EU PROTECTS > Meie tervis > Humanitaarkriis: kuidas EL aitas ohjeldada Ebola levikut Aafrikas

ELi eraldatud 2 miljardit eurot aitasid ohjeldada ühte ajaloo suurimat Ebola puhangut.

2014. aastal puhkes Lääne-Aafrikas väga nakkav ja sageli surmav haigus. 2016. aastaks oli Ebola viirusega nakatunud üle 28 000 inimese ja teatati rohkem kui 11 000 surmajuhtumist. Vallanduva humanitaarkatastroofi ohjeldamine oli võidujooks ajaga. ELil oli Euroopa riikide pakutava abi koordineerimisel keskne roll.

Humanitaarkriis: kuidas EL aitas ohjeldada Ebola levikut Aafrikas

Kui Lääne-Aafrikat laastas Ebola viiruse puhang, aitas EL sadadel inimestel üle Euroopa selle leviku piiramiseks jõud ühendada.

Jätkamiseks liikuge kerides

Dr. Danny Asogun

Euroopa mobiilne labor, Irrua eriarstide koolitamise haigla

Nigeeria

„Meie mobiilne labor saadeti Sierra Leonesse kohalikelt Ebola-proovide võtmiseks. Ajavahemikus 2014–2016 analüüsisime haiguse jaoks kokku 7477 proovi.“ 

„Meie töö sõltus ELi abist: meie juurde tööle tulnud Euroopa partneritelt, arstidelt ja õdedelt saadud tohutust logistilisest toest ning diagnostikakomplektide tarnetest.“

 

 

 

 

„Kriisiolukorras ei suuda üks organisatsioon kõike vajalikku üksi teha.”

 - Dr Danny Asogun

Hans Kuhn

Saksamaa, Altona Diagnostics

Argentina

„Ebolat on väga raske ohjeldada, sest paljud sümptomid sarnanevad muude haiguste omadega. Just seetõttu on diagnostika nii oluline. Kui haigus 2014. aastal Lääne-Aafrikat tabas, kasutasid ELi toetatud mobiilsed laborid sümptomitega patsientide analüüsimiseks meie diagnostikakomplekte.”

„Tänu ELi toetusele saab nüüd meie kaasaskantavate diagnostikatestidega tulemuse teada vähem kui 75 minutiga.”

„Kasutusvalmis diagnostikakomplektide olemasolu oli väga oluline.”

 - Hans Kuhn

John Ryan

Iirimaa, tervishoiu peadirektoraat, Euroopa Komisjon

Luxembourg

„Käivitasime ELi Lääne-Aafrikast väljarändamise kohtades viivitamatult sõeluuringud, tagamaks, et Ebola-sümptomitega inimesed ei pääseks pardale, kuid lennuliiklus saaks piirkonnas jätkuda. Ilma selleta poleks meditsiinivarustus, arstid ega valitsusväliste organisatsioonide töötajad saanud Lääne-Aafrikasse sõita.”

 

 

 

 

 

 

„Sellise kriisi puhul on oluline see puhang riigis, kust see alguse sai, võimalikult kiiresti peatada.”

 - John Ryan

Juan Escalante

Hispaania, hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus, Euroopa Komisjon

Belgia

„Lääne-Aafrika Ebola puhangu ajal olime oluline kontaktpunkt humanitaarabitöötajate evakueerimisel. Niipea kui kõne tuli, aktiveerisime ELi mehhanismi lennukiga evakueerimise koordineerimiseks.” 

„See tekitas arstides ja töötajates kindlustunde. Kui inimene on kriisipiirkonnas ohus, tuleb teha kõik võimalik tema aitamiseks.”

 

 

„Oluline pole ainult evakueerimine, vaid ka see, et inimesed saaksid kindluse, et abi on nende poole teel”

 - Juan Escalante

Kas teadsite?

25-90%

Erinevate Ebola tüvede põhjustatud surmajuhtude arv.

Kiirreageerimine

Kolm ELi rahastatud laborit (EMLabs) saatsid töötajaid koos ravimite ja seadmetega Guineasse, Nigeeriasse, Libeeriasse, Sierra Leonesse ning Tansaaniasse. Viiruspuhangu ajal testisid need üksused umbes 22 000 proovi, millest 3500 juhul tuvastati Ebola-viirus.

Erakorraline Euroopasse evakueerimine

EL koos liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega aitasid korraldada nende 38 töötajate piirkonnast evakueerimist, kes Lääne-Aafrikas töötades haigestusid või sattusid piirkonda, kus oli suur oht viirusesse nakatuda.

1,6 miljonit

Teadus- ja arendusprogrammide, näiteks Horizon 2020 toel suurendati Ebola-vaktsiinide kättesaadavust. ELi teadustoetused aitasid hiljuti kaasa uute Ebola-vaktsiinide väljatöötamiseks 2018. aastal Kongo Demokraatlikus Rahvavabariigis (DRV) puhkenud viiruspuhanguga võitlemiseks.

ECHO Flight

ELi humanitaarabi lennuüksus transpordib humanitaarabi ja -toetusena saadetud kaupu Keeniasse, Kongo DRV-sse, Malisse ning Ugandasse partnerite ja organisatsioonide tellimusel tasuta. Lennuüksusel oli oluline roll 2018. aastal Kongo DRV-s toimunud Ebola-puhangu ohjeldamisel.

1436

EL-i riikides tuvastatud inimestega seotud juhud kuni oktoobrini 2018. ELi nakkushaigusteks valmisoleku ja reageerimisvõrgustikud on valmis ennetustegevuse alustamiseks eesmärgiga vältida viirusinfektsioonide Euroopasse levimist.

KES ON TEISED MEIE TERVIST KAITSVAD KANGELASED?

Mõned neist võivad pärineda ka teie riigist.

EL on loonud kangelaste võrgustiku, mille eesmärk on kaitsta meid terviseriskide, ohtlike toodete, kliimamuutuste mõjude ja muu ohtliku eest. Võrgustikku kuuluvad nii arstid, rahanduseksperdid, piirivalve patrullpolitseinikud, keskkonnaspetsialistid kui ka paljude teiste elualade spetsialistid. Lugege, kuidas EL teie riigi kangelasi toetab.