EU PROTECTS > Naše zdraví > Tepající srdce: Jak EU pomáhá léčit srdce s pomocí nejmodernějších procesů

„Srdce mi poprvé tluče normálně. Tahle operace mi dala novou perspektivu.“

Pieter Kappelhof

54letý Pieter se narodil s vadou srdce, která způsobila nedomykavost jedné z chlopní. Cesta do schodů, chůze na autobusovou zastávku... I ta nejmenší fyzická námaha ho vyčerpávala. Ještě před několika málo lety by transplantace chlopně znamenala další operace nebo užívání léků do konce života. Nový průlomový výzkum podporovaný Evropskou unií ale Pieterovi umožnil výměnu vadné chlopně a zdravý, aktivní život.

Přečtěte si o Pietrově příběhu více, stejně jako o lidech pracujících na nových metodách, které by lidem po celé EU zajistily bezpečnější a lepší zdravotní péči.

Tepající srdce: Jak EU pomáhá léčit srdce s pomocí nejmodernějších procesů

Většina z nás považuje zdravé srdce za samozřejmost. Pro spoustu lidí, kteří trpí nějakou srdeční vadou, je to ale luxus. Během posledních 6 let vedly 2 klinické studie podporované EU k vývoji lidské srdeční chlopně s delší životností. Tento objev už nyní zvýšil kvalitu života mnoha lidí v celé Evropě.

Pokračujte posunutím níže

Prof Axel Haverich

Hannoverská lékařská škola

Německo

„I když můj vlastní výzkum transplantací srdečních chlopní začal už před desetiletími, mohl se můj tým díky podpoře EU pustit do testování nové techniky. Začali jsme odstraňovat buňky z darovaných lidských srdečních chlopní. Věřili jsme totiž, že tyto decelularizované chlopně bude lidský imunitní systém přijímat lépe.“

„Podrobili jsme novou techniku transplantace srdeční chlopně testům. Nakonec jsme učinili významný objev.“

 - Prof. Axel Haverich

Dr Ramadan Jashari

Evropská homograftová banka

Belgie

„Připravujeme, vyhodnocujeme, skladujeme a distribuujeme lidské srdeční chlopně pro nemocnice v Belgii a dalších evropských zemích. Úzce spolupracujeme s lékařskými týmy studujícími nové techniky transplantací darovaných srdečních chlopní. Než se chlopně dostanou k těmto týmům, zpracovávají je tkáňové banky, jako je ta naše, a specializované laboratoře, jako například Corlife, které je připravují s použitím nových technik.“

„Vyhodnocujeme darované lidské srdeční chlopně použité v rámci projektů sponzorovaných EU.“

 - Dr. Ramadan Jashari

Nicolin Heister

Laboratoř Corlife

Německo

„Získáváme srdce z tkáňových bank, jako je například Evropská homograftová banka. Ze získaných chlopní odstraňujeme buňky. Tento proces musíme zahájit nejpozději 100 hodin od chvíle, co srdce přestalo bít.“

„V rámci výzkumného programu podporovaného EU používají vybrané kliniky námi upravené chlopně, aby tuto novou metodu transplantace srdeční chlopně vyzkoušely.“

„Když od dárce dostaneme srdce, máme na zahájení procesu decelularizace jen velmi málo času.“

 - Nicolin Heisterová

Dr Marta Sitges

Nemocniční klinika v Barceloně

Španělsko

„Naše klinika ve Španělsku je součástí panevropského výzkumu srdečních chlopní, který sdružuje i další kardiology z Nizozemska, Německa, Belgie, Spojeného království a Itálie.“

„Díky této nové chlopni se mohou vyhnout komplikacím, které se obvykle vyskytovaly u chlopní používaných doposud.“

 

„Sleduji pacienty účastnící se klinických studií, protože chci vědět, jak si implantáty po operaci vedou.“

 - Dr. Marta Sitgesová

Pieter Kappelhof

Nizozemsko

„Narodila jsem se s nedomykavou aortální chlopní. Bez transplantace chlopně mi hrozilo aneurysma. Jde o stav, kdy člověku doslova praskne srdce a do několika minut zemře.“

„Novou chlopeň jsem dostala 19. října 2017. A i když pak přišly nějaké komplikace, můžu teď běhat, jezdit na kole, a dokonce si se svými dvěma syny zahrát fotbal.“

„Od operace už pro mě moje srdce není překážkou.“

 - Pieter Kappelhof

 

Víte, že...

65 000

Počet transplantací srdeční chlopně, které proběhnou v Evropě každý rok ve snaze vyléčit vrozenou nebo získanou srdeční vadu.

Srdeční chlopeň „bez buněk“

Decelularizované chlopně byly vyvinuty v rámci evropské klinické studie pro aplikaci regenerativních srdečních chlopní (ESPOIR) a testovány v rámci projektu ARISE, který finančně podporuje EU a který se zaměřuje na transplantace aortálních chlopní. Očekává se, že tyto chlopně sníží riziko odmítnutí implantátu a možná dokonce pacientům vydrží na celý život.

2 projekty podporované EU, 1 přeshraniční objev

Projekty ESPOIR a ARISE svedly dohromady vědce, kardiology a chirurgy ze sedmi zemí Evropy (Německa, Itálie, Belgie, Nizozemska, Švýcarska, Spojeného království a Moldavska).

260

Počet pacientů, kteří v rámci klinického výzkumu od roku 2012 dostali novou (decelularizovanou) chlopeň. Hned po dokončení klinické studie bude nová srdeční chlopeň dostupná po celé Evropské unii. Její dostupnost však bude záviset na rozhodnutí každé země a národních nařízeních.

99 %

Procento pacientů s novou srdeční chlopní, která nevyžaduje chirurgickou výměnu. Jejich stav bude během dalších deseti let důkladně sledován.

7,7 miliard EUR

Objem prostředků z EU určených na výzkum a inovace, které byly v letech 2014 až 2020 vynaloženy na projekty zaměřené na zdraví, demografické změny a blaho obyvatel. Krom transplantací srdečních chlopní tyto prostředky míří i na hybridní srdce, aktivní a asistované žití a další projekty.

KDO JSOU DALŠÍ HRDINOVÉ CHRÁNÍCÍ NAŠE ZDRAVÍ?

Někteří z nich možná působí právě ve vaší zemi.

Díky propojení EU zde existuje síť místních hrdinů, kteří nás společně chrání před zdravotními hrozbami, nebezpečnými produkty, dopady klimatických změn a dalšími riziky. Seznamte se s místními hrdiny od lékařů po finanční experty, od pohraničních strážníků po specialisty na životní prostředí a zjistěte, jakým způsobem je Evropská unie ve vaší zemi podporuje.