EU PROTECTS > Vår hälsa > En humanitär kris: hur EU bidrog till att hålla tillbaka ebola i Afrika

De två miljarder euro som EU tillhandahöll bidrog till att hålla tillbaka ett av de största ebolautbrotten i historien.

En mycket smittsam och i många fall dödlig sjukdom bröt 2014 ut i Västafrika. Vid nyåret 2016 hade fler än 28 000 personer infekteras med ebolaviruset, och fler än 11 000 dödsfall hade rapporterats. Det var en kamp mot tiden att innesluta den humanitära katastrof som utvecklades. EU spelade en avgörande roll för att samordna hjälpinsatser från länderna i Europa.

En humanitär kris: hur EU bidrog till att hålla tillbaka ebola i Afrika

När Ebola grasserade i Västafrika hjälpte EU hundratals personer från hela Europa att tillsammans hantera utbrottet.

Fortsätt genom att rulla

Dr. Danny Asogun

European Mobile Laboratory, Irruas universitetssjukhus

Nigeria

”Våra mobila labb skickades till Sierra Leone för att testa om lokalbefolkningen blivit ebolasmittad. Under perioden 2014–2016 testade vi totalt 7 477 prov.” 

”Arbetet hade inte fungerat utan stöd från EU: logistikhjälp från våra partner i Europa, leveranser av diagnoskit samt de läkare och sjuksköterskor som kom och arbetade med oss.”

 

 

 

 

”Under en kris kan ingen organisation reda ut situationen själv.”

 – Doktor Danny Asogun

Hans Kuhn

Tysk, Altona Diagnostics

Argentina

”Ebola är mycket svårt att ringa in, eftersom många symptom liknar andra sjukdomars. Det är därför diagnosen är så viktig. När sjukdomen drabbade Västafrika 2014 använde mobila labb med stöd från EU våra diagnoskit för att testa patienter som uppvisade symptom från viruset.”

”Tack vare EU:s stöd kan våra diagnostiska test nu ge resultat på mindre än 75 minuter.”

”Det var mycket viktigt att ha diagnoskit som var färdiga att använda.”

 – Hans Kuhn

John Ryan

Irländare, hälsodepartementet vid Europeiska kommissionen

Luxemburg

”Vi började omedelbart kontrollera avreseorter i Västafrika för att se till att personer med ebolasymptom inte gick ombord på flygplan samtidigt som flygbolagen ändå skulle kunna fortsätta flyga till regionen. Utan detta skulle medicinsk utrustning, läkare och frivilliga från ideella organisationer inte ha kunnat tas till Västafrika.”

 

 

 

 

 

 

”Under en krissituation som denna är det absolut nödvändigt att stoppa utbrottet så fort som möjligt i ursprungslandet.”

 – John Ryan

Juan Escalante

Spanjor, centrumet för samordning av katastrofberedskap, Europeiska kommissionen

Belgien

”Under ebolautbrottet i Västafrika var vi en viktig kontaktpunkt vid evakueringen av hjälparbetare. Så fort vi tog emot ett samtal skulle vi aktivera EU:s mekanism för att samordna evakueringen per flyg.” 

”Detta lugnade våra läkare och vår personal. Om någon där ute är i fara vet man att man måste göra allt för att hjälpa dem.”

 

 

”Det handlar inte bara om evakueringar – det handlar om signalen man skickar till folk om att hjälp är på väg.”

 – Juan Escalante

Visste du detta?

25-90 %

Dödlighetsintervallen för olika ebolastammar.

Snabb insats

Tre laboratorier med stöd från EU (EMLabs) transporterade medicin, utrustning och personal till Guinea, Nigeria, Liberia, Sierra Leone och Tanzania. Under utbrottet testade dessa enheter omkring 22 000 prov, varav 3 500 var ebolapositiva.

Nödevakuering till Europa

EU, dess medlemsstater och internationella organisationer hjälpte till att ordna med medicinsk evakuering av 38 internationella sjukvårdsarbetare som blev sjuka eller löpte hög risk för att utsätta sig för viruset när de arbetade i Västafrika.

1,6 miljoner

Antalet ebolavaccindoser som är tillgängliga tack vare forsknings- och innovationsstödprogram som Horisont 2020. Forskningsbidrag från EU bidrog nyligen till att nya ebolavaccin utvecklades för att motverka utbrottet 2018 i Demokratiska republiken Kongo.  

ECHO Flight

EU:s humanitära flygtjänst som transporterar hjälp och förnödenheter till Kenya, Demokratiska republiken Kongo, Mali och Uganda. ECHO Flight kostar inget för humanitära partner och hjälporganisationer och spelade en värdefull roll för att innesluta ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo 2018.

1436

Antalet fall som har upptäckts fram till oktober i EU-länder under 2018. EU:s nätverk för beredskap mot och insatser vid förekomster av infektionssjukdomar är till för att förhindra att olika virusinfektioner sprids till Europa.

VILKA ÄR HJÄLTARNA SOM SKYDDAR VÅR HÄLSA?

Några av dem kanske är från ditt land.

Det finns ett nätverk av lokala hjältar som knyts samman av EU. De samarbetar för att skydda oss mot hot mot hälsan, farliga produkter, effekterna av klimatförändringarna och annat. Från läkare till finansexperter, från gränspoliser till miljöspecialister: upptäck hur EU hjälper de lokala hjältarna i ditt land.