila do celoeurópskej štúdie srdcových chlopní, na ktorej sa podieľajú kardiológovia z Holandska, Nemecka, Belgicka, Spojeného kráľovstva a Talianska. Väčšina pacientov reaguje na liečbu veľmi pozitívne.”

„S novou chlopňou sa môžu vyhnúť komplikáciám, ktoré súvisia s chlopňami, aké sa používali doteraz.”

 

„Monitorujem pacientov, ktorí sa zapojili do klinického testovania, a hodnotím, ako fungujú chlopne po operácii.”

 Dr. Marta Sitges

Pieter Kappelhof

Holandsko

„Narodil som sa s malformáciou – netesnosťou aortálnej srdcovej chlopne. Bez transplantácie srdcovej chlopne mi hrozil vznik aneuryzmy – presnejšie prasknutie aneuryzmy pri srdci – čo znamená bezprostredné ohrozenie života.”

„Novú chlopňu mi voperovali 19. októbra 2017. Hoci sa po operácii objavili aj komplikácie, teraz môžem behať, jazdiť na bicykli a hrať futbal s mojimi dvoma chlapcami.”

„Od operácie ma už srdce neobmedzuje.”

 Pieter Kappelhof

 

Vedeli ste?

65 000

Ročný počet nahradených srdcových chlopní v Európe v rámci liečby nadobudnutého alebo vrodeného poškodenia aortálnych chlopní.

„BEZBUNKOVÁ“ SRDCOVÁ CHLOPŇA

V rámci európskej klinickej štúdie aplikácie regeneratívnych srdcových chlopní (ESPOIR) sa podarilo vyvinúť decelularizované srdcové chlopne. Ich testovanie zastrešil Úniou financovaný projekt ARISE zameraný na výskum náhrad aortálnej chlopne. Očakáva sa, že využitím týchto chlopní sa zníži riziko odmietnutia transplantátu organizmom, pričom náhrada by mohla pacientovi slúži po zvyšok života.

Dva Úniou financované projekty, jeden cezhraničný prelomový pokrok

ESPOIR a ARISE – tieto dva projekty spojili výskumníkov, kardiológov a chirurgov zo siedmich európskych krajín (Nemecko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a Moldavsko).

260

Počet pacientov, ktorí v rámci klinickej štúdie dostali od roku 2012 novú (decelularizovanú) srdcovú chlopňu. Po ukončení klinickej štúdie bude nová srdcová chlopňa k dispozícii v celej EÚ. Jej dostupnosť bude závisieť od rozhodnutia jednotlivých krajín a ich vnútroštátnych predpisov.

99 %

Percento pacientov s transplantovanou novou srdcovou chlopňou, ktorí nebudú potrebovať ďalšiu operačne vykonanú náhradu. Stav pacientov bude najbližších desať rokov starostlivo monitorovaný.

7,7 miliardy EUR

Výška finančných prostriedkov, ktoré EÚ vyčlenila na výskum a inovácie – konkrétne na projekty v oblasti zdravia, demografických zmien a zlepšenie podmienok – na roky 2014 – 2020. Okrem transplantácií srdcových chlopní sa tieto finančné prostriedky vynakladajú na konzorcium hybridné srdcia, program pre aktívny a asistovaný život a mnohé ďalšie projekty.

KTO SÚ ĎALŠÍ HRDINOVIA, KTORÍ CHRÁNIA NAŠE ZDRAVIE?

Niektorí môžu pochádzať dokonca aj z vašej krajiny.

Vďaka prepojeniu EÚ je k dispozícii sieť miestnych hrdinov, ktorí nás spoločne chránia pred zdravotnými hrozbami, nebezpečnými výrobkami, vplyvom klimatických zmien a ďalšími rizikami. Zoznámte sa s miestnymi hrdinami, či už ide o lekárov alebo finančných odborníkov, strážcov hraníc či odborníkov na životné prostredie, a zistite, ako ich EÚ vo vašej krajine podporuje.