EU PROTECTS > Нашето здраве > Поддържане на ритъма: Как ЕС лекува сърцата чрез най-съвременни методи

„Сърцето ми за първи път бие нормално. Операцията наистина откри нови хоризонти пред мен.“

Петер Капелхоф

54-годишният Петер е роден със сърдечно заболяване, което е причинило излив в една от сърдечните му клапи. Всяко минимално усилие като изкачване или затичването до автобусната спирка го изтощавало. Само допреди няколко години поставянето на нова сърдечна клапа би означавало последваща хирургична операция или приемане на лекарства до края на живота му. Ново революционно изследване, финансирано от ЕС, обаче даде възможност на лекарите да заменят дефектната сърдечна клапа на Петър, което му позволява да води активен живот на здрав човек.

Научете повече за историята на Петер и за хората, които разработват нов подход за предоставяне на по-безопасни и по-ефективни лечения на пациентите в целия ЕС.

Поддържане на ритъма: Как ЕС лекува сърцата чрез най-съвременни методи

Повечето от нас приемат здравото си сърце за даденост. Но то е лукс за много хора, страдащи от сърдечни заболявания. През изминалите 6 години при 2 финансирани от ЕС клинични изпитвания беше разработена по-устойчива човешка сърдечна клапа, която доведе до по-добър живот за много хора в цяла Европа.

Плъзнете, за да продължите

Prof Axel Haverich

Медицинско училище в Хановер

Германия

„Въпреки че собствените ми изследвания в областта на трансплантирането на сърдечни клапи започнаха преди няколко десетилетия, моят екип тества нова техника с подкрепата на ЕС. Започнахме да отстраняваме клетки от дарени човешки сърдечни клапи. Надявахме се, че вероятността човешката имунна система да отхвърли тези „децелуларизирани“ клапи ще бъде по-малка.“

„Бяхме си поставили за цел да тестваме нова техника за трансплантиране на сърдечни клапи. В крайна сметка направихме значително откритие.“

 – Проф. Аксел Хаверих

Dr Ramadan Jashari

Европейска банка за алографти

Белгия

„Ние подготвяме, правим оценка, съхраняваме и разпределяме човешките сърдечни клапи за болниците в Белгия и други европейски държави. Работим в тясно сътрудничество с подкрепяни от ЕС медицински екипи, изследващи нова техника за трансплантиране, която включва дарени сърдечни клапи. Преди да стигнат до тези екипи, клапите се подготвят от тъканни банки като нашата и се обработват чрез нови техники от специализирани лаборатории като Corlife.“

„Правим оценка на дарените човешки сърдечни клапи, използвани при финансираните от ЕС проекти.“

 – Д-р Рамадан Яшари

Nicolin Heister

Лаборатория Corlife

Германия

„Получаваме донорски сърца от тъканни банки като Европейската банка за алографти. След това отстраняваме клетките от дарените клапи. Тази процедура трябва да започне в рамките на 100 часа от спирането на биенето на сърцето.“

„В рамките на финансираната от ЕС изследователска програма избрани медицински клиники използват обработени клапи, за да тестват този нов метод за трансплантиране на сърдечни клапи.“

„Когато получим дарена сърдечна клапа, имаме много малко време, за да започнем процеса на децелуларизация.“

 – Николин Хайстер

Dr Marta Sitges

Университетска болница в Барселона

Испания

„Моята клиника в Испания е част от общоевропейско проучване на сърдечните клапи, в което участват и други кардиолози от Нидерландия, Германия, Белгия, Великобритания и Италия. Повечето пациенти реагират изключително положително.“

„С новата клапа те могат да избегнат усложненията, които обикновено се свързват с клапите, които използвахме досега.“

 

„Проследявам пациентите, които участват в клиничните изпитвания, за да разбера доколко добре функционира клапата след операцията.“

 – Д-р Марта Ситгес

Pieter Kappelhof

Нидерландия

„Роден съм с излив в аортната клапа. Без трансплантиране на сърдечна клапа бях изложен на риск от аневризма – когато сърцето ти, така да се каже, се спуква и умираш за няколко минути.“

„Получих новата клапа на 19 октомври 2017 г. И въпреки че след това имаше някои усложнения, сега мога да тичам и да карам колело, както и да играя футбол с двете си момчета.“

„След операцията сърцето вече не ми поставя ограничения.“

 Петер Капелхоф

 

Знаете ли, че?

65,000

Броят на извършваните в Европа всяка година операции за смяна на сърдечна клапа с цел лечение на придобито или вродено заболяване на аортната клапа.

„Безклетъчна“ сърдечна клапа

Децелуларизираните клапи са разработени в рамките на Европейското клинично проучване за прилагане на регенеративни сърдечни клапи (ESPOIR) и изпитани по време на финансирания от ЕС проект ARISE за смяна на аортната клапа. Очаква се те да намалят риска от отхвърляне на транспланта и може би да удължат живота на пациентите.

2 финансирани от ЕС проекта, 1 трансграничен пробив

ESPOIR и ARISE обединиха усилията на изследователи, кардиолози и хирурзи от седем европейски държави (Германия, Италия, Белгия, Нидерландия, Швейцария, Великобритания и Молдова).

260

Броят на пациентите, които са получили новата (децелуларизирана) клапа в рамките на клиничното изпитване от 2012 г. досега. След приключване на клиничните изпитвания новата сърдечна клапа ще бъде на разположение в целия ЕС. Предлагането ѝ ще зависи от решението на всяка държава, както и от националните нормативни разпоредби.

99%

Процентът на пациентите, на които е трансплантирана новата сърдечна клапа и които не се нуждаят от операция за смяната ѝ. Тяхното състояние ще се наблюдава внимателно през следващите 10 години.

7.7 милиарда евро

Средствата от фондовете на ЕС за научни изследвания и иновации, изразходвани за проекти в областта на здравеопазването, демографските промени и благосъстоянието в периода 2014–2020 г. Освен за трансплантиране на сърдечни клапи тези средства се използват за създаване на хибридни сърца, активно и подпомогнато ежедневие и други.

КОИ СА ДРУГИТЕ ГЕРОИ, ОПАЗВАЩИ НАШЕТО ЗДРАВЕ?

Някои от тях може дори да са от Вашата държава.

Съществува мрежа от местни герои, обединени от ЕС, които работят заедно, за да ни помагат да се защитим от заплахи за здравето, небезопасни продукти, ефектите от промените в климата и много други. От лекари до финансови експерти, от представители на службите за охрана на границите до специалисти по опазването на околната среда – открийте как ЕС подпомага местните герои във Вашата държава.